Onderwijs

Bonden overwegen acties na mislukken cao

Volgens de bonden zitten de cao-onderhandelingen met de universiteiten muurvast. Het is niet uitgesloten dat er acties komen.

In een poging een doorbraak te forceren zijn de universiteiten met een nieuw loonbod gekomen. Ze bieden het personeel nu drie procent loonsverhoging, plus een eindejaarsuitkering van een half procent, voor een cao die op 1 juli 2000 afloopt. ,,Een forse stap vooruit”, vinden de werkgevers.

De bonden denken daar anders over. Ze zijn teleurgesteld dat de werkgevers de voorgestelde loonsverhoging pas vanaf 1 oktober willen uitbetalen en er in 2000 niets meer bij willen doen. Ook een probleem is dat de universiteiten een cao van achttien maanden willen in plaats van twaalf, zoals eerder de bedoeling was. ,,Het loonbod is te laag, 1 oktober is te laat en achttien maanden zijn onder deze voorwaarden te lang”, vat Abvakabo-onderhandelaar Peter Wiechmann namens alle bonden samen.

Op hun beurt kwamen de vakbonden met een tegenbod. Ook dat komt neer op drie procent salaris erbij, plus een uitkering van een half procent. Maar de bonden willen dat het personeel deze verhoging al in juni krijgt uitbetaald. Bovendien vinden ze een cao van twaalf maanden voldoende. ,,Ze willen duidelijk een poencontract”, reageert onderhandelaar Theo Peperkamp namens de universiteiten.

Breekpunt in de onderhandelingen is de eis van de universiteiten dat de arbeidsvoorwaarden moderner moeten. Daaronder verstaan zij onder meer een overstap van het publiekrecht naar het privaatrecht. Het personeel heeft daarin niet langer de beschermde status van ambtenaar en dat gaat de bonden te ver. Zij stemmen alleen in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van privaatrechtelijke arbeidsvoorwaarden. Een eventuele overstap komt dan volgens de bonden pas in een volgende cao aan de orde.

Zoveel geduld willen de werkgevers wel opbrengen. ,,Maar dan moeten we nu al wel een paar stappen kunnen zetten”, zegt Peperkamp. Hij wil dat er nu al nieuwe afspraken worden gemaakt over aanstellingen, ontslag, reorganisaties en over de flexibele inzetbaarheid van medewerkers.

De bonden zijn niet optimistisch over het vervolg. ,,Ik heb geen enkele hoop dat we er uitkomen. Ik zie eerder een breuk aankomen”, aldus Wiechmann. Om de druk op de werkgevers te verhogen overleggen de bonden begin april gezamenlijk met hun kaderleden over mogelijke acties, als het volgende cao- overleg op 12 april niets oplevert. Wiechmann sluit stakingen niet uit. Maar volgens Peperkamp hoeft het zo’n vaart niet te lopen. ,,Toen we met ons aangepaste loonbod kwamen, heb ik de bonden voorgehouden: dit is niet het einde van de rit”, zegt hij nog altijd optimistisch. (HOP)

In een poging een doorbraak te forceren zijn de universiteiten met een nieuw loonbod gekomen. Ze bieden het personeel nu drie procent loonsverhoging, plus een eindejaarsuitkering van een half procent, voor een cao die op 1 juli 2000 afloopt. ,,Een forse stap vooruit”, vinden de werkgevers.

De bonden denken daar anders over. Ze zijn teleurgesteld dat de werkgevers de voorgestelde loonsverhoging pas vanaf 1 oktober willen uitbetalen en er in 2000 niets meer bij willen doen. Ook een probleem is dat de universiteiten een cao van achttien maanden willen in plaats van twaalf, zoals eerder de bedoeling was. ,,Het loonbod is te laag, 1 oktober is te laat en achttien maanden zijn onder deze voorwaarden te lang”, vat Abvakabo-onderhandelaar Peter Wiechmann namens alle bonden samen.

Op hun beurt kwamen de vakbonden met een tegenbod. Ook dat komt neer op drie procent salaris erbij, plus een uitkering van een half procent. Maar de bonden willen dat het personeel deze verhoging al in juni krijgt uitbetaald. Bovendien vinden ze een cao van twaalf maanden voldoende. ,,Ze willen duidelijk een poencontract”, reageert onderhandelaar Theo Peperkamp namens de universiteiten.

Breekpunt in de onderhandelingen is de eis van de universiteiten dat de arbeidsvoorwaarden moderner moeten. Daaronder verstaan zij onder meer een overstap van het publiekrecht naar het privaatrecht. Het personeel heeft daarin niet langer de beschermde status van ambtenaar en dat gaat de bonden te ver. Zij stemmen alleen in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van privaatrechtelijke arbeidsvoorwaarden. Een eventuele overstap komt dan volgens de bonden pas in een volgende cao aan de orde.

Zoveel geduld willen de werkgevers wel opbrengen. ,,Maar dan moeten we nu al wel een paar stappen kunnen zetten”, zegt Peperkamp. Hij wil dat er nu al nieuwe afspraken worden gemaakt over aanstellingen, ontslag, reorganisaties en over de flexibele inzetbaarheid van medewerkers.

De bonden zijn niet optimistisch over het vervolg. ,,Ik heb geen enkele hoop dat we er uitkomen. Ik zie eerder een breuk aankomen”, aldus Wiechmann. Om de druk op de werkgevers te verhogen overleggen de bonden begin april gezamenlijk met hun kaderleden over mogelijke acties, als het volgende cao- overleg op 12 april niets oplevert. Wiechmann sluit stakingen niet uit. Maar volgens Peperkamp hoeft het zo’n vaart niet te lopen. ,,Toen we met ons aangepaste loonbod kwamen, heb ik de bonden voorgehouden: dit is niet het einde van de rit”, zegt hij nog altijd optimistisch. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.