Campus

‘Waterschappen zijn spannende bestuurslaag’

TU-masterstudent transport, infrastructuur en logistiek Bert van der Wees (27) is kandidaat voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart. Hij staat op plaats zes van de VVD-kandidatenlijst voor het hoogheemraadschap Rijnland. “Een dag geen waterschappen en het water staat tot je enkels.”

Veel mensen weten nauwelijks wat waterschappen doen. De opkomst voor verkiezingen is steevast laag. Hoe overtuig jij anderen om toch te gaan stemmen op 18 maart?
“Ik maak het altijd zichtbaar. Een dag geen openbaar vervoer, een dag geen Belastingdienst; als dat gebeurt, is de wereld er morgen gewoon nog. Maar een dag geen waterschappen en het water staat tot je enkels, zeker als het regent. Overal staan gemalen water weg te pompen, elke dag weer. Elke keer als je de wc doorspoelt, stuur je een boodschap aan je waterschap. Dat zuivert het water. Gebeurt dat niet, dan ontstaan er overal broeihaarden voor ziektes.” 

Waarom kan een bedrijf zoiets niet doen?
“Daarvoor zijn waterschappen te belangrijk. We hebben het over collectieve goederen. Het begon duizend jaar geleden met de dijken. Toen en nu moesten we erop kunnen vertrouwen dat die het vandaag houden, over een week, over een jaar. De dijken zijn van ons allemaal. De waterschappen waren de eerste vorm van democratie in West-Europa. Ze mogen belasting heffen en dat geld spenderen aan die ene taak. Sommige mensen zeggen wel eens: breng het werk van de waterschappen onder bij de provincies. Maar die kunnen het geld ook aan andere dingen uitgeven.” 

De waterschappen zijn politieke organen. Waar gaan de discussies tussen de partijen over?
“Over natuurlijke oevers bijvoorbeeld. Die kun je aanleggen, maar dan gaan de belastingen wel omhoog. Of over vistrappen. Poldergemalen pompen water naar hoger gelegen gebied. Vissen en andere dieren worden mee gemalen. Dat overleven ze niet. En natuurlijk over de waterstand zelf. Die maakt voor een gewone bewoner van een waterschap niet zoveel uit, maar voor boeren ontzettend veel. Een waterstand tien centimeter verhogen of verlagen en ze kunnen niks meer verbouwen. Er spelen allerlei belangen mee: milieu, bijvoorbeeld met betrekking tot blauwalg. Of culturele belangen: cultuurhistorische schatten in de bodem kunnen worden aangetast als ze opeens onder of juist boven water komen.”

Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld?
“Ik vind de waterschappen een spannende bestuurslaag. Ik houd van de politieke trekjes ervan. Ook zit er een sterke technische component in. Techniek, mensen en economie komen samen. Ik heb voor de VVD gekozen, omdat ik de overheid interessant en belangrijk vind, maar ook van mening ben dat die zo klein mogelijk dient te zijn. Ik sta voor een overheid die dienend is en die niks oplegt. Doe wat nodig is en houd daar op. Waterschappen hebben de neiging andere dingen te doen: ontwikkelingssamenwerking of natuurgebieden aanleggen. Voor dat eerste is de nationale overheid, voor dat tweede zijn gemeentes. Bovendien kost het geld.”

Je staat op plaats zes van de VVD-kandidatenlijst. Hoe groot schat je de kans dat je gekozen wordt?
“De VVD heeft nu vier zetels in het waterschap Rijnland. Ik hoop nu op zes, maar ook bij vijf hebben we goede verkiezingen gehad. Mocht ik er niet meteen inkomen, dan zou het leuk zijn als ik tijdens de komende periode van vier jaar iemand kan opvolgen.” 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.