Onderwijs

College zet mes in DTO

Een extern bureau gaat de toekomst van de Dienst Technische Ondersteuning onderzoeken. Het college van bestuur laat een extern adviseur onderzoek doen naar de rol van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) binnen de TU.

Op 1 april moet duidelijk zijn welke taken straks behouden blijven en wat dit betekent voor het personeel. Collegevoorzitter De Voogd sluit niet uit dat er meer dan veertig fte’s moeten verdwijnen.

Eigenlijk had er vorige week een organisatieplan voor DTO op tafel moeten liggen. Het plan van directeur Van Staalduinen werd echter afgekeurd door het college. ,,We zagen de beoogde verkleining van veertig fte niet gepresenteerd”, legde De Voogd gisteren uit tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor DTO-personeel.

Volgens het cvb ontvangt de TU de komende jaren dertig miljoen minder rijksbijdrage. Daarnaast zou er in de toekomst minder behoefte zijn aan technische ondersteuning omdat het Delftse onderzoek ‘van aard gaat veranderen’. Reden voor extern advies, vindt De Voogd. ,,Deze dienst ontvangt jaarlijks twintig miljoen uit centrale gelden, waarvan 7,5 miljoen subsidie. Dat is zeer veel. We moeten nu kijken hoe dat komt en wat we er aan kunnen doen.”

Het personeel van DTO leek zich gisteren vooral zorgen te maken over de formulering van de opdracht die de externe adviseur straks meekrijgt. De ondernemingsraad heeft het college dringend verzocht de beruchte veertig fte’s daarin niet op te nemen, maar De Voogd liet gisteren weten daaraan te willen vasthouden.

Het ‘verschil van inzicht’ tussen het cvb en DTO-directeur Van Staalduinen komt voort uit de financiële toekomstmogelijkheden van DTO. Het college lijkt te willen onderzoeken hoe ver DTO moet inkrimpen om tot besparingen te komen, terwijl Van Staalduinen zijn dienst juist wil laten groeien. ,,Binnen drie jaar kan ik van DTO een bedrijf maken dat niet afhankelijk is van subsidie”, meent hij. ,,Voorwaarde is dan wel dat DTO aan externe bedrijven mag leveren.”

De Voogd toonde zich gisteren tegenstander van dat plan. ,,Jammer, maar daar zijn we hier niet voor. Het uitgangspunt van DTO blijft de ondersteuning van onderwijs en onderzoek binnen de TU.”

Zie ook rubriek achtergrond ‘U zult er allemaal bij betrokken worden’

Het college van bestuur laat een extern adviseur onderzoek doen naar de rol van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) binnen de TU. Op 1 april moet duidelijk zijn welke taken straks behouden blijven en wat dit betekent voor het personeel. Collegevoorzitter De Voogd sluit niet uit dat er meer dan veertig fte’s moeten verdwijnen.

Eigenlijk had er vorige week een organisatieplan voor DTO op tafel moeten liggen. Het plan van directeur Van Staalduinen werd echter afgekeurd door het college. ,,We zagen de beoogde verkleining van veertig fte niet gepresenteerd”, legde De Voogd gisteren uit tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor DTO-personeel.

Volgens het cvb ontvangt de TU de komende jaren dertig miljoen minder rijksbijdrage. Daarnaast zou er in de toekomst minder behoefte zijn aan technische ondersteuning omdat het Delftse onderzoek ‘van aard gaat veranderen’. Reden voor extern advies, vindt De Voogd. ,,Deze dienst ontvangt jaarlijks twintig miljoen uit centrale gelden, waarvan 7,5 miljoen subsidie. Dat is zeer veel. We moeten nu kijken hoe dat komt en wat we er aan kunnen doen.”

Het personeel van DTO leek zich gisteren vooral zorgen te maken over de formulering van de opdracht die de externe adviseur straks meekrijgt. De ondernemingsraad heeft het college dringend verzocht de beruchte veertig fte’s daarin niet op te nemen, maar De Voogd liet gisteren weten daaraan te willen vasthouden.

Het ‘verschil van inzicht’ tussen het cvb en DTO-directeur Van Staalduinen komt voort uit de financiële toekomstmogelijkheden van DTO. Het college lijkt te willen onderzoeken hoe ver DTO moet inkrimpen om tot besparingen te komen, terwijl Van Staalduinen zijn dienst juist wil laten groeien. ,,Binnen drie jaar kan ik van DTO een bedrijf maken dat niet afhankelijk is van subsidie”, meent hij. ,,Voorwaarde is dan wel dat DTO aan externe bedrijven mag leveren.”

De Voogd toonde zich gisteren tegenstander van dat plan. ,,Jammer, maar daar zijn we hier niet voor. Het uitgangspunt van DTO blijft de ondersteuning van onderwijs en onderzoek binnen de TU.”

Zie ook rubriek achtergrond ‘U zult er allemaal bij betrokken worden’

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.