Campus

CDA: ‘We moeten veel kopjes koffie drinken met het TU-bestuur’

Studentenhuisvesting en de groei van de TU zijn terugkerende thema’s in de verkiezingsprogramma’s van Delftse politieke partijen. Een interviewreeks met de lijsttrekkers.

Frank Visser: “In Delft hebben we weinig ruimte, dus moeten we in de buurgemeenten bijbouwen.” (Foto: CDA Delft)

Lijsttrekker Frank Visser komt uit een maatschappelijk betrokken gezin. Zijn ouders vonden het belangrijk dat Visser zich naast zijn school en zijn bijbaantje maatschappelijk nuttig maakte. “In mijn geval werd dat de politiek”, vertelt hij. “Ik wil meningen naar voren te brengen van mensen die het lastig vinden om hun weg naar de politiek te vinden.”

Jullie hebben plannen voor allerlei vormen van huisvesting. Wat willen jullie doen om het tekort aan studentenkamers te verkleinen?
“Je hebt daar twee smaken voor. In Delft hebben we weinig ruimte, dus moeten we in de buurgemeenten bijbouwen. Dat zijn Schiedam en Rijkswijk en in de toekomst misschien andere gemeenten, zolang ze goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Daarnaast moeten we veel extra studentenhuisvesting op de campus neerzetten.”

Die grond is van de TU, dus zij moet wel meewerken. Hoe wil je de universiteit overhalen om meer te bouwen dan de huidige woningen en eventuele tijdelijke woningen?  
“We hebben onlangs een motie ingediend om het in 2016 getekende convenant met de TU te updaten, zodat er afspraken over huisvesting op de campus in kunnen komen. Het is een kwestie van een heleboel kopjes koffie drinken met TU-bestuurders om duidelijk te maken dat het kamertekort een probleem is dat we sámen moeten oplossen.”

Jullie hebben het in jullie verkiezingsprogramma over ‘sturingsinstrumenten’ om de groei van de TU te beïnvloeden. Welke instrumenten zijn dat en hoe zien jullie de toekomst van de universiteit?
“Ik ga niet zeggen dat er geen studenten meer bij mogen. Dat zou niet eerlijk zijn en als gemeente gaan we daar niet over. Maar het is duidelijk dat de groei niet in het huidige tempo kan doorgaan, want de gemeente kan het niet aan op het vlak van huisvesting. Landelijk moeten er andere sturingsinstrumenten komen: universiteiten worden nu gefinancierd op basis van studentenaantallen. Dat zorgt voor een prikkel om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. In Delft vragen we in een motie daarnaast om te onderzoeken of er ook lokale sturingsinstrumenten mogelijk zijn.”

Noem één ding dat jullie het afgelopen jaar hebben bereikt voor studenten of jongeren
“We hebben onlangs raadsvragen gesteld over de Pauwmolen, een flat voor studenten én starters. Die moet een betaalbare woonplek zijn, maar momenteel krijgen we de indruk dat er vooral een flink verdienmodel achter zit. Het is niet de bedoeling dat huisvesters hun opbrengsten maximaliseren over de ruggen van studenten en starters.”

Als ik jou een grote zak geld geef, waar zou je die dan aan uitgeven?
“Dat geld zou ik steken in talentontwikkeling van jonge kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van muzieklessen op school. Als kinderen via muziek, sport of cultuur ontdekken dat ze ergens goed in zijn en plezier in hebben, worden ze weerbaarder.”

  • Voor deze interviewreeks heeft de redactie van Delta alle deelnemende Delftse politieke partijen benaderd per mail, sms, telefoon, Instagram, LinkedIn en Facebook. Ondanks herhaaldelijke contactpogingen is het niet gelukt om interviews in te plannen met Bij1Delft, Onafhankelijk Delft en Volt. Lees via deze link de verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende politieke partijen in Delft. 
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.