Onderwijs

Afstudeerplan: Geen dwang- maar hulpmiddel

Bij de faculteiten ligt ter beoordeling het afstudeerplan van de studentenraad. Het is geen stappenplan dat de weg wijst naar een ingenieursdiploma maar een intentieverklaring tussen de student en de begeleider over de werkwijze tijdens het afstuderen.

/strong>

Regelmatig bereikten de studentenraad berichten over studenten die vastliepen bij het afstuderen. Oorzaken waren een slechte planning door de student en/of een gebrekkige begeleiding vanuit de faculteit. AAG vond dat daar iets aan gedaan moest worden. Roel van Raak is een van de fractieleden van AAG die zich vorig collegejaar met de problematiek van het afstuderen heeft beziggehouden. ,,De resultaten van het onderzoek in het voorjaar 2000 ‘Gevraagd: vlotte ingenieurs’ bevestigden onze vermoedens. Daarbij was gekeken naar de studievoortgang van drie opleidingen en daaruit bleek dat het afstuderen te veel uitliep en te weinig structuur had.”

Het onderzoek deed een aantal aanbevelingen om het afstudeerproces te verbeteren. Deze en een aantal eigen ideeën, die AAG opdeed tijdens de bezoeken aan alle studieadviseurs, zijn door de fractie verwerkt in het afstudeerplan. Van Raak: ,,Het is geen stappenplan dat je kunt afwerken om vervolgens een bul in ontvangst te nemen. Dat wilden we niet omdat je daarmee het uitdagende en de dynamiek uit het afstuderen zou wegnemen.”

Van Raak typeert het afstudeerplan als een intentieverklaring tussen de student en de begeleider. Daarin zijn vastgelegd: de inhoud van het onderzoek, een tijdsplanning en het aantal contactmomenten tussen de student en de afstudeerbegeleider, de hoogleraar en % indien relevant – een contactpersoon bij een bedrijf. ,,De student stelt het afstudeerplan op en ondertekent dit samen met de andere partijen. Het biedt een student goede richtlijnen om tijdens het afstuderen op te kunnen terugvallen.”

Voordeel

Het college van bestuur (cvb) heeft volgens Niek Graafland, beleidsmedewerker van de Staf Onderwijs, Onderzoek en Studentenbeleid, met instemming kennis genomen van het plan. ,,Het cvb is een voorstander van initiatieven die het vlotter afstuderen van studenten bevorderen. Het afstudeerplan lijkt daarbij een prima hulpmiddel. Bij de opleidingen aardwetenschappen en industrieel ontwerpen wordt al met een soortgelijke overeenkomst gewerkt.”

Graafland denkt dat het afstudeerplan op verschillende manieren voorkomt dat het afstuderen in het slop raakt. Graafland: ,,Vaak hebben studenten moeite om te beginnen met hun onderzoek of ontwerp. Het invullen van het afstudeerplan kan hen over de eerste drempel heen helpen.”

Als studenten eenmaal begonnen zijn met het afstuderen hebben zij vervolgens de neiging om veel te veel tijd in een onderzoek te stoppen. ,,Het is goed dat iemand zich inzet en gegrepen is door een onderwerp, maar daaraan moet ook een grens zijn. Desgewenst kan een student het onderzoek later voortzetten voor een promotie. Het afstudeerplan zorgt ervoor dat een student zijn onderzoek goedomschrijft % en aldus afbakent % en een duidelijk tijdspad uitzet”, aldus Graafland.

Hulpmiddel

Aan de andere kant vindt Graafland dat het afstudeerplan ook een hulpmiddel voor de begeleiders is. ,,Het is voor hen evenmin altijd duidelijk wat een student van hen verwacht en het afstudeerplan maakt dat helder. Natuurlijk heeft iedere wetenschapper een eigen stijl van begeleiden en dat moet zo blijven. Die ruimte zit in het plan. Het is de bedoeling dat er met elkaar afspraken gemaakt worden over de aanpak en het is geen dictaat voor wat er moet gebeuren.”

Het afstudeerplan is een intentieovereenkomst en heeft geen officiële juridische status. Wel wordt overwogen om het eventueel op te nemen in het studiereglement. Graafland: ,,Begeleiders en studenten moeten het afstudeerplan als hulp- en niet als een dwangmiddel zien. Door er allerlei juridische rechten en plichten aan te koppelen zou het karakter van het afstudeerplan veranderen.”

