Onderwijs

Waarom Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek minder studenten wil

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zou in 2017 niet minder eerstejaars moeten aannemen maar evenveel als nu en daarna zelfs 25 per jaar meer, adviseert de studentenraad. Het college van bestuur wil dat niet.

Het college wil de numerus fixus voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek met ingang van collegejaar 2017-2018 juist verlagen van 480 naar 440, en die van industrieel ontwerpen op 330 laten staan. De studentenraad heeft zo zijn bedenkingen, omdat de limiet bij industrieel ontwerpen al jaren niet wordt gehaald en er voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek al meer dan duizend vooraanmeldingen zijn. Opleidingen met een numerus fixus zouden juist hard moeten werken aan hun capaciteit, schreef de sr op 12 augustus in een brief aan het college van bestuur.

Collegelid Anka Mulder antwoordde dat de limiet bij industrieel ontwerpen én luchtvaart- en ruimtevaarttechniek niet werd gehaald vanwege de landelijke lotingsprocedure. Die bestond uit verschillende lotingsronden, waarbij ingelote studenten werd gevraagd om hun plaats binnen twee weken te accepteren. Deden ze dat niet dan volgde er een herinneringsmail, voordat de volgende kandidaat op de lijst werd uitgenodigd.

Omdat dat pas na de examenresultaten in juli gebeurde, leidde dit bij beide opleidingen tot een instroom onder de grens, aldus Mulder. In het nieuwe systeem worden plaatsen al vanaf 15 april toebedeeld en gaan die bij afmelding direct naar de volgende kandidaat op de ranglijst. Daardoor verwacht Mulder dat de limiet vanaf 2017 wel wordt gehaald.

Klinische technologie was volgens het collegelid een uitzondering: daar was de belangstelling zo serieus dat de fixus van 100 wel werd bereikt. Om voor dit effect te compenseren, had de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) de limiet juist recent verhoogd van 440 naar 480. Maar sinds een jaar of twee schrijven veel LR-studenten zich vóór 1 februari uit, waardoor ze het bindend studieadvies ontlopen. Vervolgens schrijven ze zich het jaar daarop weer in waardoor ze niet meetellen als nieuwe NF-instroom, maar als tweedejaars studenten.

In collegejaar 2014 ging het om 36 studenten. Bij een getelde instroom van 440, was de werkelijke instroom dus 476. Daarom wil LR nu terug naar 440. En hoewel de faculteit al jaren probeert de capaciteit te verhogen, blijkt het moeilijk om nieuwe docenten te vinden. Daarom staat Mulder achter de nieuwe limiet. “Meer dan vijfhonderd studenten wil ik de faculteit niet aandoen”, zei zij donderdag 25 augustus tijdens een overlegvergadering met de sr.

De sr stelde voor om een kijkje te nemen bij 3mE waar een plan was opgesteld om meer docenten aan te nemen. Er is namelijk vraag vanuit de arbeidsmarkt en vanuit studenten. Mulder wilde echter geen toezeggingen doen om de limiet te verhogen. Behalve arbeidsmarkt en kwaliteit vond zij ook de balans tussen onderwijs en onderzoek belangrijk. “We willen vooral wetenschappers aannemen en gaan daar het komende jaar naar kijken.”

De studentenraad staat wel achter een numerus fixus van 100 voor klinische technologie en nanobiologie, omdat beide opleidingen nieuw zijn en een hoge instroom verwachten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.