Onderwijs

Welles nietes over reorganisatie bij CiTG

De onderdeelscommissie (odc) en CiTG-decaan Louis de Quelerij verschillen van mening over de status van de ombuigingsoperatie om de tekorten terug te dringen.

 Dat bleek vorige week tijdens overleg tussen de decaan en de odc, waarbij de voorzitter van de or aanwezig was. Volgens De Quelerij is alleen wat betreft de afdeling Bouw sprake van een code 2 reorganisatie en valt de rest van de faculteit onder het Vernieuwingsplan. OR stelt dat het college van bestuur het gehele Vernieuwingplan code 2 heeft gemaakt. Bij een code 2 overleggen het cvb en de or en Lokaal Overleg over de ingrepen. Bij een code 1 ombuiging bespreken de decaan en de odc de maatregelen.

Opdracht

De Quelerij zei zich te conformeren aan het standpunt van het cvb. Hij verwees naar de opdracht die hij van het cvb had gekregen om in het kader van de reorganisatie van de afdeling Bouw een nieuw functiehuis te ontwerpen. Voor de rest van CiTG gaat het in zijn ogen om ‘ombuigen’ en heeft dat een ander karakter. Omdat de odc toch zicht wil hebben op de plannen en ingrepen die bij CiTG moeten leiden tot een verdere beheersing van kosten, zei De Quelerij zich te beraden op het verzoek om bij het gedetailleerde reorganisatiedocument voor Bouw een bijlage te voegen met de voorziene veranderingen voor de rest van de faculteit.

Het reorganisatieplan van de afdeling Bouw wordt de komende maand besproken. Op 3 november gaat het plan van De Quelerij naar de odc. Daarna volgen overleggen binnen CiTG, waarna op 20 november de (al dan niet aangepaste plannen) naar het cvb gaan. Begin december spreken de or en het cvb over de reorganisatie bij CiTG.

Tijdschrijven

De faculteit stevent ook voor dit jaar af op een tekort. De Quelerij rekent conform het Vernieuwingsplan op een tekort van 3,6 miljoen euro ‘als het tijdschrijven op orde is’. Het op tijd en volledig door medewerkers laten rapporteren van de gemaakte uren is een van de speerpunten van het managementteam. Doordat dat tot nu toe nog niet gedisciplineerd genoeg werd gedaan, bleken de prognoses over de tekorten en de kosten/baten van projecten en onderzoeken onbetrouwbaar.

Te laat

Als voorbeeld gaf De Quelerij het jaar 2008. De begroting was opgesteld zonder uit te gaan van tijdschrijven. Volgens ‘de oude werkwijze’ boekte CiTG in dat jaar een tekort van 3,2 miljoen euro. Volgens de nieuwe werkwijze, waarbij de uren in TIN via uurtarieven worden doorbelast naar de projecten, zakte dat aanvankelijk naar een tekort van 2,6 miljoen. Doordat medewerkers uren over 2008 te laat boekten – het ging om 1,5 miljoen euro aan doorbelasting aan uren – werd in de eerste helft van dit jaar duidelijk dat ongeveer 1,2 miljoen euro door een deel van die uren was gedekt.

Het tekort over 2008 verbeterde daardoor naar ongeveer 1,3 miljoen. Het verwachte tekort over 2009 liep door die aan 2008 toe te schrijven uren echter op en omdat ook in juni de ‘tijdschrijvers’ achterliepen, ging daar weer iets vanaf. Met een goedwerkend tijdschrijfsysteem zouden dergelijke wisselende financiële verwachtingen verleden tijd moeten zijn. De Quelerij verwacht dat de hele TU binnen afzienbare tijd de uren uit TIN gaat doorbelasten op projecten, in elk geval voor de 2e en 3e geldstroom.

Hogere tentamencijfers halen ze niet, maar geneeskundestudenten die na een sollicitatieprocedure zijn uitgekozen, vallen 2,6 keer minder vaak uit dan studenten die via de landelijke loting een plaats hebben verworven. Dat blijkt uit een vergelijking van studenten die tussen 2001 en 2004 aan de Erasmus Universiteit zijn begonnen.

Wetenschappers van het Erasmus MC hebben daarover een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Medical Education. De onderzochte groep bestaat uit 389 geselecteerde studenten en 938 gewone studenten.

Tot het jaar 2000 moesten scholieren altijd loten als ze dokter wilden worden. Wie hoge cijfers had, maakte iets meer kans. Er is altijd kritiek geweest op deze tombola, die oplaaide toen een meisje met een 9,6 als gemiddeld eindexamencijfer drie keer werd uitgeloot.