Aut: Angèle Steentjes

Bij de faculteiten ligt ter beoordeling het afstudeerplan van de studentenraad. Het is geen stappenplan dat de weg wijst naar een ingenieursdiploma maar een intentieverklaring tussen de student en de begeleider over de werkwijze tijdens het afstuderen.

Regelmatig bereikten de studentenraad berichten over studenten die vastliepen bij het afstuderen. Oorzaken waren een slechte planning door de student en/of een gebrekkige begeleiding vanuit de faculteit. AAG vond dat daar iets aan gedaan moest worden. Roel van Raak is een van de fractieleden van AAG die zich vorig collegejaar met de problematiek van het afstuderen heeft beziggehouden. ,,De resultaten van het onderzoek in het voorjaar 2000 ‘Gevraagd: vlotte ingenieurs’ bevestigden onze vermoedens. Daarbij was gekeken naar de studievoortgang van drie opleidingen en daaruit bleek dat het afstuderen te veel uitliep en te weinig structuur had.”

Het onderzoek deed een aantal aanbevelingen om het afstudeerproces te verbeteren. Deze en een aantal eigen ideeën, die AAG opdeed tijdens de bezoeken aan alle studieadviseurs, zijn door de fractie verwerkt in het afstudeerplan. Van Raak: ,,Het is geen stappenplan dat je kunt afwerken om vervolgens een bul in ontvangst te nemen. Dat wilden we niet omdat je daarmee het uitdagende en de dynamiek uit het afstuderen zou wegnemen.”

Van Raak typeert het afstudeerplan als een intentieverklaring tussen de student en de begeleider. Daarin zijn vastgelegd: de inhoud van het onderzoek, een tijdsplanning en het aantal contactmomenten tussen de student en de afstudeerbegeleider, de hoogleraar en % indien relevant – een contactpersoon bij een bedrijf. ,,De student stelt het afstudeerplan op en ondertekent dit samen met de andere partijen. Het biedt een student goede richtlijnen om tijdens het afstuderen op te kunnen terugvallen.”

Voordeel

Het college van bestuur (cvb) heeft volgens Niek Graafland, beleidsmedewerker van de Staf Onderwijs, Onderzoek en Studentenbeleid, met instemming kennis genomen van het plan. ,,Het cvb is een voorstander van initiatieven die het vlotter afstuderen van studenten bevorderen. Het afstudeerplan lijkt daarbij een prima hulpmiddel. Bij de opleidingen aardwetenschappen en industrieel ontwerpen wordt al met een soortgelijke overeenkomst gewerkt.”

Graafland denkt dat het afstudeerplan op verschillende manieren voorkomt dat het afstuderen in het slop raakt. Graafland: ,,Vaak hebben studenten moeite om te beginnen met hun onderzoek of ontwerp. Het invullen van het afstudeerplan kan hen over de eerste drempel heen helpen.”

Als studenten eenmaal begonnen zijn met het afstuderen hebben zij vervolgens de neiging om veel te veel tijd in een onderzoek te stoppen. ,,Het is goed dat iemand zich inzet en gegrepen is door een onderwerp, maar daaraan moet ook een grens zijn. Desgewenst kan een student het onderzoek later voortzetten voor een promotie. Het afstudeerplan zorgt ervoor dat een student zijn onderzoek goedomschrijft % en aldus afbakent % en een duidelijk tijdspad uitzet”, aldus Graafland.

Hulpmiddel

Aan de andere kant vindt Graafland dat het afstudeerplan ook een hulpmiddel voor de begeleiders is. ,,Het is voor hen evenmin altijd duidelijk wat een student van hen verwacht en het afstudeerplan maakt dat helder. Natuurlijk heeft iedere wetenschapper een eigen stijl van begeleiden en dat moet zo blijven. Die ruimte zit in het plan. Het is de bedoeling dat er met elkaar afspraken gemaakt worden over de aanpak en het is geen dictaat voor wat er moet gebeuren.”

Het afstudeerplan is een intentieovereenkomst en heeft geen officiële juridische status. Wel wordt overwogen om het eventueel op te nemen in het studiereglement. Graafland: ,,Begeleiders en studenten moeten het afstudeerplan als hulp- en niet als een dwangmiddel zien. Door er allerlei juridische rechten en plichten aan te koppelen zou het karakter van het afstudeerplan veranderen.”

Aut: Angèle Steentjes

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.