Onderwijs

Bouwkundemiljoenen terug bij TU

De TU heeft 25 miljoen euro voor Bouwkunde teruggekregen van het ministerie. Volgens de rechtbank had het ministerie een procedurele fout gemaakt bij het terugvorderen van deze subsidie en was niet duidelijk dat het geld voor nieuwbouw was bedoeld.


Hoewel het ministerie het bedrag inmiddels in zijn geheel heeft teruggestort aan de TU, is het wel bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak van de rechtbank. Wanneer dit hoger beroep dient, is nog niet bekend.


De universiteit en het ministerie steggelen al een paar jaar over de 25 miljoen euro die de TU kreeg na de brand bij Bouwkunde. Volgens het ministerie was het geld bedoeld voor nieuwbouw. Toen de universiteit de faculteit echter huisvestte in het bestaande maar verbouwde hoofdgebouw aan de Julianalaan, vorderde het ministerie het geld in 2011 terug door maandelijks minder Rijksbijdrage over te maken.


De rechtbank oordeelde deze zomer dat het ministerie het geld niet direct had mogen terugvorderen. Het ministerie had hierover eerst een nieuw besluit moeten nemen, maar deed dat niet. Dat betekent dat ook niet kan worden nagegaan of er een ‘evenredige belangenafweging’ heeft plaatsgevonden, terwijl daar wel sprake van moet zijn als wordt teruggekomen op een eerder besluit.


Daarnaast vond de rechtbank dat het ministerie bij het verlenen van de subsidie niet voldoende duidelijk had gemaakt dat deze voor nieuwbouw was bedoeld. In een brief van 28 november 2008 aan de TU gebruikt Plasterk weliswaar een keer term ‘nieuwbouw’, maar het doel van de subsidie wordt vervolgens omschreven als ‘(…) de TU in staat te stellen een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zal vormen dat een bijzondere positie inneemt in stedenbouwkundig opzicht.’


De rechtbank oordeelt dan ook dat dit kan worden gelezen als ‘subsidieverlening voor huisvesting van de faculteit in een voor de faculteit nieuw gebouw en dus niet noodzakelijkerwijs voor nieuwbouw van een gebouw.’


Bovendien mag volgens de rechtbank van een subsidieverlener worden verwacht dat hij geen enkele twijfel laat bestaan over wat er van de ontvanger van het geld wordt verwacht. Als het geld alleen bedoeld was geweest voor nieuwbouw, had het ministerie dit duidelijk moeten maken en als voorwaarde moeten stellen. En dat is volgens de rechtbank niet gebeurd.


Volgens een woordvoerster van de TU is de universiteit tevreden met de uitspraak, maar was bij de begroting al rekening gehouden met terugstorten van de 25 miljoen euro.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.