Campus

Waar gaat het heen met EWI?

Wat speelt er op de faculteiten? Wat is er aan de hand binnen de universiteitsdienst? Waarover maakt de ondernemingsraad zich druk? Een serie over medezeggenschap aan de TU Delft. Vandaag deel 4: Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

Bij de verhuizing van EWI gaan wiskunde en informatica naar een ander gebouw, maar blijft Elektrotechniek nog even zitten.

Naar de Van Mourik Broekmanweg


Een terugkerend onderwerp bij de onderdeelcommissie is de huisvesting van EWI. De hoogbouw moet leeg en dat betekent niet alleen een nieuw kantoor, maar ook een opsplitsing van de faculteit. In december verhuizen wiskunde en informatica naar de Van Mourik Broekmanweg. Voor elektrotechniek worden nog verschillende opties onderzocht.


Dat de faculteit wordt opgesplitst baart de odc zorgen. “We zijn één faculteit en horen op één plek ”, aldus odc-voorzitter Stephan Wong. “Dat zou het beste scenario zijn.” Ook decaan John Schmitz vindt het jammer en ziet liever dat de faculteit bij elkaar blijft. “Maar het gaat ons wel lukken. Ik heb bij een bedrijf gewerkt met afdelingen over de hele wereld, dan had je ook te maken met verschillende tijdszones. Je hebt een andere mindset nodig. We zitten tweehonderd meter van elkaar. Nu ben ik ook tien minuten bezig om naar de cleanroom te komen. Het is juist goed om af en toe een stukje buiten te lopen.” Om elkaar niet uit het oog te verliezen, wordt gedacht aan lunchmeetings waar medewerkers vertellen waar ze mee bezig zijn.


Niet alleen het opsplitsen van EWI is een nadeel aan de verhuizing. Het nieuwe gebouw wordt krapper. En dat is met de aanhoudende groei van de faculteit niet iets waar de odc op zit te wachten. Er is te weinig ruimte voor masterstudenten, studentassistenten en tijdelijke gasten en de verwachte groei van vijf procent van de afdelingen, kan niet in het nieuwe gebouw worden opgevangen. Schmitz denkt dat eenmaal in het gebouw gevestigd, er oplossingen zullen komen. “In het nieuwe gebouw zitten nieuwe mogelijkheden. Ik vind het wel erg dat er niet meer nieuwe studieplekken zijn, maar het college van bestuur heeft een uitbreiding goedgekeurd van het VMB-gebouw zodat er in de toekomst wat ruimte ontstaat.”


Wel werkdruk, geen numerus fixus


Uit de medewerkersmonitor bleek dat er veel werkdruk is op de TU. Op alle faculteiten zijn odc’s hiermee bezig. Bij EWI komt er rond deze tijd de werkgroep MedMon met een plan van aanpak dat door de odc moet worden goedgekeurd. De werkgroep heeft een actiepuntenlijst samengesteld dat door het managementteam wordt getraceerd en besproken. De odc ziet vooral veel werkstress bij informatica en wiskunde, omdat daar een grote groei aan studenten is. “We hebben bij informatica twee werkgroepen ingesteld om de druk op te vangen”, vertelt Schmitz. “De een keek naar de faciliteiten, dus of er genoeg collegezalen zijn. De andere werkgroep stelde extra onderwijsassistenten aan. De afdelingssecretarissen moeten plannen maken voor als er volgend jaar nog honderd of tweehonderd extra studenten komen.” Aan een numerus fixus moet hij niet denken. “We hebben een maatschappelijke functie. Er is een grote behoefte aan studenten van EWI, dan gaan we die niet tegenhouden maar de kwaliteit moet absoluut behouden blijven.”


Engelstalige opleidingen


De bacheloropleidingen van wiskunde en elektrotechniek  gaan dit jaar over van Nederlands op Engels. De odc gaat in de gaten houden of dit goed loopt en of iedereen een voldoende haalt bij de Engelse taalvaardigheidstoets. “We zijn erg internationaal en gaan met de tijd mee, ik zie dat dit zonder al te veel problemen gebeurt”, aldus Schmitz. Verhoogt het verplicht stellen van Engels de werkdruk? “We zullen zien, misschien niet. Docenten hoeven op deze manier niet meer Nederlands te praten, waardoor we ook Engelstalige docenten meer kunnen inzetten.”


Roos van Tongeren / Redacteur

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.