Onderwijs

Begroting geeft universiteiten rust

Voor het eerst sinds jaren bevat de onderwijsbegroting voor 1997 geen nieuwe bezuinigingen voor de universiteiten. Minister Ritzen stelt hun zelfs kleine bedragen in het vooruitzicht voor nieuw beleid.

De VSNU, de vereniging van universiteiten, reageert voorzichtig.

Met een bedrag van 45 miljoen gulden wil minister Ritzen de universiteiten helpen met verschuivingen op het gebied van onderzoek. Al eerder was uitgelekt dat de universiteiten de komende jaren 200 miljoen gulden moeten vrijmaken voor de stimulering van onderzoekscholen. Met de 45 miljoen van Ritzen kunnen universiteiten voorkomen dat die operatie tot ontslagen leidt. Het geld komt overigens pas in de jaren 2000 en 2001 ter beschikking.

Verder profiteren de universiteiten van de 75 miljoen gulden extra die minister Ritzen dit voorjaar van het kabinet kreeg voor arbeidsvoorwaarden. De precieze verdeling daarvan over de verschillende onderwijssectoren is nog onbekend.

Ook voor studenten bevat de onderwijsbegroting minder slecht nieuws dan de afgelopen jaren gewoon was geworden. Ritzen kondigt aan dat het collegegeld verhoogd kan worden, evenals de prestatienorm in het eerste jaar (van vijftig naar zeventig procent). De Kamer wil het doorgaan van deze twee maatregelen laten afhangen van een verhoging van de onderwijskwaliteit; volgens Ritzen hebben de universiteiten met hun studeerbaarheidsplannen aangetoond daar werk van te maken.
Stapje

Opvallend is dat Ritzen in 1997 100 miljoen gulden minder reserveert voor studieleningen. Studenten blijken minder te lenen om in hun levensonderhoud te voorzien, en vaker een bijbaantje te hebben of een beroep op hun ouders te doen. Voor de begroting zijn leningen een mee- noch een tegenvaller.

Eén kwestie laat Ritzen onopgelost: de extra onderzoeksgelden voor jonge universiteiten. De Raad van State sprak uit dat de minister dit geld vier jaar geleden ten onrechte had weggehaald bij andere universiteiten. Het kost 105 miljoen gulden om die fout goed te maken. In de begroting kondigt Ritzen niet meer dan ‘overleg’ over deze zaak aan. In een toelichting sprak hij de verwachting uit dat de kwestie binnen enkele weken is opgelost.

Volgens minister Ritzen kondigt de onderwijsbegroting ,,iets andere tijden” aan. De tijd dat alles in het teken stond van bezuinigingen is voorbij, zei hij bij de presentatie van zijn begroting. ,,Op de langere termijn zal blijken dat er ruimte is voor investeringen in kennis. In deze begroting wordt al een klein stapje gezet.”

De VSNU constateert dat ,,de financiële vertaling van de nieuwe tijden nog op zich laat wachten”. De universiteiten maken zich zorgen over de dalende overheidsuitgaven aan onderzoek en het lagere bedrag dat de overheid per studentbesteedt. Ook het inzakken van de studententoestroom baart hen zorgen; dat scheelt hen op termijn 120 miljoen gulden aan inkomsten uit collegegelden.

De studentenorganisaties ISO en LSVb tonen zich evenmin enthousiast over de onderwijsbegroting. Zij bestrijden onder meer dat er reden genoeg is door te gaan met de verhoging van het collegegeld. (HOPH.Ob.)

Voor het eerst sinds jaren bevat de onderwijsbegroting voor 1997 geen nieuwe bezuinigingen voor de universiteiten. Minister Ritzen stelt hun zelfs kleine bedragen in het vooruitzicht voor nieuw beleid. De VSNU, de vereniging van universiteiten, reageert voorzichtig.

Met een bedrag van 45 miljoen gulden wil minister Ritzen de universiteiten helpen met verschuivingen op het gebied van onderzoek. Al eerder was uitgelekt dat de universiteiten de komende jaren 200 miljoen gulden moeten vrijmaken voor de stimulering van onderzoekscholen. Met de 45 miljoen van Ritzen kunnen universiteiten voorkomen dat die operatie tot ontslagen leidt. Het geld komt overigens pas in de jaren 2000 en 2001 ter beschikking.

Verder profiteren de universiteiten van de 75 miljoen gulden extra die minister Ritzen dit voorjaar van het kabinet kreeg voor arbeidsvoorwaarden. De precieze verdeling daarvan over de verschillende onderwijssectoren is nog onbekend.

Ook voor studenten bevat de onderwijsbegroting minder slecht nieuws dan de afgelopen jaren gewoon was geworden. Ritzen kondigt aan dat het collegegeld verhoogd kan worden, evenals de prestatienorm in het eerste jaar (van vijftig naar zeventig procent). De Kamer wil het doorgaan van deze twee maatregelen laten afhangen van een verhoging van de onderwijskwaliteit; volgens Ritzen hebben de universiteiten met hun studeerbaarheidsplannen aangetoond daar werk van te maken.
Stapje

Opvallend is dat Ritzen in 1997 100 miljoen gulden minder reserveert voor studieleningen. Studenten blijken minder te lenen om in hun levensonderhoud te voorzien, en vaker een bijbaantje te hebben of een beroep op hun ouders te doen. Voor de begroting zijn leningen een mee- noch een tegenvaller.

Eén kwestie laat Ritzen onopgelost: de extra onderzoeksgelden voor jonge universiteiten. De Raad van State sprak uit dat de minister dit geld vier jaar geleden ten onrechte had weggehaald bij andere universiteiten. Het kost 105 miljoen gulden om die fout goed te maken. In de begroting kondigt Ritzen niet meer dan ‘overleg’ over deze zaak aan. In een toelichting sprak hij de verwachting uit dat de kwestie binnen enkele weken is opgelost.

Volgens minister Ritzen kondigt de onderwijsbegroting ,,iets andere tijden” aan. De tijd dat alles in het teken stond van bezuinigingen is voorbij, zei hij bij de presentatie van zijn begroting. ,,Op de langere termijn zal blijken dat er ruimte is voor investeringen in kennis. In deze begroting wordt al een klein stapje gezet.”

De VSNU constateert dat ,,de financiële vertaling van de nieuwe tijden nog op zich laat wachten”. De universiteiten maken zich zorgen over de dalende overheidsuitgaven aan onderzoek en het lagere bedrag dat de overheid per studentbesteedt. Ook het inzakken van de studententoestroom baart hen zorgen; dat scheelt hen op termijn 120 miljoen gulden aan inkomsten uit collegegelden.

De studentenorganisaties ISO en LSVb tonen zich evenmin enthousiast over de onderwijsbegroting. Zij bestrijden onder meer dat er reden genoeg is door te gaan met de verhoging van het collegegeld. (HOPH.Ob.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.