Onderwijs

Acties tegen oplopende studieschuld

Studentenbonden ISO en LSVb gaan vanaf dinsdag actievoeren. Volgens de studentenbonden brengt het beleid van staatssecretaris Zijlstra de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar.


De langstudeerboete, extreem dure tweede studies en het verdwijnen van de basisbeurs in de masterfase leiden tot hoge studieschulden, zegt Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO. De overhaaste invoering van de maatregel leidt ertoe dat studenten die nu een tweejarige master volgen volgend jaar al hun basisbeurs verliezen: een bedrag van 3200 euro. Volgens de bonden is dat in strijd met de rechtszekerheid omdat zij al begonnen waren aan de master toen de maatregel nog niet effectief was.De LSVb maakt zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. “De staatssecretaris zorgt er persoonlijk voor dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs beperkt wordt,” stelt voorzitter Pascal ten Have. “Bovendien raakt hij juist de kwetsbaarste studenten door de aanvullende beurs weg te halen bij studenten met weigerachtige en onvindbare ouders.”ISO en LSVb stemmen de acties onderling af en zullen er een aantal samen organiseren. De aftrap door het ISO is op aanstaande dinsdag 13 maart om 13.00 bij de TU Delft, waar de bètastudenten met hun tweejarige masteropleiding harder getroffen worden door de maatregelen. In de week van 19 t/m 23 maart organiseren het ISO, de LSVb in samenwerking met hun lidorganisaties de hele week door acties. Op 23 maart is de landelijke slotmanifestatie op de Dam in Amsterdam.Voorlopige actieplanning:13 maart: Actie rond lunchtijd op de Campus in Delft door het ISO.

14 maart: Ludieke acties in Nijmegen georganiseerd door AKKU.

20 maart: Demonstratie Nijmegen georganiseerd door AKKU.

21 maart: Fietsactie van Amsterdam naar Den Haag georganiseerd door LSVb en ISO.

22 maart: Actie op de campus van de TU Delft georganiseerd door VSSD.

22 maart: Actie op Hogeschool Windesheim in Zwolle: georganiseerd door de Centrale Medezeggenschap en SOOZ.

23 maart: Landelijke Manifestatie op de Dam in Amsterdam. Georganiseerd door ASVA.

Criminaliteit
De criminaliteit in de regio Haaglanden, waartoe ook Delft behoort, is in 2010 gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Dat blijkt uit de laatste aangiftecijfers. Op internet kunnen inwoners van Haaglanden per wijk de criminaliteitscijfers bekijken. Ook de TU-wijk staat ertussen. In 2010 is in de TU-wijk 32 keer aangifte gedaan van diefstal uit voertuigen en dertig keer van gestolen fietsen. Van straatroof werd drie keer aangifte gedaan en van bedreiging twee keer. 

www.hoeveiligismijnwijk.nl

Glasblazer
De laatste glasblazer in dienst van Technische Natuurwetenschappen (TNW) verdwijnt als het aan de faculteit ligt. Die heeft een voorstel gedaan om de dienst glastechniek of te heffen. De dienst is al geruime tijd niet meer kostendekkend, blijkt uit het reorganisatieplan dat half april in de ondernemingsraad (or) besproken wordt. In 2004 is de personele bezetting van de dienst al teruggebracht van vier naar twee fte. Sinds eind 2005 is er nog maar één glasblazer fulltime in dienst van de faculteit. Die krimp was nodig, omdat er niet meer genoeg werk was. En nu blijkt uit een onderzoek onder TNW-wetenschappers dat zij hun glaswerk, bijvoorbeeld het laten maken van glasinstrumenten, ook wel willen uitbesteden aan externen. Dat zou nog steeds goedkoper zijn dan de dienst glastechniek overeind te houden. De reorganisatie is onderdeel van de herijking. Als de or erin meegaat, valt de glasblazer onder het sociaal plan.

Zeilen
Het blijft penibel, zo’n champagnefles tegen een kunststof romp. Afgelopen zaterdag verliep de doop van het nieuwe schip van het studentenzeilteam Delft Challenge dan ook niet vlekkeloos. Uiteindelijk vloeiden dan toch de bubbels en de M34 heet sindsdien ‘Cheeky Monkey’. Het team van de brutale aap onderwerpt zich aan een wetenschappelijk trainingsprogramma van Innosportslab, waarbij individuele- en groepsvorderingen nauwlettend gevolgd worden. In de zomer zal het team aan de Tour de France à la Voile regatta deelnemen.

Nieuwe diploma’s
De masteropleiding industrial ecology van de Universiteit Leiden en TU Delft bestaat sinds 1 februari 2011 als zelfstandige opleiding. De opleiding is een samenwerking tussen beide universiteiten. Donderdag worden de eerste twee diploma’s uitgereikt. Sinds 2004 konden studenten namelijk al industrial ecology studeren, maar als een specialisatie van scheikunde. Studenten kregen daarom voorheen een diploma scheikunde.

Conrector
Prof.dr.ir. Peter Wieringa is door het college van bestuur benoemd tot conrector. Nu is Wieringa hoogleraar mens-machinesystemen, directeur onderwijs en vice-decaan bij de faculteit 3mE. Hij volgt per 1 april prof.ir. Hans Beunderman op, die met emeritaat gaat. Een conrector let op promotieprocessen, is plaatsvervangend voorzitter van het college van promoties en vervangt de rector bij academische plechtigheden. Tevens is hij betrokken bij de ontwikkeling en vormgeving van beleid voor promoties en de graduate school.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.