Opinie

Waarom moet Mijnbouw verhuizen?

Het gebouw aan de Mijnbouwstraat 120, dat speciaal voor de faculteit Mijnbouwkunde gebouwd is, werd in 1912 opgeleverd. Daarmee is dit het oudste gebouw van de TU dat nog in z’n oorspronkelijke functie gebruikt wordt.

br />
Het pand heeft momenteel een dusdanige historische waarde, dat het op de nominatie staat om op de monumentenlijst geplaatst te worden. Het lijkt erop dat de TUD hier erg weinig waarde aan hecht. Want, zo redeneren de gezagvoerende heren en dames, naast de slechte onderzoeksmogelijkheden die het huidige gebouw biedt, is het gebouw volgens het nieuw in te voeren huurmodel te duur.

Gelukkig is er een goedkope oplossing voorhanden: verhuizen naar het VLI-gebouw dat ten zuiden van de Kruithuisweg gelegen is. Bestonden er dan geen mogelijkheden tot verbouw van het huidige gebouw? In 1987 is er voor het laatst onderzoek gedaan naar de verbouw-mogelijkheden aan de Mijnbouwstraat 120. Dat onderzoek leverde het nobele bedrag van 20 miljoen gulden op.

Begin jaren ’90, toen besloten werd tot verhuizing, kende de faculteit een sterk stijgende instroom, die in 1992 resulteerde in zo’n 140 eerstejaars. Inmiddels is die instroom weer gedaald tot zo’n 65 eerstejaars. De renovatie van het gebouw zou, op basis van een hele bijzondere rekensom, in 1995 zeker 60 miljoen kosten. Dus, het had absoluut geen zin om de verhuizing in heroverweging te nemen. Het VLI-gebouw was immers, zij het wellicht wat overhaast, al gekocht.
Tekortkoming

Een bewezen tekortkoming aan het huidige gebouw zijn de beperkte onderzoeksmogelijkheden. Dit is bij het VLI-gebouw niet veel anders. Gelukkig bestaat daar de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksmogelijkheden te creëren door een fabriekshal c.q. onderzoekslaboratorium naast het nieuwe gebouw te zetten. De kosten van de verhuizing met nieuwbouw komen uit op ruim 30 miljoen gulden, wat natuurlijk nog altijd veel minder is dan de nauwkeurig ‘geschatte’ 60 miljoen voor verbouw aan de Mijnbouwstraat.

Een gebouw dat destijds als universiteitsgebouw is gebouwd, is moeilijk geschikt te maken voor studentenhuisvesting of andersoortige woningbouw. Ingrijpende veranderingen aan het gebouw zullen nauwelijks plaats kunnen vinden, aangezien het bestemmingsplan van de gemeente pleit voor behoud van het gebouw in zijn huidige vorm. Tegenover het gebouw voor Mijnbouwkunde staat het hoofdgebouw van de TUD, dat qua bouwstijl niet zoveel afwijkt van de Mijnbouwstraat 120. Wellicht wordt daar gewerkt met een ander huur-verhuur model….?

Het huisvestingsplan van de TU heeft veel weg van een groot schaakbord met her en der verschuivende pionnen. Want niet alleen bij Mijnbouwkunde staan de verhuiswagens al voor de deur: Geodesie schijnt weer richting de Mekelweg te gaan. Daarnaast heeft Technische Bestuurskunde te kampen met een veel te klein gebouw en zal IO bij Werktuigbouw intrekken. Het zou getuigen van gezond verstand, om een goede strategie uit te denken alvorens de schaakstukken te gaan verzetten. Want als we kijken naar recente grootschalige huisvestingsprojecten van de TU – bouw van Muzisch Centrum, nieuwe bibliotheek, Techniek Museum – dan rijst het vermoeden dat het grote huisvestingsspel van de TU deze keer alleen maar verliezers gaat leveren.
Romke Kuyvenhoven,

student Mijnbouwkunde, bestuurslid Mijnbouwkundige Vereeniging

Het gebouw aan de Mijnbouwstraat 120, dat speciaal voor de faculteit Mijnbouwkunde gebouwd is, werd in 1912 opgeleverd. Daarmee is dit het oudste gebouw van de TU dat nog in z’n oorspronkelijke functie gebruikt wordt.

