Wetenschap

Best of the best

Tussen de talloze afstudeeronderzoeken die jaarlijks worden gedaan, schuilen soms heuse pareltjes. Die zijn niet zonder meer gedoemd tot eeuwige vergetelheid.

Elk jaar presenteert de TU de beste afstudeerders van het afgelopen collegejaar. Vandaag staat een nieuwe lichting in het zonnetje: de beste afstudeerders van 2002-2003.

Afstudeerder:Anouk Davidse (24)

Studie:technische bestuurskunde

Studieduur:vier jaar

Onderwerp:’Onderzoek naar een evaluatiemethode ter bevordering van het inzicht in de digitale dienstverlening binnen de gemeente Delft’

Een adreswijziging doorgeven of het grofvuil aanmelden. In Delft kan dit via de website van de gemeente. Sinds 1997 is de gemeente gestart met het programma Kennis Infrastructuur (KIS), met als doel nieuwe technieken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te gebruiken. ,,Maar de gemeenteraad zei dat ze onvoldoende inzicht heeft in de resultaten en het effect van het programma KIS. Daarom was er behoefte aan een evaluatiemethode”, vertelt Anouk Davidse.

Om te onderzoeken hoe effectief het ict-beleid van de gemeente Delft is, ontwierp ze een evaluatiemethode en een prototype voor een informatiesysteem. Davidse definieerde prestatie-indicatoren (hoeveel keer is bijvoorbeeld een aanvraagformulier voor een vergunning gedownload?) om een totaalbeeld te krijgen van de ict-infrastructuur van de gemeente

,,Om de evaluatiemethode te kunnen toetsen, heb ik een programma ontwikkeld waarmee scores op prestatie-indicatoren worden weergegeven. Als zo’n prestatie-indicator veel wordt gebruikt, is er een groen stoplichtje te zien. Is er een negatieve afwijking van minder dan tien procent, dan staat het stoplichtje op oranje en bij een grotere afwijking op rood.”

Werknemers van de gemeente Delft testten Davidses programma. ,,Ze beoordeelden het prototype positief omdat het inzicht gaf in de resultaten van het programma KIS”, aldus Davidse.

De bestuurskundige kreeg het predikaat ‘beste afstudeerder’ omdat haar evaluatiemethode en informatiesysteem ‘nauw aansluiten bij de vereisten die een bestuurlijke omgeving stelt’. De gemeente Delft gaat haar ‘stoplichtmodel’ volgend jaar dan ook gebruiken, maar zonder Davidse; ze werkt intussen als managementtrainee bij de ING-bank.

Afstudeerder:Sander van Eck van der Sluis (24)

Studie:civiele techniek en geowetenschappen

Studieduur: vijfenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:’Gravity field analysis from satellite accelerations’

Drie satellietmissies zijn in gang gezet om het aardse zwaartekrachtveld nauwkeurig te meten. In 2006 wordt de laatste in een lage baan van 250 tot 500 kilometer rond de aarde gelanceerd.

Een satelliet versnelt bij een grotere aantrekking van de aarde. Hieruit kun je de gegevens over zwaartekrachtvelden afleiden.

Sander van Eck ontwikkelde een rekenmethode om uit die satellietversnellingen een zwaartekrachtmodel te bepalen van de aarde. ,,De satellieten van deze missie zijn uitgerust met een gps-ontvanger waarmee we tot op centimeters nauwkeurig hun positie kunnen bepalen”, aldus Van Eck. ,,Ook zit een versnellingsmeter aan boord die het mogelijk maakt storingen in de resultaten, door atmosfeerdruk en stralingsdruk van de zon, te meten.”

Maar er zit nog een kink in de kabel. ,,Bij het berekenen van de versnelling van de satelliet in verschillende posities houd je een onnauwkeurigheid, de ruis” vertelt Van Eck. ,,Als je de grootte van deze ruis kunt vangen in een rekenmodel, kun je hele precieze meetgegevens krijgen. Ik heb kunnen aantonen dat dit rekenmodel werkt.”

