Onderwijs

Vergunning nodig voor nevenwerkzaamheden

Personeelsleden moeten een vergunning aanvragen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Wie dit werk zonder vergunning doet, kan een disciplinaire straf of salariskorting tegemoet zien.

Dit staat in de concept-regeling nevenwerkzaamheden van het cvb.

Ieder lid van de wetenschappelijke staf met een hoofdbetrekking aan de TU Delft (0,6 dagtaak of meer) krijgt te maken met de nieuwe regeling. Voor nevenwerkzaamheden binnnen of buiten de reguliere werktijd moeten personeelsleden een vergunning aanvragen.

Als een nevenwerkzaamheid tijdens werktijd niet direct te maken heeft met de functie aan de universiteit, moet een personeelslid compensatie leveren door bijvoorbeeld vakantiedagen op te offeren. Een personeelslid dat zich niet houdt aan de regeling kan een disciplinaire straf of een salariskorting voor de duur van de gemiste werktijd worden opgelegd.

Er bestaat nog geen wettelijke grondslag voor de regeling. Volgens mr. J.J.M. Kok, hoofd juridische en bestuurlijke zaken, ,,is al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de rechtspositie van universitair personeel wijzigt. Daarmee worden dit soort regelingen mogelijk gemaakt.”

De universiteitsraadcommissie voor reglementen, personeel en organisatie staat positief tegenover het concept-voorstel, al moet er nog wat ‘aan gesleuteld’ worden. Ir. F.A.M. Higler (TH Akkoord), de secretaris-beheerder van Civiele Techniek is bezorgd over een verzwaring van de taken van het management en het ontbreken van regelgeving voor mensen met een parttime aanstelling. Het cvb had op deze vragen nog geen duidelijke antwoorden. Binnenkort bespreekt het overlegorgaan personeelszaken (OP) de regeling. (O.R.)

Occo Roelofsen

Personeelsleden moeten een vergunning aanvragen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Wie dit werk zonder vergunning doet, kan een disciplinaire straf of salariskorting tegemoet zien. Dit staat in de concept-regeling nevenwerkzaamheden van het cvb.

Ieder lid van de wetenschappelijke staf met een hoofdbetrekking aan de TU Delft (0,6 dagtaak of meer) krijgt te maken met de nieuwe regeling. Voor nevenwerkzaamheden binnnen of buiten de reguliere werktijd moeten personeelsleden een vergunning aanvragen.

Als een nevenwerkzaamheid tijdens werktijd niet direct te maken heeft met de functie aan de universiteit, moet een personeelslid compensatie leveren door bijvoorbeeld vakantiedagen op te offeren. Een personeelslid dat zich niet houdt aan de regeling kan een disciplinaire straf of een salariskorting voor de duur van de gemiste werktijd worden opgelegd.

Er bestaat nog geen wettelijke grondslag voor de regeling. Volgens mr. J.J.M. Kok, hoofd juridische en bestuurlijke zaken, ,,is al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de rechtspositie van universitair personeel wijzigt. Daarmee worden dit soort regelingen mogelijk gemaakt.”

De universiteitsraadcommissie voor reglementen, personeel en organisatie staat positief tegenover het concept-voorstel, al moet er nog wat ‘aan gesleuteld’ worden. Ir. F.A.M. Higler (TH Akkoord), de secretaris-beheerder van Civiele Techniek is bezorgd over een verzwaring van de taken van het management en het ontbreken van regelgeving voor mensen met een parttime aanstelling. Het cvb had op deze vragen nog geen duidelijke antwoorden. Binnenkort bespreekt het overlegorgaan personeelszaken (OP) de regeling. (O.R.)

Occo Roelofsen

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.