Onderwijs

Weinig animo voor ‘Universiteit Zuid-Holland’

Ook bij de Rotterdamse Erasmus Universiteit lopen studenten en medewerkers niet warm voor een fusie met de TU Delft en de Universiteit Leiden. De wetenschappers zijn de felste tegenstanders.


Van de bijna vierduizend studenten, wetenschappers en overige medewerkers die de enquête van Erasmus Magazine invulden, vindt 57 procent een fusie tussen de Zuid-Hollandse universiteiten geen goed idee. Tachtig procent vreest ontslagen als het zover komt.Ze zijn bang dat er een “bureaucratische onbeheersbare organisatie” ontstaat waarin studenten een nummer zijn. Ook vrezen ze dat de Erasmus Universiteit haar goede naam verliest. Tegen intensieve samenwerking tussen de drie universiteiten hebben ze minder bezwaar.Vooral de 558 geënquêteerde Rotterdamse wetenschappers zijn kritisch. De universiteitsbesturen zouden zich volgens hen blind staren op een hogere positie van de nieuwe instelling in de internationale rankings. Bovendien zijn ze bang dat de relatief rijke Erasmus Universiteit geld moet inleveren bij een fusie.Het aandeel tegenstanders in Rotterdam is overigens lager dan in Delft. Delta hield eerder dezelfde enquête. 72 Procent bleek toen tegen een fusie. De Rotterdamse universiteit gaat door met het organiseren van bijeenkomsten waar wordt geprobeerd draagvlak voor samenwerking te creëren.Ook fusie blijft tot de mogelijkheden behoren. “We zouden geen knip voor onze neus waard zijn als we niet alle mogelijkheden de revue lieten passeren”, zegt collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr in Erasmus Magazine.

Kroon gaat in Eindhoven een eigen onderzoeksgroep opzetten om duurzame scheidingsmethoden voor de chemische industrie te ontwikkelen.

Ze studeerde in 2004 cum laude af in de chemische technologie en promoveerde – eveneens cum laude – in 2006. Ze won zowel met haar afstudeerscriptie als met haar proefschrift verschillende prijzen.

Voordat ze bij de TU Delft werkte, was ze onder meer als ‘visiting assistant professor’ aan Stanford University.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.