Met een goed model van het aardse zwaartekrachtmodel zijn veel toepassingen mogelijk. Van Eck kreeg het predikaat ‘beste afstudeerder’ dan ook niet alleen vanwege zijn ‘nieuwsgierigheid en zelfstandigheid’, maar ook vanwege zijn ‘onmisbare bijdrage aan de vakgroep geodesie’. Van Eck: ,,Je kunt over de hele aarde meten of de zeespiegel nu echt stijgt of niet, en heel nauwkeurig omdat je met gps werkt. Ook kun je NAP-hoogtes in Nederland tot op centimeters nauwkeurig bepalen met gps en een zwaartekrachtsmodel. Dat gebeurt nu nog heel moeizaam met een waterpas.”

Afstudeerder:Esther ter Bekke (26)

Studie:maritieme techniek

Studieduur:zeven jaar

Afstudeeronderwerp:’Stuctural design of aluminium decks, a computer-aided optimisation approach

Ter Bekke vergeleek drie aluminiumconstructies, die gebruikt worden voor de bouw van een scheepsdek. Ze ontwikkelde een eigen computerprogramma om deze constructies te testen bij negen verschillende schepen.

Afstudeerder:Koen Besteman (24)

Studie:technische natuurkunde

Studieduur:vijfenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:‘Enzyme activity sensor based on a single semiconducting carbon nanotube

Besteman wilde ‘altijd al iets met kleine dingen doen’. Daarom maakte hij een sensor van een koolstofnanobuis, waarmee hij de aanwezigheid van groepjes van vijftig losse enzymen kon meten. De bedoeling van dit onderzoek is om enzymactiviteit te kunnen meten.

Afstudeerder:Mark van Wijk (26)

Studie:scheikundige technologie

Studieduur:zeveneneenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:’Modelling of the heavy parrafin synthesis reactor’

,,Ik heb een model ontworpen voor een betere reactor waarmee je aardgas in diesel kunt omzetten”, vertelt Van Wijk over zijn werk. ,,In onbegaanbaar gebied hoef je dan geen gasleiding aan te leggen, of het aardgas vloeibaar te maken. Dat kost veel geld. Zo kun je gewoon de diesel met een schip transporteren naar de bestemming.”

Afstudeerder:Merijn Wegdam (26)

Studie:industrieel ontwerpen

Studieduur:zeven jaar

Afstudeeronderwerp:’Ontwerp een bruiningsapparaat voor de douche’

Wegdam bedacht het onderwerp terwijl hij bij zijn zusje onder de douche stond. Zij was net onder de zonnebank geweest en hij vroeg zich af waarom zonnen en douchen niet tegelijk konden. Inmiddels bestormt hij de markt met het apparaat. ,,Ik sta nu op een beurs in Duitsland”, meldt hij telefonisch. ,,Daar gaan we reclame maken voor ons ontwerp en volgens mij moet het bij de Duitsers wel aanslaan.”

Afstudeerder:Daan Hobbelen (25)

Studie:werktuigbouwkunde

Studieduur:vijfenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:‘System design of 5 DOF ultra high precision magnetically suspended rotating platform’

De opvolger van cd en dvd moet geen vijf, maar 25 gigabyte op een schijfje krijgen. Daarvoor is precieze schrijftechniek nodig. Hobbelen heeft hiervoor een systeem ontworpen waarmee tot op de nanometers nauwkeurig kan worden geschreven. Hierbij maakte hij gebruik van een magneetlager die bij zijn vakgroep is ontwikkeld.

Afstudeerder:Ellen van der Aa (26)

Studie:technische materiaalwetenschappen

Studieduur:zeven jaar

Afstudeeronderwerp:‘Finite element modelling of temperature profiles, distortions and residual stresses due to TIG Welding’

Bij het lassen van een metaal treedt vervorming op. Ellen van der Aa ontwikkelde een model waarmee je de grootte van die vervorming kunt voorspellen. Het leukste aan het onderzoek vond ze de afwisseling. ,,Ik had geen zin om negen maanden achter mijn computer te zitten. Het lassen kon ik in dit onderzoek zelf doen.”

