Onderwijs

Borden

Een bord ‘verboden voor alle verkeer’ op je kamerdeur, een wegwijzer ‘Breda linksaf’ in de gemeenschappelijke ruimte, een ‘hondentoilet’ op de deur van het kleine kamertje of een enorm bord ‘Dorst, gemeente Oosterhout’ boven de bar in de stamkroeg.

Onder het motto ‘dat doe je nu eenmaal als je student bent’ hangt menig studentenhuis in Delft vol met verkeersborden. Maar gemeentenwerken zijn daar doorgaans niet blij mee.

,,Verkeersborden in het algemeen zijn erg populair onder studenten”, bevestigt woordvoerder Van Houten van de Dienst Beheer en Milieu van de gemeente Delft. De dienst is er maar al te goed van op de hoogte dat studentenhuizen en -cafés volhangen met de relikwieën. Hoeveel borden er worden ontvreemd met sleutel dertien is moeilijk na te gaan. De gemeente doet geen onderzoek in die richting en bovendien is er geen goede klachtenmelding.

Wel kan de gemeente een indicatie geven van het budget dat gemoeid is met verkeersborden. Jaarlijks wordt alleen in Delft ongeveer twee ton uitgegeven aan herstel of vervanging van verkeersborden en vluchtheuvelpaaltjes. Een willekeurig bord van zestig centimeter in diameter kost zo’n 120 gulden, exclusief BTW.

Over een stijgende tendens kan Van Houten niets zeggen. ,,We zijn bezig met een systeem waarmee we de borden in de gemeente kunnen inventariseren. Als dat er is, kunnen we vergelijken met andere jaren.”

Van Houten benadrukt dat in Delft relatief meer verkeersborden staan dan in de meeste andere gemeenten. Dit komt door de vele eenrichtingsverkeer-straatjes in het centrum en bijzondere borden, zoals de hotelroutes. ,,Ook daarom is het moeilijk om een vergelijking met andere steden te maken.”

Sommige borden doen het trouwens beter dan andere. Vooral de straatnaambordjes van de Nickersteeg in het centrum en de Leeghwaterstraat in de TU-wijk worden regelmatig ontvreemd. ,,De Leeghwaterstraat hangen ze dan waarschijnlijk boven het toilet”, filosofeert Van Houten. Hij vermoedt dat diefstal van de borden vaak een modegril is. ,,Zo af en toe wordt er een themafeestje georganiseerd waar iedereen als verkeersbord moet komen. Daar zijn we natuurlijk niet zo blij mee.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.