Onderwijs

Waarom slagingspercentages aan de TU niet stijgen

Delftse studenten zijn de afgelopen jaren niet succesvoller gaan studeren, ondanks verbeterde studieprogramma’s. Hoe komt dat?

De cijfers zijn onverbiddelijk: sinds de in 2013 ingevoerde nieuwe studieprogramma’s halen studenten niet méér studiepunten dan voorheen, terwijl de TU daar wel op hoopte. Het bindend studieadvies (bsa) uit 2009 en de verhoging van de norm naar 45 studiepunten in 2012 hadden dat positieve effect wel. Het gaat vooral mis in de ‘cultuur’: zoals studiehouding en –gedrag, studeerbaarheid en studielast.

Project Studiesucces

Dat blijkt uit het evaluatierapport ‘Onderwijssucces van structuur naar cultuur’. Een evaluatiecommissie onderzocht het effect van het Project Studiesucces dat de TU in 2011 begon om studenten succesvoller te laten studeren. Het project omvatte allerlei vernieuwingen: er kwamen nieuwe studieprogramma’s met samenhangende modules in plaats van losse vakken, docenten zouden studenten meer aan het werk zetten, de studielast zou beter gespreid worden en de toetsing veranderde. Daarnaast werd het Bindend Studie Advies (bsa) vanaf collegejaar 2012-2013 verhoogd van 30 naar 45 studiepunten.

De nieuwe onderwijsprogramma’s hebben niet geleid tot meer positieve adviezen voor het bsa (groen) of tot meer studiepunten. Bij veel opleidingen is zelfs een kleine dip te zien. De evaluatiecommissie vermoedt dat dit komt door kinderziektes in de nieuwe onderwijsprogramma’s. Bij de verhoging van het bsa in 2012 verdubbelt het aantal studenten dat stopt. Zoals hieronder is te zien blijft het percentage studenten dat zijn bachelordiploma in vier jaar haalt vrij constant.

Na invoering van het bsa in 2009 halen meer studenten hun diploma in drie jaar. Topjaar was het laatste jaar van de oude studieprogramma’s (2012-2013), maar dat kan volgens de evaluatiecommissie komen door de invoering van het leenstelsel (2015). Uit het gemiddeld aantal behaalde studiepunten in jaar 2 en jaar 3 is te verwachten dat het percentage studenten dat zijn diploma in vier jaar haalt gelijk blijft of licht zal stijgen ten opzichte van 2012. Kijk maar naar de volgende afbeelding.

Als studenten na twee jaar 90 studiepunten hebben verzameld en na drie jaar 135 punten, kunnen ze hun diploma in vier jaar halen. Toch gebeurt dit niet vaker. Hoewel de opleidingen volgens de evaluatiecommissie beter in elkaar zitten met projecten in kleine groepjes en meer digitaal onderwijs, minder toetsen en minder herkansingen, gaat het mis bij de cultuur.

Studiecultuur

Faculteiten zien dat studenten actiever zijn in groepswerk, maar maken zich zorgen om passieve en weinig ambitieuze studenten. Daardoor is er een wens tot strengere ingangseisen. De tijd die studenten aan hun studie besteden wisselt sterk. Veel opleidingen merken een tweedejaarsdip. Volgens studenten valt de druk om te presteren na het halen van een positief bsa tijdelijk weg en duurt het soms even om daarna motivatie uit zichzelf te halen. Studenten beginnen in hun tweede jaar vaak bij studentenverenigingen, terwijl hun studie juist dan het zwaarst is vanwege verdieping.

Hoewel op veel plekken de studielast beter is gespreid, zeggen studenten unaniem dat sommige vakken te zwaar zijn voor de hoeveelheid studiepunten die ze ervoor krijgen. Docenten zouden daar meer op moeten letten én goed en snel feedback moeten geven bij toetsen die alleen bedoeld zijn om de student te laten zien of hij de stof beheerst. Dan komen er vanzelf meer studenten naar deze toetsen. Herkansingen van vakken uit het eerste semester plannen in het tweede, blijkt studenten vaak ijdele hoop te geven. Snel herkansen in het eerste jaar werkt.

Later op deze website: tips van studenten

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.