Onderwijs

​Vooral debat op landelijke actiedag

Studenten en docenten van universiteiten en een klein aantal hogescholen probeerden gisteren de hervormingsideeën van De Nieuwe Universiteit uit te venten. Het ging er soms fel aan toe.

Bij de aankondiging van de landelijke actiedag in het Amsterdamse Maagdenhuis was duidelijk dat er vooral gepraat zou worden over het rendementsdenken in het hoger onderwijs en het gebrek aan zeggenschap. De vertegenwoordigers van negen universiteiten en vijf hogescholen die zich zondag in het Maagdenhuis meldden, wilden proberen ‘awareness’ te kweken bij hun medestudenten en collega’s. Verdergaande acties en een eventuele docentenstaking tegen de vele tijdelijke contracten staan pas later op de agenda.

Docent Remco Raben van de Universiteit Utrecht wilde niet wachten tot woensdagavond, als de Utrechtse Nieuwe Universiteit een bijeenkomst organiseert voor studenten en medewerkers van universiteit én hogeschool. De historicus had zich zondag laten inspireren in het Maagdenhuis en besloot zijn eerstejaarscollege migratiegeschiedenis van dinsdagochtend te schrappen. In plaats daarvan liet hij zijn studenten discussiëren over de doelstellingen van de Maagdenhuisbezetters. De studenten luisterden volgens Raben goed naar elkaar, meldt DUB, maar kwamen met weinig radicale voorstellen. Hij riep ze op om “niet die knakworst in dat blikje te worden”.

Voor donderdagavond staat een debat tussen de universiteitsraad en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht op het programma. Hoewel de U-raad van mening is dat de verhouding tussen medezeggenschap en bestuur constructief is, “is ook hier kritische zelfreflectie belangrijk”.

De New University Maastricht was er kort na de carnavalsvakantie snel bij en organiseerde dinsdagavond een debat waaraan ook het college van bestuur deelnam. De zaal was afgeladen vol en er werd stevig gediscussieerd, blijkt uit het verslag van Observant. Docent René Gabriëls, lid van de actiegroep Hervorming Nederlandse Universiteiten, wierp collegevoorzitter Martin Paul voor de voeten dat zaken in de besluitvorming niet verkeerd lopen door miscommunicatie maar door machtsverschillen. “Binnen de huidige onderwijswet hebben bestuurders bijna alles te zeggen. Ik wil een nieuwe wet met meer macht voor studenten en staf.” Binnenkort vindt er in Maastricht een vervolgdebat plaats, in een grotere zaal.

De actiebereidheid bij de Universiteit Twente lijkt niet erg groot. Wel gingen studentenvertegenwoordigers dinsdag op de koffie bij het college. Zij adviseerden de bestuurders om beter te communiceren en een grote inspraakbijeenkomst voor alle studenten te organiseren, meldt UT Nieuws.

De redactie van VOX verwacht dat de Nieuwe Universiteit Nijmegen geen lang leven zal zijn beschoren. De inhoudelijke argumenten van de actievoerders zijn weinig overtuigend, ze gaan geen samenwerking aan met andere kritische stromingen, het bestuur van de Radboud Universiteit neemt de medezeggenschap al serieus en loopt bovendien lang niet altijd aan het lijntje van Den Haag. Over het experiment met studentpromovendi bijvoorbeeld is het zeer kritisch. Vanavond krijgt de Nieuwe Universiteit Nijmegen een herkansing. Dan is er een debat bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Bij de Vrije Universiteit, Tilburg University en de Wageningen Universiteit is de ‘academische lente’ nog niet losgebarsten. In Rotterdam lijkt er meer aan de hand. Daar blinddoekte zo’n 25 studenten het standbeeld van Erasmus en hingen ze een spandoek op met de tekst: “Pleurt toch op met je rendementsdenken.” Ze eisen inzicht in reorganisatieplannen – onder meer bij de faculteit wijsbegeerte – in de besluitvorming waarmee die tot stand komen en in de financiën, immers: hoe wordt bepaald wanneer een opleiding rendabel is? Erasmus Magazine meldt dat het bestuur van de universiteit de landelijke actiedag aangrijpt om de medezeggenschap op alle niveaus te verbeteren.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.