Onderwijs

‘Voorlichting over masters onvoldoende’

Door gebrekkige voorlichting op veel faculteiten zijn veel studenten niet in staat om op een weloverwogen manier hun master te kiezen, meent de studentenraad.

De studentenraad (sr) stelt een reeks maatregelen voor om de voorlichting over de masters te verbeteren. De sr wil een actieplan opstellen met marketing en communicatie. Zo zou aan iedere master naast de veelal al bestaande informatiegids, een website gewijd moeten worden. Die site moet voldoende Engelstalige informatie bevatten en dient studenten binnen en buiten Delft een beter inzicht te geven in de keuzemogelijkheden op het gebied van masteropleidingen. De studentenraad dringt ook aan op een universiteitsbrede voorlichtingsdag voor de masteropleidingen, zoals die nu al voor de bachelorfase bestaat. Daarbij moeten geïnteresseerde studenten middels ‘proefstuderen’ al een voorproefje kunnen krijgen van de opleiding. Ook moeten studieadviseurs tijd kunnen vrijmaken voor gesprekken met studenten over de masterkeuze, al geeft de sr aan te beseffen dat zoiets gezien de huidige werkdruk niet eenvoudig zal zijn.

In een brief aan het college van het bestuur stelt de studentenraad dat de informatie over de master nu beperkt blijft tot ‘informatieboekjes en een incidentele presentatie op de faculteit over de doorstroommogelijkheden’. Juist de student die niet wil kiezen voor de ‘makkelijke weg van de doorstroommaster’ zou door dat gebrek aan informatie heel veel zelf moeten uitzoeken. De studentenraad vindt dat de bacelorstudenten van de TU Delft wat dat betreft beter bediend moeten worden, om te voorkomen dat ze en masse voor een doorstroommaster blijven kiezen.

Ook voorspelt de sr dat de TU Delft groot nadeel zal ondervinden van een gebrekkige voorlichting over de masters bij een eventuele invoering van de leerrechten, die het links en rechts ‘onderwijsshoppen’ door studenten moeten vergemakkelijken. Veel potentiële masterstudenten van het hbo en andere universiteiten zouden de masters van de TU Delft links laten liggen als de voorlichting achterbleef bij die van de concurrerende universiteiten.

“Ik vind ook dat de voorlichting over de diverse masters beter kan”, reageert collegelid Paul Rullmann. “Daar wordt zeker aan gewerkt. Het is echter bepaald niet zo dat er niets gebeurt. Er is van iedere masteropleiding een voorlichtingsboekje en er is informatie op de website.” Rullmann noemt ook de twee algemene voorlichtingsbijeenkomsten voor alle belangstellenden, in november en in april, die uitlopen in voorlichtingsbijeenkomsten per faculteit. “Daar komen tot nu toe echter vooral geïnteresseerde hbo-studenten op af.”

Rullmann constateert dat experimenten op de faculteiten met masterlunches in 2006 geen succes zijn gebleken. “Het is nog zoeken naar een effectieve manier om de TU-student te bereiken. De student die een andere keuze overweegt zou om te beginnen naar de bijeenkomst in april kunnen komen.”

De studentenraad (sr) stelt een reeks maatregelen voor om de voorlichting over de masters te verbeteren. De sr wil een actieplan opstellen met marketing en communicatie. Zo zou aan iedere master naast de veelal al bestaande informatiegids, een website gewijd moeten worden. Die site moet voldoende Engelstalige informatie bevatten en dient studenten binnen en buiten Delft een beter inzicht te geven in de keuzemogelijkheden op het gebied van masteropleidingen. De studentenraad dringt ook aan op een universiteitsbrede voorlichtingsdag voor de masteropleidingen, zoals die nu al voor de bachelorfase bestaat. Daarbij moeten geïnteresseerde studenten middels ‘proefstuderen’ al een voorproefje kunnen krijgen van de opleiding. Ook moeten studieadviseurs tijd kunnen vrijmaken voor gesprekken met studenten over de masterkeuze, al geeft de sr aan te beseffen dat zoiets gezien de huidige werkdruk niet eenvoudig zal zijn.

In een brief aan het college van het bestuur stelt de studentenraad dat de informatie over de master nu beperkt blijft tot ‘informatieboekjes en een incidentele presentatie op de faculteit over de doorstroommogelijkheden’. Juist de student die niet wil kiezen voor de ‘makkelijke weg van de doorstroommaster’ zou door dat gebrek aan informatie heel veel zelf moeten uitzoeken. De studentenraad vindt dat de bacelorstudenten van de TU Delft wat dat betreft beter bediend moeten worden, om te voorkomen dat ze en masse voor een doorstroommaster blijven kiezen.

Ook voorspelt de sr dat de TU Delft groot nadeel zal ondervinden van een gebrekkige voorlichting over de masters bij een eventuele invoering van de leerrechten, die het links en rechts ‘onderwijsshoppen’ door studenten moeten vergemakkelijken. Veel potentiële masterstudenten van het hbo en andere universiteiten zouden de masters van de TU Delft links laten liggen als de voorlichting achterbleef bij die van de concurrerende universiteiten.

“Ik vind ook dat de voorlichting over de diverse masters beter kan”, reageert collegelid Paul Rullmann. “Daar wordt zeker aan gewerkt. Het is echter bepaald niet zo dat er niets gebeurt. Er is van iedere masteropleiding een voorlichtingsboekje en er is informatie op de website.” Rullmann noemt ook de twee algemene voorlichtingsbijeenkomsten voor alle belangstellenden, in november en in april, die uitlopen in voorlichtingsbijeenkomsten per faculteit. “Daar komen tot nu toe echter vooral geïnteresseerde hbo-studenten op af.”

Rullmann constateert dat experimenten op de faculteiten met masterlunches in 2006 geen succes zijn gebleken. “Het is nog zoeken naar een effectieve manier om de TU-student te bereiken. De student die een andere keuze overweegt zou om te beginnen naar de bijeenkomst in april kunnen komen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.