Opinie

Wie houdt toezicht op de toezichthouders?

Een raad van toezicht is aangesteld door de maatschappij en moet dus ook verantwoording afleggen aan diezelfde maatschappij. Kan deze raad dit niet, dan kan ze beter opstappen, betoogt Mariska Heidema.


Rond 400 voor Christus filosofeerde Plato over hoe corruptie door machthebbers kon worden voorkomen. Vijfhonderd jaar later schreef Juvenalis in ‘Satire VI’ quis custodiet ipsos custodes? wat in het Nederlands ‘Wie houdt toezicht op de toezichthouders?’ betekent. Een antwoord op deze vraag is heden ten dage nog niet gevonden, dat zien we door het handelen van de raad van toezicht van onze TU. 


De taken van een raad van toezicht bestaan onder andere uit het controleren van de maatschappelijke effecten van beslissingen die worden genomen en de integriteit binnen de organisatie. Als een raad van toezicht wordt aangesteld door de maatschappij, zoals bij universiteiten gebeurt, dan dient dat orgaan verantwoording af te leggen aan diezelfde maatschappij. Zeker als in die maatschappij vragen leven over het functioneren van zowel de organisatie als het controlerende orgaan zelf.

Gert Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft, denkt er heel anders over. “Moet alles uitgelegd worden?” antwoordt hij in een interview (Delta 31) op de vraag over het appartement dat voor Paul Rullmann wordt betaald. Over de nevenactiviteiten van Karel Luyben zegt Kramer: “Als Luyben zegt dat het mondeling is afgehandeld dan is dat zo.” Kramer zegt zelfs ‘niet te kunnen vertellen’ vanaf wanneer hij in de raad van toezicht zit.Uiteraard dient de raad van toezicht formeel alleen aan de minister verantwoording af te leggen. Maar met die rigide denkwijze, die ook de heer Kramer hanteert, vergeet hij dat hij is aangesteld door de maatschappij en verliest hij de context van zijn functie uit het oog. Een raad van toezicht, die maatschappelijk toezicht dient te houden en te bang is om die verantwoording af te leggen aan diezelfde maatschappij, kan beter opstappen. Het is hoog tijd dat de maatschappij, en in het bijzonder de Tweede Kamer, duidelijk maakt wie de toezichthouders controleert. Dat zijn wij: de maatschappij.


Mariska Heidema is voorzitter van de Vereniging voor Studie- & Studentenbelangen te Delft(VSSD) 

Dat meldt Inholland in een persbericht. Van Vucht Tijssen, die in de jaren negentig lid was van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, begint per direct. Rutten begint half januari. Hij is momenteel nog bestuurslid van de Vrije Universiteit, waar hij eveneens verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Rutten had daarvoor verschillende functies in de financiële wereld. Hij heeft bovendien een toezichthoudende functies bij een pensioenfonds.

Geert Dales
Terpstra trad eind november terug als voorzitter van de HBO-raad om bij Inholland orde op zaken te stellen. Hij is de opvolger van Geert Dales, die aftrad na onenigheid met zijn medebestuurders. Dales’ optreden in de affaire over een dubieuze afstudeerroute bij de opleiding media & entertainment management van Inholland zou de druppel zijn geweest.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.