Onderwijs

‘Afstand nemen van gedrag’

Het gaat er niet om afstand te nemen van het NRC-artikel, maar van het soort gedrag dat er in beschreven werd. Dat zei de ondernemingsraad vorige week in een overleg met het college van bestuur.


Na het artikel in NRC Handelsblad over de TU was het college van bestuur te verdedigend waar het misstanden juist actief had moeten bestrijden, vindt de ondernemingsraad (or). Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg toonde zich verbaasd. Hij had juist van ‘veel mensen’ gehoord dat ze vonden dat NRC onzin had geschreven.


De or vond het ‘niet sterk’ dat de TU zo veel woorden nodig had in de gedetailleerde reactie die de universiteit op haar website had gezet. Ook vond de or Van den Berg ‘heel wollig’ in een interview met Delta. De collegevoorzitter meldde juist andere reacties op het interview te hebben gekregen.De or miste echter ‘een wat actievere houding’ over wat wel en niet mag aan de universiteit. “Nu lees je: dit is niet waar, dat is niet waar, en als uitsmijter: we overwegen naar de Raad voor de Journalistiek te gaan”, zei or-lid Erik Louw.

Van den Berg zei dat hij juist was gericht op het rechtzetten van ‘het beeld dat alles mis en scheef zit op de universiteit’. Hij weet nog niet of de TU werkelijk naar de Raad voor de Journalistiek gaat.De or was ook niet te spreken over het feit dat Van den Berg anderhalve week voor publicatie had gelogen toen hem werd gevraagd of hij het artikel al gelezen had. Hij zei dat hij dat had ontkend omdat hij afspraken met de journalist had gemaakt.

Zonder namen te willen noemen constateerde de or dat het niet gelukt was de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen bij nevenwerkzaamheden. “Als je zelf of je vrouw of wie dan ook een bedrijf hebt en als er geld van de TU naar toe stroomt, is het lastig om vanuit die positie anderen er op aan te spreken”, zei Vincent van Croonenburg. Van den Berg zei het ermee eens te zijn dat decanen en directeuren het goede voorbeeld moeten geven. 

“At the end of my bachelor’s I spent a semester in Australia, and that’s what makes you love internet too – the wanting to keep in touch with home, but then also wanting to keep in touch with new friends when you get back. Going abroad was very influential on how I use the internet today. When I got back I bought an iPhone, and that changed everything, as I now use so much more than just facebook. I also use a social networking app called Path to stay close and share pictures with smaller numbers of friends – a closer group. And I started using twitter more: I follow about 400 feeds; my favorites are swissmiss, fastcompany and brainpickings. I love that you can select people you find interesting and see what they share, be it articles, links, jokes…anything. There’re also some great foodies on twitter, so I use it to talk about food and share recipes. And of course to follow news: I read the Guardian on my iPhone, and nrcnext, and check nu.nl for stupid news. News just moves fastest on Twitter. I also watch the news on morning television but they take ten minutes to explain what you could just read yourself in 30 seconds.
Internet is so important for my studies, too. In industrial ecology we do lots of group projects, so we use drop box or surfgroepen to share documents and stay up-to-date. And because industrial ecology is such a small group, ‘internet-enabled industrial ecology’ has become very important. For one course last year we developed an online wiki that logs eco-industrial parks around the world, and anyone can add parks or discuss selection criteria. We presented the wiki at a couple of conferences and got really good feedback. We also use a wiki and drop box to share cool or important industrial ecology news with each other, like life-cycle analysis databases, new things happening in the field or good books. The internet is so important for me; it links my international life, student life and interest in sustainability together ways that wouldn’t be possible otherwise. I’m linking people and internet all the time.”

My favorites:
 www.brainpickings.org
 good.com
 www.realsimple.com
 www.treehugger.com
 www.swiss-miss.com

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.