Onderwijs

Bachelor aardwetenschappen wordt Engelstalig

De bacheloropleiding technische aardwetenschappen wil volledig over op het Engels. De studentenraad is enthousiast. Zij vindt wel dat Nederlandse eerstejaars niet de dupe mogen worden van een grote toestroom van internationale studenten.

Technische aardwetenschappen wil de taalwijziging vanaf september 2014 invoeren. Studenten die dan beginnen aan de bachelor applied earth sciences doen alles in het Engels. Ouderejaars mogen hun studie in het Nederlands afmaken. Studenten die hun opleiding niet op tijd afmaken, krijgen een overgangsregeling aangeboden.

De studentenraad verwacht niet dat het Engels voor hen of aankomende studenten een barrière zal vormen. De sr is enthousiast over het plan. Fractievoorzitter Veerle Steenhuisen van Lijst Bèta studeert zelf technische aardwetenschappen. Zij bevestigt de overwegingen van het college van bestuur, dat eerder deze maand een voorgenomen besluit nam.

Die overwegingen luiden dat sommige vakken nu al in het Engels worden onderwezen, dat een derde van de docenten niet-Nederlands is, dat veel jargon en boeken Engelstalig zijn en dat een groot deel van de studenten later in een internationale omgeving komt te werken. De kwaliteit van het onderwijs zal vergroten door Engels als voertaal te hanteren, verwacht Steenhuisen.

De studentenraad wil de TU wel op het hart drukken dat er haast is met de communicatie over de taalwijziging. De eerste open dagen staan voor de deur en de aankomende eerstejaars moeten ‘soepel en duidelijk’ voorgelicht worden.

Verder schrijft de sr op de website van Lijst Bèta dat ‘er op de langere termijn rekening gehouden moet worden met de capaciteit van de opleiding’. TA kan nu 120 eerstejaars aan. De sr verwacht dat de taalwijziging op termijn zal zorgen voor een groeiende toestroom internationale studenten. Op dit moment kan de bachelor van TA maximaal 120 eerstejaars studenten aan, aldus de sr.

De raad stelt twee oplossingen voor. Of de opleiding vergroot haar capaciteit, of Nederlanders krijgen voorrang. Dit ‘gezien het feit dat dit een unieke opleiding is in Nederland’. Overigens duurt het tot september 2016 voordat internationale studenten welkom zijn. In de tussentijd kan de opleiding wennen aan het Engels en kan het international office een regeling opstellen voor de toelating van buitenlanders.

De sr laat studievereniging VSV ‘Leonardo da Vinci’ momenteel uitzoeken hoe de invoering van een Engelstalige bachelor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek dik tien jaar geleden verliep. Steenhuisen: “We hopen dat ze nog kunnen achterhalen of de toestroom van internationale studenten sterk steeg en of de cijfers van studenten veranderden.”

De uitkomsten van dat onderzoek komen op 17 oktober ter sprake, tijdens de overlegvergadering tussen sr en cvb. Daarna volgt een definitief besluit en wijzigt de TU de ‘Gedragscode Engelse taal’, waarin is bepaald dat alle masteropleidingen in het Engelstalig zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.