Het pand heeft momenteel een dusdanige historische waarde, dat het op de nominatie staat om op de monumentenlijst geplaatst te worden. Het lijkt erop dat de TUD hier erg weinig waarde aan hecht. Want, zo redeneren de gezagvoerende heren en dames, naast de slechte onderzoeksmogelijkheden die het huidige gebouw biedt, is het gebouw volgens het nieuw in te voeren huurmodel te duur.

Gelukkig is er een goedkope oplossing voorhanden: verhuizen naar het VLI-gebouw dat ten zuiden van de Kruithuisweg gelegen is. Bestonden er dan geen mogelijkheden tot verbouw van het huidige gebouw? In 1987 is er voor het laatst onderzoek gedaan naar de verbouw-mogelijkheden aan de Mijnbouwstraat 120. Dat onderzoek leverde het nobele bedrag van 20 miljoen gulden op.

Begin jaren ’90, toen besloten werd tot verhuizing, kende de faculteit een sterk stijgende instroom, die in 1992 resulteerde in zo’n 140 eerstejaars. Inmiddels is die instroom weer gedaald tot zo’n 65 eerstejaars. De renovatie van het gebouw zou, op basis van een hele bijzondere rekensom, in 1995 zeker 60 miljoen kosten. Dus, het had absoluut geen zin om de verhuizing in heroverweging te nemen. Het VLI-gebouw was immers, zij het wellicht wat overhaast, al gekocht.
Tekortkoming

Een bewezen tekortkoming aan het huidige gebouw zijn de beperkte onderzoeksmogelijkheden. Dit is bij het VLI-gebouw niet veel anders. Gelukkig bestaat daar de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksmogelijkheden te creëren door een fabriekshal c.q. onderzoekslaboratorium naast het nieuwe gebouw te zetten. De kosten van de verhuizing met nieuwbouw komen uit op ruim 30 miljoen gulden, wat natuurlijk nog altijd veel minder is dan de nauwkeurig ‘geschatte’ 60 miljoen voor verbouw aan de Mijnbouwstraat.

Een gebouw dat destijds als universiteitsgebouw is gebouwd, is moeilijk geschikt te maken voor studentenhuisvesting of andersoortige woningbouw. Ingrijpende veranderingen aan het gebouw zullen nauwelijks plaats kunnen vinden, aangezien het bestemmingsplan van de gemeente pleit voor behoud van het gebouw in zijn huidige vorm. Tegenover het gebouw voor Mijnbouwkunde staat het hoofdgebouw van de TUD, dat qua bouwstijl niet zoveel afwijkt van de Mijnbouwstraat 120. Wellicht wordt daar gewerkt met een ander huur-verhuur model….?

Het huisvestingsplan van de TU heeft veel weg van een groot schaakbord met her en der verschuivende pionnen. Want niet alleen bij Mijnbouwkunde staan de verhuiswagens al voor de deur: Geodesie schijnt weer richting de Mekelweg te gaan. Daarnaast heeft Technische Bestuurskunde te kampen met een veel te klein gebouw en zal IO bij Werktuigbouw intrekken. Het zou getuigen van gezond verstand, om een goede strategie uit te denken alvorens de schaakstukken te gaan verzetten. Want als we kijken naar recente grootschalige huisvestingsprojecten van de TU – bouw van Muzisch Centrum, nieuwe bibliotheek, Techniek Museum – dan rijst het vermoeden dat het grote huisvestingsspel van de TU deze keer alleen maar verliezers gaat leveren.
Romke Kuyvenhoven,

student Mijnbouwkunde, bestuurslid Mijnbouwkundige Vereeniging

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.