Onderwijs

Vingerafdruk voor CO2-afvang

Energiebedrijf Nuon gaat samen met een promovendus van proces en energie (3mE) proberen om koolstofdioxide zo efficiënt mogelijk af te vangen bij zijn proefcentrale in Buggenum.

 Bij de in aanbouw zijnde proefcentrale van NUON in Buggenum komt een opstelling waar een Delftse promovendus zich mag uitleven. “We willen dat daar met een heel andere bril naar CO2-afvang wordt gekeken”, zegt development manager Kay Damen van de afdeling Carbon Capture and Storage, de tak van NUON die zich richt op het afvangen van CO2 en de opslag van het broeikasgas.

NUON en TNO betalen samen de promovendus die daar nieuwe methoden moet onderzoeken om koolstofdioxide te verwijderen uit syngas – een tussenproduct in energiecentrales.

Hij of zij – de promovendus moet nog worden aangenomen – zal experimenteren met andere wasvloeistoffen en proberen de omstandigheden waarbij het CO2-afvangproces plaatsvindt zo goed mogelijk af te stemmen op de nieuwe wasvloeistoffen.

De aanzet tot het promotieonderzoek is een nieuwe methode om ultieme wasmiddelen te ontdekken waarmee je CO2 kunt ‘losweken’ uit syngas. De methode is in feite niets meer dan een thermodynamisch model waarin je alle fysische vereisten van oplosmiddelen voor CO2-afvang kunt invoeren.

“Uit het model rolt vervolgens een soort vingerafdruk van het ideale molecuul”, zegt prof.dr.ir. Joachim Gross van de afdeling proces en energy. “Die afdruk kun je gebruiken om uit de honderden duizenden bestaande oplosmiddelen het beste wasmiddel -diegene die het meeste lijkt op het modelmolecuul – te kiezen.”

Student Klaas Steur (3mE) ontwikkelde het model voor zijn afstuderen vorige maand. Hij sleepte er vorige week een Europese prijs voor innovaties in energiesystemen mee in de wacht, de European Talent Award for Innovative Energy Systems 2009.

“Het model heeft grote potentie”, zegt Gross, die de student begeleidde en die tevens betrokken is bij het onderzoek met NUON. “Het afvangen van koolstofdioxide bij energiecentrales verloopt nog ontzettend inefficiënt. Bij kolencentrales verlies je zo dertig procent aan rendement. Bij gascentrales is het verlies minder, maar nog steeds significant. Wereldwijd wordt het broeikasgas dan ook nog nauwelijks afgevangen.”

Sjoerd Dijkstra is 22 oktober tijdens zijn afscheidsreceptie benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn rol in het onderwijs en de organisatie van de TU. Dijkstra was jarenlang universitair hoofddocent en onderwijscoördinator binnen de afdeling Delft center for systems and control van de faculteit 3mE. Hij leverde belangrijke bijdragen aan een veelheid van toepassingen van de regeltechniek en was onder andere vakgroepbeheerder en secretaris van de ondernemingsraad.

Bij de in aanbouw zijnde proefcentrale van Nuon in Buggenum komt een opstelling waar een Delftse promovendus zich mag uitleven. “We willen dat daar met een heel andere bril naar CO2-afvang wordt gekeken”, zegt development manager Kay Damen van de afdeling Carbon Capture and Storage, de tak van Nuon die zich richt op het afvangen van CO2 en de opslag van het broeikasgas.

Nuon en TNO betalen samen de promovendus die daar nieuwe methoden moet onderzoeken om koolstofdioxide te verwijderen uit syngas – een tussenproduct in energiecentrales.

De aanzet tot het promotieonderzoek is een nieuwe methode om ultieme wasmiddelen te ontdekken waarmee je CO2 kunt ‘losweken’ uit syngas. De methode is in feite niets meer dan een thermodynamisch model waarin je alle fysische vereisten van oplosmiddelen voor CO2-afvang kunt invoeren.

De promovendus, die overigens nog moet worden aangenomen, zal
experimenteren met andere wasvloeistoffen en proberen de omstandigheden
waarbij het CO2-afvangproces plaatsvindt zo goed mogelijk af te stemmen
op de nieuwe wasvloeistoffen.

“Uit het model rolt een soort vingerafdruk van het ideale wasvloeistofmolecuul”, zegt prof.dr.ing. Joachim Gross van de afdeling proces en energie. “Die afdruk kun je gebruiken om uit de honderden duizenden bestaande oplosmiddelen het beste wasmiddel – diegene die het meeste lijkt op het modelmolecuul – te kiezen.”

Student Klaas Steur (Technische Natuurwetenschappen) ontwikkelde het model voor zijn afstuderen. Hij sleepte er vorige week een Europese prijs voor innovaties in energiesystemen mee in de wacht, de European Talent Award for Innovative Energy Systems 2009.

“Het model heeft grote potentie”, zegt Gross, die de student begeleidde en die tevens betrokken is bij het onderzoek met Nuon. “Het afvangen van koolstofdioxide bij energiecentrales verloopt nog ontzettend inefficiënt. Bij kolencentrales verlies je zo dertig procent aan rendement. Bij gascentrales is het verlies minder, maar nog steeds significant. Wereldwijd wordt het broeikasgas dan ook nog nauwelijks afgevangen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.