Wetenschap

Balkon

Na het balkondrama in Maastricht liggen bouw- en woningtoezicht weer onder vuur. Delftse onderzoekers pleiten voor controle op de naleving van bouwvoorschriften door gecertificeerde bedrijven.

In Tiel zakte vorig jaar een parkeerdek van Van der Valk in. Bij de cafébrand in Volendam ontbrak de trap van de nooduitgang. En onlangs landden er in Maastricht vijf balkons op het trottoir. Ongetwijfeld zijn er fouten gemaakt door eigenaars, constructeurs of aannemers. Maar ook lijkt Nederland te kampen met een structureel probleem bij de naleving van de technische bouwvoorschriften. ,,Er heerst een structureel capaciteitsprobleem bij de afdelingen bouw- en woningtoezicht van de gemeentes”, reageert dr. Frits Meijer desgevraagd.

Meijer is werkzaam bij de sectie Duurzaam Woningvoorraadbeleid en Kwaliteitszorg van het onderzoeksinstituut OTB. Meijer: ,,Er zijn te weinig bouwinspecteurs om volledig te controleren of gebouwen voldoen aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit. De toetsing van de bouwaanvragen en het toezicht tijdens de bouw vindt daarom vaak slechts steekproefsgewijs plaats.”

Meijer pleit voor het uitbesteden van bouwcontroles aan gecertificeerde bedrijven als oplossing voor de capaciteitsproblemen bij bouw- en woningtoezicht. Hij deed hier een verkennend onderzoek naar in opdracht van het ministerie van Vrom. Dit mondde uit in het vorige maand gepubliceerde boek ‘Certicering op het gebied van bouwregelgeving’.

Meijer: ,,Ik zie vooral mogelijkheden bij activiteiten waarbij de voorschriften eenduidig vaststaan en dus goed te controleren zijn, zoals bij kleine bouwactiviteiten, inspectie van de uitvoering van de bouw en periodieke inspecties van bestaande gebouwen voor de gebruiksvergunning.”

Prof.dr. Bijen, oud-hoogleraar bij de sectie Civieltechnische Materiaalkunde en momenteel betrokken bij het onderzoek naar de oorzaken van het Maastrichtse balkondrama, is voorstander van dit idee. Bijen: ,,Door een deel van het inspectiewerk uit te besteden aan bedrijven worden de efficiency en effectiviteit hoger. In andere landen wordt certificatie al jaren succesvol toegepast. Nederland loopt achter.”

De overheid moet wel nauw betrokken blijven bij bouwtoezicht, aldus Bijen en Meijer. Meijer: ,,De overheid moet certificerende instellingen voor de bouwregelgeving aanwijzen en moet ook de bevoegdheid hebben om de aanwijzing weer in te trekken.”

Als één van de oorzaken voor het falen van bouwtoezicht wordt ook wel eens de Nederlandse gedoogcultuur genoemd. Meijer bestrijdt echter dat er in de bouwwereld een cultuur van oogje dichtknijpen heerst wanneer het de technische voorschriften betreft.

Meijer: ,,Natuurlijk, er bestaat altijd het gevaar van vriendjespolitiek, maar ik heb niet het idee dat er overmatig gesjoemeld wordt met de naleving van veiligheidsvoorschriften.” En mocht dit toch gebeuren, dan kan ook hier certificering een uitkomst bieden. Meijer: ,,Een gecertificeerd bedrijf is prima in staat een onafhankelijke bouwinspectie te houden.”(TM)

In Tiel zakte vorig jaar een parkeerdek van Van der Valk in. Bij de cafébrand in Volendam ontbrak de trap van de nooduitgang. En onlangs landden er in Maastricht vijf balkons op het trottoir. Ongetwijfeld zijn er fouten gemaakt door eigenaars, constructeurs of aannemers. Maar ook lijkt Nederland te kampen met een structureel probleem bij de naleving van de technische bouwvoorschriften. ,,Er heerst een structureel capaciteitsprobleem bij de afdelingen bouw- en woningtoezicht van de gemeentes”, reageert dr. Frits Meijer desgevraagd.

Meijer is werkzaam bij de sectie Duurzaam Woningvoorraadbeleid en Kwaliteitszorg van het onderzoeksinstituut OTB. Meijer: ,,Er zijn te weinig bouwinspecteurs om volledig te controleren of gebouwen voldoen aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit. De toetsing van de bouwaanvragen en het toezicht tijdens de bouw vindt daarom vaak slechts steekproefsgewijs plaats.”

Meijer pleit voor het uitbesteden van bouwcontroles aan gecertificeerde bedrijven als oplossing voor de capaciteitsproblemen bij bouw- en woningtoezicht. Hij deed hier een verkennend onderzoek naar in opdracht van het ministerie van Vrom. Dit mondde uit in het vorige maand gepubliceerde boek ‘Certicering op het gebied van bouwregelgeving’.

Meijer: ,,Ik zie vooral mogelijkheden bij activiteiten waarbij de voorschriften eenduidig vaststaan en dus goed te controleren zijn, zoals bij kleine bouwactiviteiten, inspectie van de uitvoering van de bouw en periodieke inspecties van bestaande gebouwen voor de gebruiksvergunning.”

Prof.dr. Bijen, oud-hoogleraar bij de sectie Civieltechnische Materiaalkunde en momenteel betrokken bij het onderzoek naar de oorzaken van het Maastrichtse balkondrama, is voorstander van dit idee. Bijen: ,,Door een deel van het inspectiewerk uit te besteden aan bedrijven worden de efficiency en effectiviteit hoger. In andere landen wordt certificatie al jaren succesvol toegepast. Nederland loopt achter.”

De overheid moet wel nauw betrokken blijven bij bouwtoezicht, aldus Bijen en Meijer. Meijer: ,,De overheid moet certificerende instellingen voor de bouwregelgeving aanwijzen en moet ook de bevoegdheid hebben om de aanwijzing weer in te trekken.”

Als één van de oorzaken voor het falen van bouwtoezicht wordt ook wel eens de Nederlandse gedoogcultuur genoemd. Meijer bestrijdt echter dat er in de bouwwereld een cultuur van oogje dichtknijpen heerst wanneer het de technische voorschriften betreft.

Meijer: ,,Natuurlijk, er bestaat altijd het gevaar van vriendjespolitiek, maar ik heb niet het idee dat er overmatig gesjoemeld wordt met de naleving van veiligheidsvoorschriften.” En mocht dit toch gebeuren, dan kan ook hier certificering een uitkomst bieden. Meijer: ,,Een gecertificeerd bedrijf is prima in staat een onafhankelijke bouwinspectie te houden.”(TM)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.