Onderwijs

VSSD haalt vijfduizend handtekeningen op tegen harde knip

Het studentenverzet tegen de strikte scheiding tussen bachelor en master is allesbehalve geluwd. De invoering van de harde knip mag dan door het college van bestuur met een jaar zijn uitgesteld tot 2010, voor de Delftse studentenorganisaties is die concessie lang niet genoeg.

Dat bleek afgelopen dinsdag toen een brede afvaardiging een onaangekondigd bezoek bracht aan een vergadering van het college.

“We hadden gipsblokken bij ons”, vertelt Renske van Slooten, vice-voorzitter van studentenvakbond VSSD. “In de vergaderzaal hebben we een symbolisch muurtje van verzet opgetrokken.” Het college kreeg ook een inmiddels door 5095 studenten ondertekende petitie aangeboden. De harde knip, zo staat in de door de VSSD opgestelde tekst, zal ‘veel onnodige studievertraging’ veroorzaken en legt een ‘onredelijke studiedruk’ op studenten. ‘Studenten die aan het einde van het derde jaar onvoldoende presteren zullen hiervan onmiddellijk het slachtoffer worden’, stelt de VSSD. De VSSD voorziet bovendien dat bij invoering van de harde knip studenten ‘minder activiteiten naast hun studie zullen ontplooien’ en dat de werkdruk bij de onderwijsadministratie en de studieadviseurs (‘die nu al kampen met onderbezetting’) sterk zal toenemen. De VSSD stelt dat specifieke ingangseisen voor losse vakken te verkiezen zijn boven een ‘arbitraire scheiding tussen het derde en het vierde jaar.’

Het college toonde zich ingenomen met zoveel betrokkenheid, maar deed geen nieuwe concessies. “We wilden nog een keer een duidelijk signaal geven”, zegt Van Slooten. Tijdens het verzamelen van handtekeningen, vertelt ze, kwam het slechts sporadisch voor dat studenten juist voorstander bleken van de harde knip. “Meestal ging het dan om internationale studenten, die al aan zo’n systeem gewend zijn.” Het argument dat een harde knip noodzakelijk is voor een grotere studentenmobiliteit tussen Delft en buitenlandse universiteiten vindt Van Slooten overigens niet overtuigend. “De student die in het buitenland wil studeren heeft zelf genoeg verantwoordelijkheidsgevoel om in drie jaar zijn bachelor te halen.”

De invoering van de harde knip mag dan door het college van bestuur met een jaar zijn uitgesteld tot 2010, voor de Delftse studentenorganisaties is die concessie lang niet genoeg. Dat bleek afgelopen dinsdag toen een brede afvaardiging een onaangekondigd bezoek bracht aan een vergadering van het college.

“We hadden gipsblokken bij ons”, vertelt Renske van Slooten, vice-voorzitter van studentenvakbond VSSD. “In de vergaderzaal hebben we een symbolisch muurtje van verzet opgetrokken.” Het college kreeg ook een inmiddels door 5095 studenten ondertekende petitie aangeboden. De harde knip, zo staat in de door de VSSD opgestelde tekst, zal ‘veel onnodige studievertraging’ veroorzaken en legt een ‘onredelijke studiedruk’ op studenten. ‘Studenten die aan het einde van het derde jaar onvoldoende presteren zullen hiervan onmiddellijk het slachtoffer worden’, stelt de VSSD. De VSSD voorziet bovendien dat bij invoering van de harde knip studenten ‘minder activiteiten naast hun studie zullen ontplooien’ en dat de werkdruk bij de onderwijsadministratie en de studieadviseurs (‘die nu al kampen met onderbezetting’) sterk zal toenemen. De VSSD stelt dat specifieke ingangseisen voor losse vakken te verkiezen zijn boven een ‘arbitraire scheiding tussen het derde en het vierde jaar.’

Het college toonde zich ingenomen met zoveel betrokkenheid, maar deed geen nieuwe concessies. “We wilden nog een keer een duidelijk signaal geven”, zegt Van Slooten. Tijdens het verzamelen van handtekeningen, vertelt ze, kwam het slechts sporadisch voor dat studenten juist voorstander bleken van de harde knip. “Meestal ging het dan om internationale studenten, die al aan zo’n systeem gewend zijn.” Het argument dat een harde knip noodzakelijk is voor een grotere studentenmobiliteit tussen Delft en buitenlandse universiteiten vindt Van Slooten overigens niet overtuigend. “De student die in het buitenland wil studeren heeft zelf genoeg verantwoordelijkheidsgevoel om in drie jaar zijn bachelor te halen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.