Onderwijs

Wordt Engels de voertaal aan Nederlandse universiteiten?

Sinds de jaarwisseling is Engels officieel de voertaal aan de Universiteit Twente en de TUe. Kamerleden zijn kritisch. Andere universiteiten kiezen liever voor tweetaligheid.

De overstap naar het Engels komt niet uit de lucht vallen. Al in 2015 sprak het Twentse college van bestuur de wens uit om het Engels als voertaal te nemen. (Foto: Marcel Krijger)

De overstap naar het Engels komt niet uit de lucht vallen. Al in 2015 sprak het Twentse college van bestuur de wens uit om het Engels als voertaal te nemen, maar het duurde even voor het zover kwam. De TU Eindhoven hakte de knoop begin 2018 door.


De TU Delft is niet van plan in de nabije toekomst de overstap te maken naar het Engels als voertaal: “Wij beschouwen onszelf als een in Nederland gewortelde universiteit. De Nederlandse taal hoort daar deels bij”, aldus een woordvoerder.


Engels ligt gevoelig in het hoger onderwijs. Van Engelshoven wil strenger toezien op de onderwijstaal. Opleidingen moeten in principe Nederlandstalig zijn, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. Het wetsvoorstel hierover ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Maar de taal van opleidingen is iets anders dan de voertaal in bijvoorbeeld beleidsdocumenten en de medezeggenschap. Zowel in Twente als in Eindhoven blijven sommige opleidingen Nederlandstalig.


In strijd


De SP-fractie in de Tweede Kamer vindt het maar vreemd en stelt schriftelijke vragen. Is die overstap naar het Engels niet in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, “waarin staat dat bestuursorganen, en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen, de Nederlandse taal gebruiken”?


Eerder stelde de SP ook al Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat Engels de voertaal wordt op de TU Eindhoven. Wat gebeurt er met het niet-wetenschappelijke personeel dat de Engelse taal niet machtig is? “Ik deel de mening dat dit er niet toe mag leiden dat mensen hun baan verliezen”, aldus Van Engelshoven. Universiteiten zullen volgens haar per functie, of zelfs per individuele medewerker, beoordelen welk niveau Engels zij moeten kunnen spreken.


Beide universiteiten noemen de aanwezigheid van internationale studenten als belangrijkste reden voor de omschakeling naar het Engels. “De taal waarin we communiceren moet bijdragen aan inclusiviteit en diversiteit. Het is belangrijk dat iedereen elkaar kan verstaan en betrokken kan worden bij wat er gebeurt”, aldus de Universiteit Twente op Twitter.


Strenger


In de praktijk betekent dit dat vergaderingen en sollicitatiegesprekken straks in het Engels worden gevoerd en dat notulen, officiële documenten en wegwijsbordjes allemaal Engelstalig zijn. In een enkel geval kan er een uitstapje naar het Nederlands worden gemaakt, bijvoorbeeld in stukken die bij overheden worden aangeleverd.


Pragmatisch


Bij andere universiteiten met een groot aandeel internationale studenten (Maastricht, Groningen, Delft en Wageningen) speelt de discussie minder. Ze zijn al tweetalig en hebben geen plannen om volledig op het Engels over te stappen.


HOP, Melanie Zierse

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.