Onderwijs

VVD: onderwijskwaliteit moet meetbaar omhoog

De Tweede Kamer is blij dat minister Van Engelshoven een akkoord heeft bereikt met universiteiten, hogescholen en studenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

(Foto: Christian Kaindl / Unsplash)

Op papier is het helder: studenten moeten het zonder basisbeurs doen, maar ze krijgen er beter onderwijs voor terug. Instellingen zullen daar afspraken over maken met hun eigen medezeggenschap en dat vindt de Tweede Kamer een goed idee.


De doelen die de instellingen afspreken moeten meetbaar en realistisch zijn, anders keurt onderwijskeurmeester NVAO ze niet goed, verzekerde minister Van Engelshoven. De angst van het CDA dat instellingen de basisbeursmiljoenen gebruiken om de bezuinigingen (ook wel doelmatigheidskorting) op te vangen, is volgens haar ongegrond. “We weten hoeveel extra geld de instellingen ontvangen. Dat geld ergens anders aan besteden zit er niet in, daar komen ze niet mee weg.”


Niet meetbaar

Maar, geeft de minister toe, het uiteindelijke doel – beter onderwijs – valt volgens haar niet te toetsen. “Er zijn afspraken gemaakt en we gaan erop toezien dat die worden nagekomen. Of er meer studentpsychologen zijn aangenomen kunnen we meten, maar of het studentwelzijn daardoor omhooggaat niet.”


De VVD neemt daar geen genoegen mee. Het gaat niet om de inspanning, maar om het resultaat, vindt Kamerlid Judith Tielen. “Een student wil gewoon een goede docent, en of die wel of geen bijscholing heeft gehad is onbelangrijk.” Onderwijskwaliteit valt wel degelijk te meten, stelde zij. Ze twijfelt nog over een motie.


De minister vertrouwt intussen op het oordeel van de NVAO. En op de medezeggenschap, die van begin tot eind bij het proces betrokken is en aan de bel kan trekken als iets niet volgens plan verloopt.


Medezeggenschap

Daar lag meteen het andere pijnpunt: want is de medezeggenschap daartoe in staat? De SP en het CDA zijn er niet gerust op, maar Van Engelshoven doet wat ze kan om hen te steunen, zei ze. Nog voor einde van het jaar kunnen medezeggenschappers met vragen terecht bij een nieuw opgericht informatieloket en ook verder staat haar deur altijd voor hen open.


In de akkoorden met de universiteiten en hogescholen is afgesproken dat hbo-studenten in de medezeggenschap voortaan een minimumaantal uren vergoed, al ligt dat gemiddeld duidelijk lager dan voor universitaire studenten.


Een onzinnig verschil, vindt de SP. D66-Kamerlid Van Meenen vraagt zich bovendien af waarom studenten aan grote hogescholen wel twee keer zoveel uren krijgen als die aan kleine hogescholen. Het werk blijft hetzelfde, stelt hij: “Een begroting is een begroting of het nou gaat om achtduizend of om twintigduizend studenten.” Van Engelshoven wil het aankijken tot de tussentijdse beoordeling van de kwaliteitsafspraken.


Onafhankelijke media

Het ontbreekt echter niet alleen aan tijd, maar ook aan goede informatie, vindt de SP. Verwijzend naar het recente ISO-onderzoek zei hij dat veel hogescholen niet eens een onafhankelijk nieuwsmedium hebben. Hun daartoe verplichten is lastig, maar wellicht noodzakelijk, denkt de SP. “U legt de verantwoordelijkheid bij de instelling, maar als we zien dat ze die verantwoordelijkheid niet nemen, moeten er misschien toch iets gebeuren.”


De minister gaat het aankaarten bij de instellingen, belooft ze, maar verder dan dat wil ze niet gaan.


HOP, Steffi Weber

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.