Onderwijs

‘Waterlab weer toekomstbestendig’

Na een ingrijpende verbouwing wordt het TU Waterlab op donderdag 18 september heropend. Directeur prof.dr.ir. Wim Uijttewaal vindt de ‘indikkingsoperatie’ van Stevin III geslaagd.

Als hoofd van het waterlaboratorium kreeg Uijttewaal in 2009 te horen dat de faciliteit moest inkrimpen vanwege bezuinigingen. Vijf jaar later treft hij de laatste voorbereidingen voor de heropening. Een roestend ijzeren tafelblad op het centrale pantryblok krijgt nog snel even een verflaagje. De bescheiden ‘kantoren’ hebben glazen wanden waardoor het geheel er open en ruim uitziet. Aan de andere kant zit een groep studenten aan een lange tafel te werken, ieder achter zijn eigen laptop. Hier, aan de gebouwzijde van de Stevinhal, hebben de grootste veranderingen plaatsgehad.

Zo is het golfbassin van 20 bij 16 meter opgeheven. De meeste proeven kunnen wel in een van de proefgoten gedaan worden, zegt Uijttewaal, en voor echt onderzoek was de bak weer net te klein. Daarvoor kunnen studenten, vaak afstudeerders, nu bij Deltares terecht.

Vijf jaar geleden sprak Uijttewaal de hoop uit dat er meer interactie en samenwerking zou komen tussen het TU Waterlab en de laboratoria van Deltares. Donderdag wordt een overeenkomst (memorandum of understanding) met de naburige onderzoeksinstelling getekend waarin staat dat Deltares met onderzoeksvraagstukken naar de TU komt om afstudeerders of promovendi er een kans mee te bieden en vice versa. Verder werken beide instellingen samen aan de ontwikkeling van meettechniek en houden ze elkaar op de hoogte van de aanschaf van belangrijke installaties en meetapparatuur.

Ook intern in de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen speelt het Waterlab nu een grotere rol. Op de plaats van het gesneuvelde golfbassin zijn laboratoria ondergebracht van de secties gezondheidstechniek (op gebied van drinkwater en afvalwaterzuivering) en waterhuishouding ( hydrologie en waterbeheer).

De bredere oriëntering van het Waterlab blijkt ook uit de grote, kleurige foto’s langs de hele 80 meter lange wand van de hal. Het waterlandschap loopt vanaf offshore windparken links via estuaria en waterweringen naar een handpomp in een woestijnomgeving aan de uiterste rechterkant. Iedereen kan hier ‘natte handen’ krijgen, zo lijkt de boodschap.

Dat geldt zeker voor de smalle groene golfgoten halverwege de hal waar alle bachelor studenten van de faculteit hun practica doen.

Middenin het achterste deel van de hal is een nieuwe ‘5-meter’ goot in gebruik genomen voor experimenten met rivierbeddingen. Een waterstroom heeft zijn sporen al getrokken in het aanvankelijk maagdelijke zandbed. Vervolgstromen zullen de nu nog rechte waterloop doen meanderen, weten de onderzoekers hier. Maar hoe precies, en waardoor dat bepaald wordt – dat is onderwerp van studie.

“Zes jaar geleden waren we het zieke kindje van de TU”, herinnert Uijttewaal zich aan het eind van de rondleiding. Toenmalig decaan prof.ir. Louis de Quelerij heeft toen flink gelobbyd bij Rijkwaterstaat en diverse waterbouwbedrijven om de civieltechnische opleiding op niveau te houden. Mede dankzij hun investeringen van zo’n 13 miljoen euro over de afgelopen vijf jaar tijd is het Waterlab naar de overtuiging van Uijttewaal nu weer ‘toekomstbestendig’.

Opening
Op donderdag 18 september opent Anka Mulder het Waterlab. Zo’n 80 belangstellenden krijgen dan een rondleiding. Later dit jaar houdt het Waterlab samen met de andere laboratoria van CiTG een open dag voor een breed publiek.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.