Onderwijs

Boventalligen TU vóór 1 april beter af dan erna

De uitgelopen onderhandelingen tussen de vakbonden en de TU over een nieuw sociaal plan hebben één gunstig effect. Mensen voor wie nu ontslag dreigt, hebben betere rechten dan ze onder een nieuw sociaal plan hadden gehad.


De universiteit en de vier lokale vakbonden zijn overeengekomen dat het oude sociaal plan zal gelden tot 1 april 2014. Het nieuwe plan had op 1 januari in moeten gaan. Door uitgelopen onderhandelingen tussen de TU en de bonden is die datum niet gehaald.Het besluit om het oude plan op te rekken tot 1 april is gunstig voor medewerkers die boventallig worden door de al aangekondigde reorganisaties bij de universiteitsdienst en bij Industrieel Ontwerpen. Zij vallen allemaal onder dit plan. Het nieuwe plan zal hoe dan ook nadeliger uit gaan pakken voor boventalligen. Dat is een direct gevolg van de nieuwe cao van de universiteiten.
Voor boventalligen die te maken krijgen met het verlengde sociaal plan, zijn er wel twee wijzigingen. Hun afscheidsgratificatie wordt soberder. Ten eerste is er een plafond ingesteld van 70 procent van het salaris dat een boventallige medewerker had gekregen op het moment dat hij met pensioen was gegaan, als ware hij nog in dienst. Dat plafond was er eerst niet.Voor de vaststelling van de gratificatie zijn daarnaast de leeftijdsgrenzen verschoven. Afhankelijk van de leeftijd van een ontslagen medewerker is dat nadelig of verandert er niets.In het oude sociaal plan kregen boventalligen:

– een bruto maandsalaris per gewerkt jaar voor medewerkers tot een leeftijd van 40 jaar;

– anderhalf bruto maandsalaris per gewerkt jaar voor medewerkers tussen de 40 en de 50 jaar;

– twee bruto maandsalarissen per gewerkt jaar voor medewerkers vanaf 50 jaar.In het verlengde sociaal plan krijgen boventalligen:

– een half bruto maandsalaris per gewerkt jaar voor medewerkers met een leeftijd tot 35 jaar;

– een bruto maandsalaris per gewerkt jaar tussen de 35 en de 45 jaar;

– anderhalf bruto maandsalaris per gewerkt jaar tussen de 45 en 55 jaar;

– twee bruto maandsalarissen per gewerkt jaar vanaf 55 jaar.Onder het nieuwe sociaal plan zouden medewerkers die nu boventallig worden echter nog slechter af zijn geweest. Dat kent namelijk geen afscheidsgratificatie meer. Daarvoor in de plaats komt een – minder gunstige – mobiliteitspremie.
Het nu verlengde sociaal plan stamt uit 2008 en zou tot 2011 lopen. Doordat de reorganisatie herijking in de tussentijd (2010) van start ging en het van meet af aan bekend was dat die drie jaar zou duren, hebben de TU en de bonden afgesproken dat dat plan tot eind 2013 geldig zou blijven.In de zomer van 2013 begonnen de onderhandelingen voor het nieuwe sociaal plan. Juristen van de TU schrijven momenteel de tekst . De leden van de vier lokale vakbonden (ABVAKABO FNV, AC-HOP, CMHF en CNV Publieke Zaak) moeten het daarna goedkeuren.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.