Afstudeerder:Marloes Maathuis (25)

Studie:technische wiskunde

Studieduur:zeseneenhalf jaar, waaronder één bestuursjaar

Onderwerp:‘Nonparametric maximum likelihood estimation for bivariate censored data’

Het tijdstip van een hiv-infectie is moeilijk te bepalen: het ligt ergens tussen de laatste negatieve hiv-test en voor de eerste positieve test. Maathuis werkte in Seattle aan het schatten van de verdelingsfunctie van ’tweedimensionale gecensureerde data’, zodat de incubatietijd van de ziekte kan worden geschat en de Aids-epidemie voorspeld.

Afstudeerder:Henk Jan Bakkenes (25)

Studie:civiele techniek

Studieduur:zes jaar

Onderwerp:‘Observation and separation of bound and free low-frequency waves in the nearshore zone’

Bakkenes ontwikkelde een methode om lange golven uit

golfmetingen te filteren. Aan de kust vallen lange golven niet op omdat ze niet hoog zijn en langzaam golven, maar ze hebben wel degelijk invloed op de vorm van zandbanken en ‘opslingerende’ golven in havens.

Afstudeerder:Tim Heijn (25)

Studie:technische aardwetenschappen

Studieduur:zes jaar, waaronder één bestuursjaar

Onderwerp:‘Derivation of low-order two-phase reservoir models using system theoretical concepts’

Heijn beschreef een gedetailleerd ‘hoge-ordemodel’ van oliereservoirs. Daarna heeft hij het aantal vergelijkingen van het reservoirmodel gereduceerd tot een minder gedetailleerd ‘lage-ordemodel’ en aangetoond dat deze het gedrag van het originele reservoirmodel benadert.

Afstudeerder:Jeroen Wackers (25)

Studie:luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

Studieduur:vijfenhalf jaar

Onderwerp:‘An adaptive-gridding solution method for the 2d unsteady Euler equations’

Om de luchtstroming om een vliegtuigvleugel uit te rekenen, wordt de lucht om de vleugel in hokjes (cellen) verdeeld. Hoe kleiner de hokjes, hoe preciezer de oplossing, maar hoe meer rekentijd het vergt. Daarom maakte Wackers een snel rekenprogramma dat zich aanpast aan de stroming. Zo ontstaan nooit té kleine cellen.

Afstudeerder:Chee-Heun Lam (23)

Studie:elektrotechniek

Studieduur:vierenhalf jaar

Onderwerp:‘Impulsive sound reflection by an absorptive anddispersive boudary’

Lam werkte aan een ingenieuze methode om veel meer duidelijkheid te verschaffen in het gedrag van, bijvoorbeeld, een geluidswal langs de snelweg. Hierdoor kunnen efficiëntere geluidsabsorberende materialen worden ontwikkeld.

Afstudeerder:Marije Talstra (27)

Studie:bouwkunde.

Studieduur:zeveneneenhalf jaar, waaronder een bestuursjaar

Onderwerp:’De rol van de supervisor binnen de stedelijke herstructureringsprojecten’

Talstra ontwikkelde een model waarin de sturing op ruimtelijke kwaliteit in de verschillende fasen van het stedenbouwkundig planproces zijn gedefinieerd, evenals de rol van de supervisor daarbij. ,,Dit model heb ik getoetst op de Kop van Zuid en de Mullerpier in Rotterdam, Laakhaven en Hollands Spoor in Den Haag en de Zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam. Daaruit bleek dat het model bruikbaar is.”

Afstudeerder:Christiaan des Bouvrie (24)

Studie:technische informatica

Studieduur:vijf jaar

Onderwerp:’Kennismanagement binnen de ict’

Des Bouvrie ontwikkelde een raamwerk dat als een eerste versie gezien kan worden voor een methode om tot kennisdeling te komen. ,,Ik heb dit raamwerk toegepast op de afdeling waar ik mijn afstudeeronderzoek deed, om uiteindelijk te komen tot een ontwerp van een kennisinfrastructuur en een competence center in het bijzonder.”

