Onderwijs

‘Waar blijven de bursalen?’

Het is schandalig dat de TU niet weet hoeveel bursalen (promovendi met een beurs) er zijn. Dat zei Sonja Cox van de fractie Democratisch Beleid vorige week donderdag tijdens een vergadering van de ondernemingsraad.

Vorig jaar oktober constateerde een interne Taskforce Promotiebeleid al dat het exacte aantal bursalen, merendeels buitenlandse promovendi met een beurs uit het land van herkomst, onbekend was.

Wel waren er gevallen bekend van beurspromovendi die van zeer weinig geld moeten rondkomen en problemen hebben op het vlak van gezinshereniging. Een van de aanbevelingen van de taskforce was een inventarisatie te doen naar de aard en omvang van de problemen van deze groep.

In een voortgangsrapportage uit september staan nog steeds geen getallen, tot onvrede van de ondernemingsraad. “Waar blijven de bursalen?”, zei Henric Corstens namens CMHF.

De taskforce schreef vorig jaar ook al dat studentendecanen en –psychologen regelmatig aanvragen van voornamelijk internationale promovendi krijgen voor gesprekken. Er spelen vaak zwaardere problemen, die verergerd worden of moeilijker oplosbaar zijn door het ontbreken van een ‘eigen’ sociale omgeving.

Er zijn echter te weinig studentendecanen en –psychologen om deze promovendi te helpen. Het gebeurt tot nog toe wel, maar door de toename van internationale studenten is er een enorm capaciteitstekort ontstaan en lopen de wachtlijsten op, zo schreef de taskforce in oktober 2007.

De taskforce stelde voor goed uit te laten zoeken of de bestaande service wel goed inzetbaar was voor de knelpunten waarmee buitenlandse promovendi geconfronteerd worden en welke extra capaciteit nodig is.

Volgens de voortgangsrapporatge is er echter nog geen precieze beschrijving van de knelpunten en extra werklast beschikbaar. Wel wordt gewerkt aan een goede doorverwijzing naar het bureau Mens & Organisatieontwikkeling. Dat heeft al een trasining ‘Promovendus op koers; het coachend begeleiden van phd’s gegeven.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.