Sinds de eeuwwisseling hoeven scholieren met een gemiddelde van een 8 of hoger niet meer te loten en mogen de opleidingen een deel van hun studenten zelf uitkiezen, wat ‘decentrale selectie’ wordt genoemd.

Critici wezen erop dat motivatie lastig te meten valt. En aanvankelijk waren er inderdaad weinig aanwijzingen dat de selectie hielp om de betere studenten eruit te pikken: ze haalden nagenoeg dezelfde tentamencijfers. Maar de geselecteerde studenten blijken toch sneller te studeren en minder vaak uit te vallen. Ook doen ze vaker dingen naast hun opleiding.

Net als andere universiteiten selecteert de Erasmus Universiteit de scholieren op grond van hun cognitieve vermogens en motivatie. Wie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk heeft gedaan of een bijbaan in de zorg heeft, komt sneller in aanmerking.

Selectie aan de poort is momenteel niet aan de orde op de TU Delft. Wel wordt het geregeld genoemd in discussies over het verbeteren van de studieresultaten van studenten. Om dat doel te bereiken heeft de TU onlangs besloten een bindend studie advies in te voeren.

Dat bleek vorige week tijdens overleg tussen de decaan en de odc, waarbij de voorzitter van de or aanwezig was. Volgens De Quelerij is alleen wat betreft de afdeling Bouw sprake van een code 2 reorganisatie en valt de rest van de faculteit onder het Vernieuwingsplan. OR stelt dat het college van bestuur het gehele Vernieuwingplan code 2 heeft gemaakt. Bij een code 2 overleggen het cvb en de or en Lokaal Overleg over de ingrepen. Bij een code 1 ombuiging bespreken de decaan en de odc de maatregelen.

Opdracht

De Quelerij zei zich te conformeren aan het standpunt van het cvb. Hij verwees naar de opdracht die hij van het cvb had gekregen om in het kader van de reorganisatie van de afdeling Bouw een nieuw functiehuis te ontwerpen. Voor de rest van CiTG gaat het in zijn ogen om ‘ombuigen’ en heeft dat een ander karakter. Omdat de odc toch zicht wil hebben op de plannen en ingrepen die bij CiTG moeten leiden tot een verdere beheersing van kosten, zei De Quelerij zich te beraden op het verzoek om bij het gedetailleerde reorganisatiedocument voor Bouw een bijlage te voegen met de voorziene veranderingen voor de rest van de faculteit.

Het reorganisatieplan van de afdeling Bouw wordt de komende maand besproken. Op 3 november gaat het plan van De Quelerij naar de odc. Daarna volgen overleggen binnen CiTG, waarna op 20 november de (al dan niet aangepaste) plannen naar het cvb gaan. Begin december spreken de or en het cvb over de reorganisatie bij CiTG.

Tijdschrijven

De faculteit stevent ook voor dit jaar af op een tekort. De Quelerij rekent conform het Vernieuwingsplan op een tekort van 3,6 miljoen euro ‘als het tijdschrijven op orde is’. Het op tijd en volledig door medewerkers laten rapporteren van de gemaakte uren is een van de speerpunten van het managementteam. Doordat dat tot nu toe nog niet gedisciplineerd genoeg werd gedaan, bleken de prognoses over de tekorten en de kosten/baten van projecten en onderzoeken onbetrouwbaar.

Te laat

Als voorbeeld gaf De Quelerij het jaar 2008. De begroting was opgesteld zonder uit te gaan van tijdschrijven. Volgens ‘de oude werkwijze’ boekte CiTG in dat jaar een tekort van 3,2 miljoen euro. Volgens de nieuwe werkwijze, waarbij de uren in TIN via uurtarieven worden doorbelast naar de projecten, zakte dat aanvankelijk naar een tekort van 2,6 miljoen. Doordat medewerkers uren over 2008 te laat boekten – het ging om 1,5 miljoen euro aan doorbelasting aan uren – werd in de eerste helft van dit jaar duidelijk dat ongeveer 1,2 miljoen euro door een deel van die uren was gedekt.

Het tekort over 2008 verbeterde daardoor naar ongeveer 1,3 miljoen. Het verwachte tekort over 2009 liep door die aan 2008 toe te schrijven uren echter op en omdat ook in juni de ‘tijdschrijvers’ achterliepen, ging daar weer iets vanaf. Met een goedwerkend tijdschrijfsysteem zouden dergelijke wisselende financiële verwachtingen verleden tijd moeten zijn. De Quelerij verwacht dat de hele TU binnen afzienbare tijd de uren uit TIN gaat doorbelasten op projecten, in elk geval voor de 2e en 3e geldstroom.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.