Onderwijs

Cohen stelt studenten gerust

PvdA-leider Job Cohen doet zijn reputatie als vredestichter eer aan. Tijdens het partijcongres afgelopen zondag wist hij studentenbond AKKU ervan te overtuigen dat een leenstelsel in plaats van de basisbeurs best sociaal kan zijn.

De studenten protesteerden bij het PvdA-congres tegen plannen voor afschaffing van de basisbeurs. Cohen stelde ze gerust. In het leenstelsel dat hij voor ogen heeft, hoeven studenten pas terug te betalen als hun inkomen dat toelaat. Bij AKKU gingen ze ervan uit dat afgestudeerden met een laag inkomen alleen uitstel van betaling kregen, en door de langere afbetaaltermijn en oplopende rente uiteindelijk zelfs duurder uit zouden zijn.

“Een positief gesprek over onze bezwaren”, zegt AKKU-voorzitter Jonas Sweep. Of daarmee voor de studenten een uitgebreider sociaal leenstelsel als vervanging voor de basisbeurs bespreekbaar is geworden? “In principe zijn we nog steeds tegen.”

Cohen zei zijn plannen voor een nieuwe studiefinanciering waarbij meer geleend wordt prima te kunnen verdedigen. Hij wil dat doen met een toer langs alle universiteitssteden. En wellicht ook tijdens een aangekondigde studentendemonstratie op 21 mei op het Museumplein in Amsterdam. 

Dat lijkt opzet. Op het eerste gezicht is het vreemd dat de schrijvers hun weg richting Delft niet wisten te vinden. Er zitten in Delft genoeg vooraanstaande onderzoekers.
De reden van Delftse afwezigheid is waarschijnlijk de strenge eis van de schrijvers: het boek moest in Nederland gedrukt zijn tussen 1540 en 1800. ‘Boekenwijsheid’ wordt namelijk gepubliceerd ter gelegenheid van de verschijning van de bibliografie STCN van in Nederland gedrukte boeken uit deze periode. Een boek noemen met deze beperking is voor invloedrijke Delftenaren, zo blijkt bij navraag, erg moeilijk.
“Je kunt eigenlijk niet zeggen dat er een boek is dat een grote invloed heeft gehad op een Delfts vakgebied. Neem luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, daar komt onder meer aërodynamica, materiaalkunde, fysica en mathematica samen. Er is niet een essentieel boek dat dit allemaal bevat. Wij zijn een universiteit van de toegepaste wetenschap”, zegt prof.ir. Boudewijn Ambrosius van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Dat veel vakgebieden aan de TU betrekkelijk nieuw en voornamelijk op de toekomst gericht zijn, helpt natuurlijk ook niet.
Als Ambrosius toch een boek moet kiezen, dan benadrukt hij graag de invloed van Isaac Newtons ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’ (1678). Maar dat boek werd niet in Nederland gedrukt. “Dat boek is de bakermat voor de beweging van de hemellichamen. Ik heb het nooit gelezen. Het is in Latijn geschreven en dat ben ik niet machtig. Ik vind Newton fascinerend omdat hij op een nieuwe manier naar de wereld keek.”
Ook universiteitshoogleraar prof.dr. Cees Dekker heeft moeite een boek te kiezen. “In lezingen vergelijk ik nanotechnologie vaak met de ontdekkingen van Antoni van Leeuwenhoek. Net zoals Van Leeuwenhoek een nieuwe wereld opende door zijn microscoop, en eencellige beestjes zag waarvan we het bestaan niet wisten, gaat er bij een nanomicroscoop ook een nieuwe wereld open. Ik vind het belangrijk om zijn invloed te noemen, omdat hij in Delft woonde. We noemden als eerbetoon onlangs een clean room het Van Leeuwenhoeklaboratorium.” Maar ook Van Leeuwenhoek voldoet niet aan de strenge eisen. Hij zette zijn vindingen uiteen in een correspondentie met de Royal Society in Londen.
Geoloog prof.dr. Salomon Kroonenberg noemt twee Schotse geologen: James Hutton en John Playfair. Hun werk werd niet in Nederland gedrukt, maar is wel zeer invloedrijk. “Zij zijn de grondleggers van de moderne geologie. Zij begrepen als eerste dat granieten uit magma kwamen en hoe rivieren werkten. Theory of the Earth (1788) van Hutton was een onleesbaar werk, heel cryptisch geschreven. Playfair was zijn ghostwriter die in 1802 een prachtige bewerking maakte, die wel heel goed te lezen is. Ik raadpleeg Playfair nog regelmatig.”
Kroonenberg roemt vooral de beschrijvingen van Siccar Point in Schotland. “Daar zijn zowel opmerkelijke horizontale als verticale gesteentelagen te zien. Er is gebergtevorming, afzet van zand en klei, erosie door de zee en afzet van nieuwe sedimenten die weer hard zijn geworden. Dat levert een fascinerend beeld op. Toen zij daar stonden begrepen ze dat ze keken naar tijdsverschillen van een miljard jaar. Daarnaast realiseerden ze zich hoe mooi dit stuk van de aarde was.”
Enthousiast vertellen de gerenommeerde Delftenaren over deze invloedrijke boeken. Maar op een in Nederland gedrukt boek tussen 1540 tot 1800 komen ze niet zo snel. Gelukkig is daarbij geen man over boord. Om toch nog een favoriet boek uit te kiezen, kunnen ze nu de kersverse online bibliografie op www.kb.nl/stcn raadplegen. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.