Tussen de talloze afstudeeronderzoeken die jaarlijks worden gedaan, schuilen soms heuse pareltjes. Die zijn niet zonder meer gedoemd tot eeuwige vergetelheid. Elk jaar presenteert de TU de beste afstudeerders van het afgelopen collegejaar. Vandaag staat een nieuwe lichting in het zonnetje: de beste afstudeerders van 2002-2003.

Afstudeerder:Anouk Davidse (24)

Studie:technische bestuurskunde

Studieduur:vier jaar

Onderwerp:’Onderzoek naar een evaluatiemethode ter bevordering van het inzicht in de digitale dienstverlening binnen de gemeente Delft’

Een adreswijziging doorgeven of het grofvuil aanmelden. In Delft kan dit via de website van de gemeente. Sinds 1997 is de gemeente gestart met het programma Kennis Infrastructuur (KIS), met als doel nieuwe technieken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te gebruiken. ,,Maar de gemeenteraad zei dat ze onvoldoende inzicht heeft in de resultaten en het effect van het programma KIS. Daarom was er behoefte aan een evaluatiemethode”, vertelt Anouk Davidse.

Om te onderzoeken hoe effectief het ict-beleid van de gemeente Delft is, ontwierp ze een evaluatiemethode en een prototype voor een informatiesysteem. Davidse definieerde prestatie-indicatoren (hoeveel keer is bijvoorbeeld een aanvraagformulier voor een vergunning gedownload?) om een totaalbeeld te krijgen van de ict-infrastructuur van de gemeente

,,Om de evaluatiemethode te kunnen toetsen, heb ik een programma ontwikkeld waarmee scores op prestatie-indicatoren worden weergegeven. Als zo’n prestatie-indicator veel wordt gebruikt, is er een groen stoplichtje te zien. Is er een negatieve afwijking van minder dan tien procent, dan staat het stoplichtje op oranje en bij een grotere afwijking op rood.”

Werknemers van de gemeente Delft testten Davidses programma. ,,Ze beoordeelden het prototype positief omdat het inzicht gaf in de resultaten van het programma KIS”, aldus Davidse.

De bestuurskundige kreeg het predikaat ‘beste afstudeerder’ omdat haar evaluatiemethode en informatiesysteem ‘nauw aansluiten bij de vereisten die een bestuurlijke omgeving stelt’. De gemeente Delft gaat haar ‘stoplichtmodel’ volgend jaar dan ook gebruiken, maar zonder Davidse; ze werkt intussen als managementtrainee bij de ING-bank.

Afstudeerder:Sander van Eck van der Sluis (24)

Studie:civiele techniek en geowetenschappen

Studieduur: vijfenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:’Gravity field analysis from satellite accelerations’

Drie satellietmissies zijn in gang gezet om het aardse zwaartekrachtveld nauwkeurig te meten. In 2006 wordt de laatste in een lage baan van 250 tot 500 kilometer rond de aarde gelanceerd.

Een satelliet versnelt bij een grotere aantrekking van de aarde. Hieruit kun je de gegevens over zwaartekrachtvelden afleiden.

Sander van Eck ontwikkelde een rekenmethode om uit die satellietversnellingen een zwaartekrachtmodel te bepalen van de aarde. ,,De satellieten van deze missie zijn uitgerust met een gps-ontvanger waarmee we tot op centimeters nauwkeurig hun positie kunnen bepalen”, aldus Van Eck. ,,Ook zit een versnellingsmeter aan boord die het mogelijk maakt storingen in de resultaten, door atmosfeerdruk en stralingsdruk van de zon, te meten.”

Maar er zit nog een kink in de kabel. ,,Bij het berekenen van de versnelling van de satelliet in verschillende posities houd je een onnauwkeurigheid, de ruis” vertelt Van Eck. ,,Als je de grootte van deze ruis kunt vangen in een rekenmodel, kun je hele precieze meetgegevens krijgen. Ik heb kunnen aantonen dat dit rekenmodel werkt.”

