Onderwijs

Brandweerkorpsen gaan samenwerken

De brandweerkorpsen van de TU, gemeente, Gist Brocades en TNO gaan nauw samenwerken. EendrachtOp maandag 6 april tekent collegevoorzitter De Voogd samen met burgemeester Van Oorschot en de directeuren van TNO en Gist een verklaring waarin de samenwerking onderstreept wordt.

De vier instanties onderhouden nu elk hun eigen korps brandweerlieden en bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Daartoe zijn ze op grond van de arbo-wetgeving verplicht. Verdergaande samenwerking en het delen van taken zou tot kostenbesparingen kunnen leiden, zo is de gedachte. Een eerste stap in die richting werd vorig jaar gezet toen TU-brandweercommandant Noorland werd opgevolgd door C. van Blerck, die in dienst is bij zowel de gemeente als bij de TU.

Brandweercommandant Bron van de gemeente Delft vindt dat de noodzaak tot samenwerking in de afgelopen jaren steeds groter is geworden. ,,Het vergt nogal wat van een bedrijf om een eigen bhv-team in stand te houden. Bij de TU is de situatie nog gecompliceerder omdat er veel chemicaliën opgeslagen liggen. Gaspakkenteams en adembescherming zijn dure voorzieningen. Dat kun je dus beter samen onderhouden.”
Bedrijfstijden

Daarnaast ziet de commandant een aanleiding in de verruimde bedrijfstijden van de TU, waardoor er ’s avonds onvoldoende garantie dreigt voor adequate hulpverlening in de TU-wijk. Een centraal alarmnummer voor de TU dat daar onder meer voor bedoeld was, is nog niet van de grond gekomen. Bron denkt ook dat opleidingen en oefeningen in de toekomst gezamenlijk georganiseerd kunnen worden.

Volgens commandant Bron zullen de huidige bhv-teams van de TU, Gist en TNO niet ingelijfd worden bij de gemeentelijke brandweer. ,,De bhv’ers bij de instellingen blijven weliswaar actief, maar niet op een hoog gespecialiseerd niveau.” Het ‘verzwaarde’ bhv-pakket en de ‘echte’ brandweertaken zullen dus in de toekomst centraal geregisseerd worden. De gemeente hoopt uit de huidige groep bhv’ers uiteindelijk zestig man te recruteren voor het gemeentecorps van vrijwillige brandweerlieden. Eerst moet zij echter haar eigen brandweerteam op sterkte brengen. Deze voldoet namelijk nog niet aan de vereiste arbo-normen. Het samenwerkingsproject zou uiterlijk in 1999 afgerond moeten worden.

Eendracht

Op maandag 6 april tekent collegevoorzitter De Voogd samen met burgemeester Van Oorschot en de directeuren van TNO en Gist een verklaring waarin de samenwerking onderstreept wordt. De vier instanties onderhouden nu elk hun eigen korps brandweerlieden en bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Daartoe zijn ze op grond van de arbo-wetgeving verplicht. Verdergaande samenwerking en het delen van taken zou tot kostenbesparingen kunnen leiden, zo is de gedachte. Een eerste stap in die richting werd vorig jaar gezet toen TU-brandweercommandant Noorland werd opgevolgd door C. van Blerck, die in dienst is bij zowel de gemeente als bij de TU.

Brandweercommandant Bron van de gemeente Delft vindt dat de noodzaak tot samenwerking in de afgelopen jaren steeds groter is geworden. ,,Het vergt nogal wat van een bedrijf om een eigen bhv-team in stand te houden. Bij de TU is de situatie nog gecompliceerder omdat er veel chemicaliën opgeslagen liggen. Gaspakkenteams en adembescherming zijn dure voorzieningen. Dat kun je dus beter samen onderhouden.”
Bedrijfstijden

Daarnaast ziet de commandant een aanleiding in de verruimde bedrijfstijden van de TU, waardoor er ’s avonds onvoldoende garantie dreigt voor adequate hulpverlening in de TU-wijk. Een centraal alarmnummer voor de TU dat daar onder meer voor bedoeld was, is nog niet van de grond gekomen. Bron denkt ook dat opleidingen en oefeningen in de toekomst gezamenlijk georganiseerd kunnen worden.

Volgens commandant Bron zullen de huidige bhv-teams van de TU, Gist en TNO niet ingelijfd worden bij de gemeentelijke brandweer. ,,De bhv’ers bij de instellingen blijven weliswaar actief, maar niet op een hoog gespecialiseerd niveau.” Het ‘verzwaarde’ bhv-pakket en de ‘echte’ brandweertaken zullen dus in de toekomst centraal geregisseerd worden. De gemeente hoopt uit de huidige groep bhv’ers uiteindelijk zestig man te recruteren voor het gemeentecorps van vrijwillige brandweerlieden. Eerst moet zij echter haar eigen brandweerteam op sterkte brengen. Deze voldoet namelijk nog niet aan de vereiste arbo-normen. Het samenwerkingsproject zou uiterlijk in 1999 afgerond moeten worden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.