Wetenschap

Virtuele dijkdoorbraak

Naam: ir. Casper Harteveld (26)Nationaliteit: NederlandseOnderwerp: Betekenisverlening door middel van serious gamingPromotors: Prof.m

r.dr. Hans de Bruijn en dr. Igor Mayer (Techniek, Bestuur en Management)
Tussenstand:
Halverwege

“Tijdens mijn afstuderen bij Deltares ontwierp ik in samenwerking met studenten media en kennistechnologie de ‘serious game’ Dijk Patrouille. Dit spel is bedoeld om dijkwachters te trainen. Zij moeten signalen herkennen die in de praktijk nauwelijks voorkomen. Ze weten immers bijna nooit wat ze te wachten staat. Toch wil je ze trainen. Een game helpt de inspecteurs om weinig voorkomende problemen op te lossen in de virtuele wereld.
Ik onderzoek nu het gebruik van deze ‘serious game’ en richt mij op wat dijkwachters uit het spel halen. Daarvoor kijk ik heel breed naar hun ervaringen én naar de manier waarop verschillende organisaties de game gebruiken. Nederlandse Waterschappen hebben allemaal een andere manier van organiseren, en ze benoemen problemen op verschillende manieren. Ik kijk er daarom naar of het handig is om het benoemen en oplossen van problemen te standaardiseren. Daarvoor onderzoek ik hoe inspecteurs van verschillende waterschappen het spel gebruiken. Ook leg ik dijkwachters foto’s voor van een verdachte dijk en vraag ik hen wat ze zien en hoe ze daarop zouden reageren.
Vanaf september wil ik dijkwachters van drie waterschappen het spel laten spelen om na te gaan welke problemen ze signaleren en hoe ze die oplossen. Als controlegroep spelen technische mbo-studenten het spel. Zij zijn qua achtergrond en intelligentie vergelijkbaar met de doelgroep en hebben dezelfde interesse in techniek. Wel is er een verschil. De studenten zijn opgegroeid met games. De gemiddelde dijkwachter is vijftig jaar en heeft veel minder ervaring met gaming. Het kan zijn dat Dijk Patrouille daarom bij hen niet overkomt. Ik geef dijkwachters en studenten het spel mee met acht scenario’s. Aan de hand van de data kan ik nagaan hoe ze spelen. Na elke keer spelen, vullen de spelers een dagboek in waarin ze schrijven wat ze gedaan hebben. Voor- en achteraf interview ik ze.
In Dijk Patrouille komen dijkwachters verschillende problemen tegen, zoals scheuren in het wegdek. Wanneer is dat een probleem? In wegen zitten regelmatig scheuren. Komt dat door slecht onderhoud aan de weg of door het falen van een dijk? Die lastige inschatting moeten ze kunnen maken.
Ik zal uiteindelijk aanbevelingen doen voor het spel. Hoe het bijvoorbeeld verbeterd kan worden. Maar de kern van mijn onderzoek is na te gaan hoe dijkwachters het spel spelen en of het beeld dat Dijk Patrouille schetst anders is voor inspecteurs van verschillende waterschappen. Bij een crisis wil je natuurlijk dat dijkwachters beter problemen oplossen. Daar zit ook veel communicatie bij. Hoe praten ze met verschillende experts en brengen ze de problemen over? Ik ben heel benieuwd hoe het leerproces precies verloopt. Maar wat dijkwachters van het spel opsteken en in de praktijk brengen, is heel lastig na te gaan. Dat is namelijk moeilijk te meten.”

Van internationale studenten wil Oras vooral weten of het een beetje lukt met integreren en wat zij van hun huisvesting vinden. Uit de eerste reacties blijkt dat het moeizaam gaat met die integratie en dat er nogal wat onvrede heerst over de toegewezen kamers. Oras verwacht aan het eind van de week zo’n 750 ingevulde vragenlijsten te hebben.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.