Opinie

Bewegende stoel

Geheel terecht verwijst mevrouw Dunnewolt in haar brief in Delta 31 naar ‘actief’ zitten als remedie ter bestrijding en voorkoming van lage rugklachten.

Daarnaast wil zij ook graag haar eigen BALans-therapie verkopen aan de lezers van de Delta. Met dit laatste hebben wij geen enkel probleem. Haar uitspraken over ‘passief bewegend zitten’ zijn evenwel onterecht en niet wetenschappelijk gefundeerd.

Het toepassen van ‘beweeglijke’ stoelen heeft een sterke groei genomen in het afgelopen decennium, met als doelstelling meer beweging te initiëren. Wetenschappelijk onderzoek (Jensen CV en Bendix, 1992) heeft aangetoond dat ‘instabiele’ ondersteuning – wat de doelstelling is bij het toepassen van een zitbal – niet leidt tot meer beweging. Middels videocamera’s kon worden aangetoond dat mensen tijdens hun werk niet meer bewegingen maken op stoelen welke uitnodigen tot bewegen dan op stoelen die geen beweging toelaten.

Met andere woorden, dat zitten slecht is en dat actief zitten gezonder is, staat buiten kijf. Indien dit echter niet gebeurt, zoals in de meeste gevallen blijkt, dan is passief bewegend zitten blijkens onderzoek een oplossing. Ook mensen met rugklachten hebben, zoals bewezen in een gerandomiseerd onderzoek, aanmerkelijk minder klachten (Deursen et al 1999).

Mevrouw Dunnewolt mag dan de werkelijkheid buiten beschouwing proberen te laten en pleiten voor een zitbal, ons inziens is passief bewegend zitten een goede oplossing zolang niet iedereen op een zitbal zit en geconcentreerd werken hierop mogelijk is. Men kan de klok niet terugdraaien. Het is alsof men rsi wil bestrijden door de computer weg te gooien.

Alle referenties zijn op te vragen via www.ergodynamics.com % www.orthopedics.de % of via Medline. Verder is de RCPM-stoel naar onze mening voor nagenoeg iedereen bereikbaar met een te verwachten meerprijs van 200 tot 500 gulden.

.aut Dr. ir. Dirk van Deursen, Leo van Deursen, arts

Geheel terecht verwijst mevrouw Dunnewolt in haar brief in Delta 31 naar ‘actief’ zitten als remedie ter bestrijding en voorkoming van lage rugklachten. Daarnaast wil zij ook graag haar eigen BALans-therapie verkopen aan de lezers van de Delta. Met dit laatste hebben wij geen enkel probleem. Haar uitspraken over ‘passief bewegend zitten’ zijn evenwel onterecht en niet wetenschappelijk gefundeerd.

Het toepassen van ‘beweeglijke’ stoelen heeft een sterke groei genomen in het afgelopen decennium, met als doelstelling meer beweging te initiëren. Wetenschappelijk onderzoek (Jensen CV en Bendix, 1992) heeft aangetoond dat ‘instabiele’ ondersteuning – wat de doelstelling is bij het toepassen van een zitbal – niet leidt tot meer beweging. Middels videocamera’s kon worden aangetoond dat mensen tijdens hun werk niet meer bewegingen maken op stoelen welke uitnodigen tot bewegen dan op stoelen die geen beweging toelaten.

Met andere woorden, dat zitten slecht is en dat actief zitten gezonder is, staat buiten kijf. Indien dit echter niet gebeurt, zoals in de meeste gevallen blijkt, dan is passief bewegend zitten blijkens onderzoek een oplossing. Ook mensen met rugklachten hebben, zoals bewezen in een gerandomiseerd onderzoek, aanmerkelijk minder klachten (Deursen et al 1999).

Mevrouw Dunnewolt mag dan de werkelijkheid buiten beschouwing proberen te laten en pleiten voor een zitbal, ons inziens is passief bewegend zitten een goede oplossing zolang niet iedereen op een zitbal zit en geconcentreerd werken hierop mogelijk is. Men kan de klok niet terugdraaien. Het is alsof men rsi wil bestrijden door de computer weg te gooien.

Alle referenties zijn op te vragen via www.ergodynamics.com % www.orthopedics.de % of via Medline. Verder is de RCPM-stoel naar onze mening voor nagenoeg iedereen bereikbaar met een te verwachten meerprijs van 200 tot 500 gulden.

.aut Dr. ir. Dirk van Deursen, Leo van Deursen, arts

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.