Onderwijs

Chemie onderzoek komt er landelijk goed uit

Het universitair chemie-onderzoek in ons land slaat nog steeds een goed figuur. Dat blijkt uit de quality assessment die een internationale commissie heeft uitgevoerd.

Slechts zes van de 160 onderzoekgroepen presteren ondermaats. Maar de helft daarvan is te vinden in Delft.

Nederlandse chemici publiceren in belangrijke vaktijdschriften en hebben daar een bovengemiddelde impact. Dat blijkt uit het tel- en rekenwerk dat voor deze onderzoekbeoordeling is verricht. Vooral het werk van de Twentse chemisch technologen wordt veel door vakgenoten geciteerd.

Maar de commissie heeft zich niet louter op tellingen gebaseerd. Ze heeft gelezen en met onderzoekleiders gepraat. Daarna velde ze oordelen: een op de vijf groepen blijkt uitstekend onderzoek te doen, terwijl slechts een fractie een onvoldoende haalt. Gemiddeld halen de chemici zo een ‘acht’ voor wetenschappelijke kwaliteit. Ook de cijfers voor productie, ‘relevantie’, en toekomstkansen liggen landelijk dichtbij de acht.

De chemici werken goed samen met de industrie en de vorming van onderzoekscholen heeft ook de onderlinge samenwerking verbeterd. Op die manier heeft men ook de daling van het studentenaantal – en de daaruit volgende bezuinigingen – tot nu toe kunnen overleven. Maar niet elke faculteit is daar even goed in geslaagd.

Opmerkelijk genoeg krijgt Nijmegen als een van de kleinste chemiefaculteiten het hoogste gemiddelde rapportcijfer: een ruime negen. Tegelijk scoort de drie keer zo grote faculteit in Delft met een zeven juist het laagst.

Op de verklaring van deze grote kwaliteitsverschillen gaan de beoordelaars niet uitgebreid in. Wel tonen ze zich ‘verrast’ over de grote verschillen in hoe de faculteiten bestuurd worden. Succesvolle faculteiten zoals Nijmegen en Twente hebben duidelijke keuzes gemaakt en geven de afzonderlijke onderzoeksgroepen verder zoveel mogelijk vrijheid. Delft en het ook maar matig scorende Leiden maken meer de indruk van voortmodderen zonder dat vernieuwingen een stimulans krijgen.

DE RANGLIJST VAN DE CHEMICI

(Gemiddeld kwaliteitsoordeel, gewogen naar de personele omvang van onderzoeksgroepen. Alle cijfers vermenigvuldigd met 2.)

1 . Nijmegen….9.02

2 . Twente……8.62

3 . Groningen…8.26

4 . Utrecht…..8.20

5 . UvA’dam…..7.98

6 . Leiden……7.94

7 . Eindhoven…7.94

8 . VUA’dam…..7.60

9 . Wageningen..7.42

10 . Delft…….7.06

(Bron: Hoger Onderwijs Persbureau)

DE LANDELIJKE SCORES CHEMIE VISITATIE

(Gewogen naar de personele omvang van de onderzoeksgroepen. De faculteitsgemiddeldes uit het visitatierapport zijn omgerekend naar de 10-puntenschaal van een schoolrapport.)

Kwaliteit Produktie Relevantie Perspectief

———— ———- ———- ———–

Gemidd.: 7.90 7.62 8.16 7.80

Hoogste: 9.02 (Nijm.) 8.08 (VU) 8.68 (Gron.) 8.58 (Nijm.)

Laagste: 7.06 (Delft) 6.72 (Delft) 7.62 (Delft 7.28 (Delft)

Onderzoekers: 1389 fte in 160 groepen, is 8.7 fte/groep

(Bron: Hoger Onderwijs Persbureau)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.