Met een goed model van het aardse zwaartekrachtmodel zijn veel toepassingen mogelijk. Van Eck kreeg het predikaat ‘beste afstudeerder’ dan ook niet alleen vanwege zijn ‘nieuwsgierigheid en zelfstandigheid’, maar ook vanwege zijn ‘onmisbare bijdrage aan de vakgroep geodesie’. Van Eck: ,,Je kunt over de hele aarde meten of de zeespiegel nu echt stijgt of niet, en heel nauwkeurig omdat je met gps werkt. Ook kun je NAP-hoogtes in Nederland tot op centimeters nauwkeurig bepalen met gps en een zwaartekrachtsmodel. Dat gebeurt nu nog heel moeizaam met een waterpas.”

Afstudeerder:Esther ter Bekke (26)

Studie:maritieme techniek

Studieduur:zeven jaar

Afstudeeronderwerp:’Stuctural design of aluminium decks, a computer-aided optimisation approach

Ter Bekke vergeleek drie aluminiumconstructies, die gebruikt worden voor de bouw van een scheepsdek. Ze ontwikkelde een eigen computerprogramma om deze constructies te testen bij negen verschillende schepen.

Afstudeerder:Koen Besteman (24)

Studie:technische natuurkunde

Studieduur:vijfenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:‘Enzyme activity sensor based on a single semiconducting carbon nanotube

Besteman wilde ‘altijd al iets met kleine dingen doen’. Daarom maakte hij een sensor van een koolstofnanobuis, waarmee hij de aanwezigheid van groepjes van vijftig losse enzymen kon meten. De bedoeling van dit onderzoek is om enzymactiviteit te kunnen meten.

Afstudeerder:Mark van Wijk (26)

Studie:scheikundige technologie

Studieduur:zeveneneenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:’Modelling of the heavy parrafin synthesis reactor’

,,Ik heb een model ontworpen voor een betere reactor waarmee je aardgas in diesel kunt omzetten”, vertelt Van Wijk over zijn werk. ,,In onbegaanbaar gebied hoef je dan geen gasleiding aan te leggen, of het aardgas vloeibaar te maken. Dat kost veel geld. Zo kun je gewoon de diesel met een schip transporteren naar de bestemming.”

Afstudeerder:Merijn Wegdam (26)

Studie:industrieel ontwerpen

Studieduur:zeven jaar

Afstudeeronderwerp:’Ontwerp een bruiningsapparaat voor de douche’

Wegdam bedacht het onderwerp terwijl hij bij zijn zusje onder de douche stond. Zij was net onder de zonnebank geweest en hij vroeg zich af waarom zonnen en douchen niet tegelijk konden. Inmiddels bestormt hij de markt met het apparaat. ,,Ik sta nu op een beurs in Duitsland”, meldt hij telefonisch. ,,Daar gaan we reclame maken voor ons ontwerp en volgens mij moet het bij de Duitsers wel aanslaan.”

Afstudeerder:Daan Hobbelen (25)

Studie:werktuigbouwkunde

Studieduur:vijfenhalf jaar

Afstudeeronderwerp:‘System design of 5 DOF ultra high precision magnetically suspended rotating platform’

De opvolger van cd en dvd moet geen vijf, maar 25 gigabyte op een schijfje krijgen. Daarvoor is precieze schrijftechniek nodig. Hobbelen heeft hiervoor een systeem ontworpen waarmee tot op de nanometers nauwkeurig kan worden geschreven. Hierbij maakte hij gebruik van een magneetlager die bij zijn vakgroep is ontwikkeld.

Afstudeerder:Ellen van der Aa (26)

Studie:technische materiaalwetenschappen

Studieduur:zeven jaar

Afstudeeronderwerp:‘Finite element modelling of temperature profiles, distortions and residual stresses due to TIG Welding’

Bij het lassen van een metaal treedt vervorming op. Ellen van der Aa ontwikkelde een model waarmee je de grootte van die vervorming kunt voorspellen. Het leukste aan het onderzoek vond ze de afwisseling. ,,Ik had geen zin om negen maanden achter mijn computer te zitten. Het lassen kon ik in dit onderzoek zelf doen.”

