Opinie

Academisering

Bij de opening van het academisch jaar gaf Jeroen Coppelmans aan dat de TU Delft zich bewust moet zijn van een aantal gevaren. Hij komt tot de conclusie dat de kwaliteit van de opleiding, toewijding van de studenten en het studentenleven het beste gebaat zijn bij een zwaardere propedeuse.

Ik vind deze conclusie erg kort door de bocht.

Allereerst is het doel van de propedeuse om naast een selecterende functie een oriënterende en representatieve functie te hebben voor de rest van de opleiding. Een zwaardere propedeuse zou vanuit deze optiek dus de complete opleiding zwaarder maken. Neemt de toewijding van studenten toe wanneer ze een zwaar studieprogramma voorgeschoteld krijgen? De kans dat het afschrikt is even groot.

Een kwalitatief beter studieprogramma heeft veel meer positieve effecten dan een zwaarder programma. Door deze kwaliteit wordt de student uitgedaagd hier zo optimaal mogelijk op in te springen. Het is overigens de huidige kwaliteit en niet de zwaarte die ervoor zorgt dat de TU laag scoort in de Elsevier-enquête. Een zwaardere propedeuse zorgt niet voor een actiever studentenleven. Wanneer een aankomend student weet dat hij voor zijn studie uitermate veel tijd nodig heeft, bedenkt hij zich drie maal voordat hij zich actief gaat inzetten in het studentenleven.

Iedereen is het er over eens dat docenten goed college moeten geven, dictaten van voldoende niveau moeten zijn en opleidingen voor goede onderwijsfaciliteiten moeten zorgen. De propedeuse dient dus van kwalitatief hoog niveau te zijn, en bovendien een afspiegeling van de rest van de opleiding. Studenten die het niveau van Delfts ingenieur niet kunnen behalen dienen dit binnen redelijke termijn te beseffen en actief begeleid te worden naar een andere opleiding.

Een zwaardere propedeuse zal dit niet bereiken. Studenten zullen minder actief nevenactiviteiten ondernemen, juist een belangrijke kracht van de TU Delft (een uitspraak van Coppelmans die ik wel onderschrijf). Er moet dus gezocht worden naar een andere mogelijkheid om goede studenten naar Delft te trekken, het studentenleven actief te houden en studenten die de opleidingen niet aankunnen dit te laten beseffen. Mijns inziens is academisering van het onderwijs hiervoor aanzienlijk geschikter.

fractievoorzitter AAG

Bij de opening van het academisch jaar gaf Jeroen Coppelmans aan dat de TU Delft zich bewust moet zijn van een aantal gevaren. Hij komt tot de conclusie dat de kwaliteit van de opleiding, toewijding van de studenten en het studentenleven het beste gebaat zijn bij een zwaardere propedeuse. Ik vind deze conclusie erg kort door de bocht.

Allereerst is het doel van de propedeuse om naast een selecterende functie een oriënterende en representatieve functie te hebben voor de rest van de opleiding. Een zwaardere propedeuse zou vanuit deze optiek dus de complete opleiding zwaarder maken. Neemt de toewijding van studenten toe wanneer ze een zwaar studieprogramma voorgeschoteld krijgen? De kans dat het afschrikt is even groot.

Een kwalitatief beter studieprogramma heeft veel meer positieve effecten dan een zwaarder programma. Door deze kwaliteit wordt de student uitgedaagd hier zo optimaal mogelijk op in te springen. Het is overigens de huidige kwaliteit en niet de zwaarte die ervoor zorgt dat de TU laag scoort in de Elsevier-enquête. Een zwaardere propedeuse zorgt niet voor een actiever studentenleven. Wanneer een aankomend student weet dat hij voor zijn studie uitermate veel tijd nodig heeft, bedenkt hij zich drie maal voordat hij zich actief gaat inzetten in het studentenleven.

Iedereen is het er over eens dat docenten goed college moeten geven, dictaten van voldoende niveau moeten zijn en opleidingen voor goede onderwijsfaciliteiten moeten zorgen. De propedeuse dient dus van kwalitatief hoog niveau te zijn, en bovendien een afspiegeling van de rest van de opleiding. Studenten die het niveau van Delfts ingenieur niet kunnen behalen dienen dit binnen redelijke termijn te beseffen en actief begeleid te worden naar een andere opleiding.

Een zwaardere propedeuse zal dit niet bereiken. Studenten zullen minder actief nevenactiviteiten ondernemen, juist een belangrijke kracht van de TU Delft (een uitspraak van Coppelmans die ik wel onderschrijf). Er moet dus gezocht worden naar een andere mogelijkheid om goede studenten naar Delft te trekken, het studentenleven actief te houden en studenten die de opleidingen niet aankunnen dit te laten beseffen. Mijns inziens is academisering van het onderwijs hiervoor aanzienlijk geschikter.

fractievoorzitter AAG

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.