Campus

Campus klimaatneutraal in 2030: hoe dan?

In zijn rol als duurzaamheidscoördinator heeft Andy van den Dobbelsteen een ambitieus doel neergezet: een groene en klimaatneutrale campus over acht jaar. Wat is het plan?

Een vegetarisch aanbod in de kantines, zoals hier bij Bouwkunde, verlaagt de CO2-voetafdruk van de campus en haar bewoners. (Foto: Andy van den Dobbelsteen)

Zonder meting geen vooruitgang. Dus is de campagne voor een klimaatneutrale campus begonnen met een nieuwe duurzaamheidswebsite. Die dient als dashboard bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk die verbonden is aan gebouwverwarming, voedselvoorziening, reizen, enzovoorts. De duurzaamheidswebsite is een voortzetting van de CO2-roadmap die prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen vorig jaar samen met ir. Tess Blom publiceerde in opdracht van de afdeling Campus & Real Estate.

Als startpunt voor de curve richting duurzaamheid in 2030 nemen de onderzoekers het jaar 2020 met een totale CO2-voetafdruk van 70,5 duizend ton CO2-equivalent (waarbij alle broeikasgasemissies bij elkaar worden opgeteld). Maar hoe zat het daarvoor dan? Is de daling al ingezet? Dat lijkt er niet op, want voor 2018 en 2019 vinden we getallen van zo’n 50 duizend ton CO2-equivalent. Dus waarom is dat in 2020 opeens anderhalf keer meer?

“De cijfers van 2018 en 2019 zijn zonder medeneming van de afdeling Procurement (inkoop van spullen, meubels, apparatuur, diensten etc.)”, schrijft Van den Dobbelsteen in een reactie. “Dat maakt de totaalcijfers twee keer zo hoog in die jaren. Procurement is zelfs de grootste factor. Voor 2020 hebben we de lagere corona-getallen aangevuld met Procurement, en ook met wat mensen tijdens corona thuis hebben verstookt en gegeten. Dus die 70 duizend ton is een ander getal dan de jaren ervoor.”

2020 geldt daarom als startjaar voor de CO2-balans.

CO2-voetafdruk onderverdeeld

De emissies in dat coronajaar vloeien voort uit: energie gebouwde omgeving (rood), energie thuis (oranje), vluchten zakelijk (paars), voedsel (magenta), voedsel thuis (licht magenta), inkoop goederen, gebruik van grondstoffen en water, en verwerking van afval (blauw), watergebruik thuis (lichtblauw) en inkoop diensten (geel). (Bron: Lezing Climate Alliance door Andy van den Dobbelsteen op 3 februari 2022)

Stapsgewijs afbouwen
Over de weg naar klimaatneutraliteit in acht jaar tijd zegt de website: ‘Het bereiken van CO2-neutraliteit in 2030 vraagt een grote betrokkenheid en deelname van alle faculteiten en diensten, van inkoop tot gebouwbeheer tot communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar het vegetarische restaurant bij de faculteit Bouwkunde. Ook zal TU Delft nauw samenwerken met partners buiten de eigen organisatie.’

Een andere figuur uit de lezing van Van den Dobbelsteen laat zien hoe dat moet gebeuren.

De emissies voor verwarming (in rood) lopen gestaag terug door energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen en ‘klimaatadaptieve’ nieuwbouw. Er is een plotselinge val in de emissies in 2025 voorzien door de ingebruikname van aardwarmte.
Projectleider geothermie Phil Vardon hoopt dat de aardwarmte eerder inzetbaar is. Zakelijke vluchten (paars) worden gereduceerd tot coronaniveau. Intercontinentaal contact zal voornamelijk online verlopen; resterend vliegverkeer wordt met CO2-heffing belast. Forensenverkeer is duurzaam geworden. Voedselgerelateerde emissies worden wel minder (menu meer plantaardig dan dierlijk) maar niet nul. Dat geldt ook voor broeikasgasemissies die samenhangen met ingekochte goederen en diensten (‘procurement’, blauw). Er blijft dus een kleine CO2-voetafdruk over van zo’n 10 duizend ton (zo’n 14% van de voetafdruk van 2022).

Extra groenaanleg


40 duizend bomen per jaar levert een klimaatcompensatie op van duizend ton CO2. (Foto: Pxhere)
Daarnaast wordt een groeiende compensatie van duizend ton CO2 per jaar voorgesteld door de aanplant van nieuw groen. “Hoe we de bosaanplant gaan regelen is nog een onderwerp van discussie, die we voor het college van bestuur uitwerken en waar dan voor de zomer een beslissing over valt,” schrijft Van den Dobbelsteen. “Als het aan mij ligt is het een combinatie van CO2-binding op de campus, bijvoorbeeld door extra groenaanleg, boomaanplant, en veenvorming plus bosaanplant elders. Dat laatste kan met specifieke contracten met een organisatie die dat voor ons doet, bijvoorbeeld Trees for All.”

In 2030 staat er dan volgens plan 10 duizend ton CO2-opname op de balans tegenover een even grote onvermijdelijke uitstoot. Resultaat: klimaatneutraal.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.