Afstudeerder:Marloes Maathuis (25)

Studie:technische wiskunde

Studieduur:zeseneenhalf jaar, waaronder één bestuursjaar

Onderwerp:‘Nonparametric maximum likelihood estimation for bivariate censored data’

Het tijdstip van een hiv-infectie is moeilijk te bepalen: het ligt ergens tussen de laatste negatieve hiv-test en voor de eerste positieve test. Maathuis werkte in Seattle aan het schatten van de verdelingsfunctie van ’tweedimensionale gecensureerde data’, zodat de incubatietijd van de ziekte kan worden geschat en de Aids-epidemie voorspeld.

Afstudeerder:Henk Jan Bakkenes (25)

Studie:civiele techniek

Studieduur:zes jaar

Onderwerp:‘Observation and separation of bound and free low-frequency waves in the nearshore zone’

Bakkenes ontwikkelde een methode om lange golven uit

golfmetingen te filteren. Aan de kust vallen lange golven niet op omdat ze niet hoog zijn en langzaam golven, maar ze hebben wel degelijk invloed op de vorm van zandbanken en ‘opslingerende’ golven in havens.

Afstudeerder:Tim Heijn (25)

Studie:technische aardwetenschappen

Studieduur:zes jaar, waaronder één bestuursjaar

Onderwerp:‘Derivation of low-order two-phase reservoir models using system theoretical concepts’

Heijn beschreef een gedetailleerd ‘hoge-ordemodel’ van oliereservoirs. Daarna heeft hij het aantal vergelijkingen van het reservoirmodel gereduceerd tot een minder gedetailleerd ‘lage-ordemodel’ en aangetoond dat deze het gedrag van het originele reservoirmodel benadert.

Afstudeerder:Jeroen Wackers (25)

Studie:luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

Studieduur:vijfenhalf jaar

Onderwerp:‘An adaptive-gridding solution method for the 2d unsteady Euler equations’

Om de luchtstroming om een vliegtuigvleugel uit te rekenen, wordt de lucht om de vleugel in hokjes (cellen) verdeeld. Hoe kleiner de hokjes, hoe preciezer de oplossing, maar hoe meer rekentijd het vergt. Daarom maakte Wackers een snel rekenprogramma dat zich aanpast aan de stroming. Zo ontstaan nooit té kleine cellen.

Afstudeerder:Chee-Heun Lam (23)

Studie:elektrotechniek

Studieduur:vierenhalf jaar

Onderwerp:‘Impulsive sound reflection by an absorptive anddispersive boudary’

Lam werkte aan een ingenieuze methode om veel meer duidelijkheid te verschaffen in het gedrag van, bijvoorbeeld, een geluidswal langs de snelweg. Hierdoor kunnen efficiëntere geluidsabsorberende materialen worden ontwikkeld.

Afstudeerder:Marije Talstra (27)

Studie:bouwkunde.

Studieduur:zeveneneenhalf jaar, waaronder een bestuursjaar

Onderwerp:’De rol van de supervisor binnen de stedelijke herstructureringsprojecten’

Talstra ontwikkelde een model waarin de sturing op ruimtelijke kwaliteit in de verschillende fasen van het stedenbouwkundig planproces zijn gedefinieerd, evenals de rol van de supervisor daarbij. ,,Dit model heb ik getoetst op de Kop van Zuid en de Mullerpier in Rotterdam, Laakhaven en Hollands Spoor in Den Haag en de Zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam. Daaruit bleek dat het model bruikbaar is.”

Afstudeerder:Christiaan des Bouvrie (24)

Studie:technische informatica

Studieduur:vijf jaar

Onderwerp:’Kennismanagement binnen de ict’

Des Bouvrie ontwikkelde een raamwerk dat als een eerste versie gezien kan worden voor een methode om tot kennisdeling te komen. ,,Ik heb dit raamwerk toegepast op de afdeling waar ik mijn afstudeeronderzoek deed, om uiteindelijk te komen tot een ontwerp van een kennisinfrastructuur en een competence center in het bijzonder.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.