Onderwijs

Advies: doorgaan met sterbeurs

De TU moet nog twee jaar doorgaan met het verstrekken van beurzen aan getalenteerde scholieren, zo adviseert dr. A. Rima, stafhoofd marketing en communicatie.

Rima wil verder bekijken of sponsoring van de beurzenactie mogelijk is. Zij schat dat goed in; er meldden zich vorig jaar spontaan al twee bedrijven. De actie kost de TU dit jaar naar schatting 1,2 miljoen gulden, maar daar staan zo’n vier ton inkomsten (overheidsgeld voor het aantal eerstejaars) tegenover.

Acht ton om scholieren te trekken is ,,een behoorlijk bedrag”, schrijft Rima, maar ze vindt de uitgave verdedigbaar. Dit jaar kwamen 38 extra eerstejaars met goede vwo-eindcijfers naar de TU. Het lijkt erop dat de sterbeurzen daarbij een positieve rol spelen. Maar om harde conclusies te kunnen trekken, adviseert ze het college om de premie nog twee jaar uit te geven. Daarna moet de TU het nut van de beurzenactie opnieuw bekijken. Het advies ligt nu bij de studentenraad voor commentaar.

De TU stelde in 1997 samen met Eindhoven en Twente ‘propedeuse-beurzen’ in, om goede vwo’ers naar techniekstudies te trekken. In Delft krijgen de eerstejaars vijfduizend gulden als ze voldoen aan bepaalde cijfercriteria voor Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde. Voor de opleidingen met een studententerugloop (Civiel, Elektro, Scheikunde, Informatica en Werktuigbouw) ligt de lat wat lager. Eindhoven en Twente zijn inmiddels met de actie gestopt omdat het doel (‘aandacht voor tekort aan techniekstudenten’) bereikt zou zijn. In Delft lijkt de maatregel vooral te werken bij echte uitblinkers. ,,Het beoogde effect om studenten te trekken bij urgente opleidingen wordt maar ten dele waargemaakt”, constateert Rima.

Rima wil verder bekijken of sponsoring van de beurzenactie mogelijk is. Zij schat dat goed in; er meldden zich vorig jaar spontaan al twee bedrijven. De actie kost de TU dit jaar naar schatting 1,2 miljoen gulden, maar daar staan zo’n vier ton inkomsten (overheidsgeld voor het aantal eerstejaars) tegenover.

Acht ton om scholieren te trekken is ,,een behoorlijk bedrag”, schrijft Rima, maar ze vindt de uitgave verdedigbaar. Dit jaar kwamen 38 extra eerstejaars met goede vwo-eindcijfers naar de TU. Het lijkt erop dat de sterbeurzen daarbij een positieve rol spelen. Maar om harde conclusies te kunnen trekken, adviseert ze het college om de premie nog twee jaar uit te geven. Daarna moet de TU het nut van de beurzenactie opnieuw bekijken. Het advies ligt nu bij de studentenraad voor commentaar.

De TU stelde in 1997 samen met Eindhoven en Twente ‘propedeuse-beurzen’ in, om goede vwo’ers naar techniekstudies te trekken. In Delft krijgen de eerstejaars vijfduizend gulden als ze voldoen aan bepaalde cijfercriteria voor Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde. Voor de opleidingen met een studententerugloop (Civiel, Elektro, Scheikunde, Informatica en Werktuigbouw) ligt de lat wat lager. Eindhoven en Twente zijn inmiddels met de actie gestopt omdat het doel (‘aandacht voor tekort aan techniekstudenten’) bereikt zou zijn. In Delft lijkt de maatregel vooral te werken bij echte uitblinkers. ,,Het beoogde effect om studenten te trekken bij urgente opleidingen wordt maar ten dele waargemaakt”, constateert Rima.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.