Onderwijs

Aarzelingen rond masterplan TU-wijk

Vanwege de financiële en organisatorische consequenties is het college op de rem gaan staan bij de grootscheepse nieuwbouwplannen van de TU.

Vanwege de financiële en organisatorische consequenties is het college op de rem gaan staan bij de grootscheepse nieuwbouwplannen van de TU.

Het ‘masterplan’ voor de TU-wijk voorziet in een totale investering van ongeveer achthonderd miljoen gulden om de Mekelweg om te vormen tot een boulevard die het hart van de campus is. Ruim de helft van de bouwplannen zou in de komende vier jaar uitgevoerd moeten worden.

Omdat de TU niet al het benodigde geld zelf in kas heeft, moet de universiteit de komende vier jaar driehonderd miljoen gulden lenen. Tijdens een symposium vorige week liet rector Wakker zich echter ontvallen dat hij betwijfelt of de raad van toezicht toestemming zal geven voor zo’n grote lening. De lopende bouwactiviteiten doen al een stevige aanslag op het budget van de TU. Bovendien houdt het college rekening met tegenvallende inkomsten, onder meer vanwege de teruglopende studentenaantallen.

,,Er zijn twee complicaties”, erkent cvb-voorzitter De Voogd. ,,Zelfs bij de huidige lage rentestand brengt een dergelijke lening hoge lasten met zich mee. Bovendien vragen we ons af of de organisatie de inspanningen wel aankan die zulke grote bouwplannen in zulke korte tijd met zich meebrengen.”

Enkele weken geleden kreeg de ontwerper van het masterplan, architecte Riek Bakker, onverwacht de opdracht twee nieuwe varianten te ontwikkelen. Of die varianten goedkoper zijn, laat De Voogd in het midden: ,,Het is vooral belangrijk een scenario te hebben voor de ontwikkeling van de wijk, maar het oorspronkelijke concept was heel open. De prioriteit ligt nu bij de vorming van een campus.”

Het plan voorziet in een uitvoering in fasen. De Voogd sluit niet uit dat op termijn investeringen in onderwijs en onderzoek voorrang krijgen en de bouwplannen daardoor op de achtergrond raken. De nieuwe varianten voor het masterplan moeten nog voor de zomer af zijn.

Vanwege de financiële en organisatorische consequenties is het college op de rem gaan staan bij de grootscheepse nieuwbouwplannen van de TU.

Het ‘masterplan’ voor de TU-wijk voorziet in een totale investering van ongeveer achthonderd miljoen gulden om de Mekelweg om te vormen tot een boulevard die het hart van de campus is. Ruim de helft van de bouwplannen zou in de komende vier jaar uitgevoerd moeten worden.

Omdat de TU niet al het benodigde geld zelf in kas heeft, moet de universiteit de komende vier jaar driehonderd miljoen gulden lenen. Tijdens een symposium vorige week liet rector Wakker zich echter ontvallen dat hij betwijfelt of de raad van toezicht toestemming zal geven voor zo’n grote lening. De lopende bouwactiviteiten doen al een stevige aanslag op het budget van de TU. Bovendien houdt het college rekening met tegenvallende inkomsten, onder meer vanwege de teruglopende studentenaantallen.

,,Er zijn twee complicaties”, erkent cvb-voorzitter De Voogd. ,,Zelfs bij de huidige lage rentestand brengt een dergelijke lening hoge lasten met zich mee. Bovendien vragen we ons af of de organisatie de inspanningen wel aankan die zulke grote bouwplannen in zulke korte tijd met zich meebrengen.”

Enkele weken geleden kreeg de ontwerper van het masterplan, architecte Riek Bakker, onverwacht de opdracht twee nieuwe varianten te ontwikkelen. Of die varianten goedkoper zijn, laat De Voogd in het midden: ,,Het is vooral belangrijk een scenario te hebben voor de ontwikkeling van de wijk, maar het oorspronkelijke concept was heel open. De prioriteit ligt nu bij de vorming van een campus.”

Het plan voorziet in een uitvoering in fasen. De Voogd sluit niet uit dat op termijn investeringen in onderwijs en onderzoek voorrang krijgen en de bouwplannen daardoor op de achtergrond raken. De nieuwe varianten voor het masterplan moeten nog voor de zomer af zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.