Onderwijs

Veranderingen op til voor Sportcentrum

De studentenraad heeft gevraagd om een structurele verhoging van het budget voor het sportcentrum. ,,Een topuniversiteit moet beschikken over topfaciliteiten”, betoogde voorzitter Mieke De Schepper vorige week ten overstaan van rector Wakker.

In de overlegvergadering met het college vroeg zij daarom structureel zestigduizend gulden extra per jaar voor het sportcentrum. ,,Dan hoeft er niet elke vier jaar opnieuw om geld gebedeld te worden.”

Het geld is nodig voor groot onderhoud, maar er zijn ook plannen voor nieuwbouw van onder meer squashbanen of een cardio-fitnesszaal. De inkomsten van het sportcentrum bedragen op dit moment ongeveer 1,15 miljoen gulden per jaar. Dat komt uit centrale gelden, de kaartverkoop en verhuur aan derden. Volgens De Schepper blijft er jaarlijks slechts anderhalve ton over voor het reguliere onderhoud. Er is daardoor te weinig geld voor vernieuwingen aan de sportvoorzieningen.

De Delftse Studenten Sport Federatie (DSSF) is gevraagd te onderzoeken of er extra geld gegenereerd kan worden door de prijs van de sportkaart te verhogen. Het blijkt echter dat de kaart landelijk gezien al ‘aan de dure kant’ is, aldus De Schepper, die bovendien vindt dat de vijfduizend sportende studenten hier niet voor mogen opdraaien.
Herstart

Eerder dit jaar richtte de studentenfractie Oras een werkgroep op die moest onderzoeken hoe de DSSF beter kan functioneren. De werkgroep constateert dat de DSSF niet leeft bij de leden en dat er te weinig overleg is met belanghebbenden. Op dit moment doet het bestuur niet veel meer dan post doorsturen en een keer per jaar de subsidie voor de verenigingen vaststellen. Door het haperende functioneren is de DSSF ook de bestuursvergoeding in de vorm van auditormaanden kwijtgeraakt.

In het rapport van de werkgroep, dat vorige week verscheen, wordt voorgesteld om het aantal bestuursleden uit te breiden van vier naar zes. Daarnaast is een nieuwe taakverdeling geformuleerd en vastgelegd met wie het bestuur praat over welke zaken. Er wordt een poging gedaan om weer op de lijst voor bestuursvergoedingen te komen en er wordt omgekeken naar een vaste bestuursruimte in het sportcentrum.

De voorstellen voor de herstart van de Delftse studentensport worden nog voorgelegd aan de leden van de DSSF, ongeveer veertig aangesloten studentensportverenigingen. Deze zijn opgeroepen om zich vanavond tijdens een algemene ledenvergadering uit te spreken over de plannen van de werkgroep.

Door de maatregelen hoopt de werkgroep in september een goedlopend bestuur op de rails te hebben, die snel aan de slag kan met de nieuwe directeur. Voormalig directeur Guyt is hoofd geworden van hetStudenten Service Centrum. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

,,Een topuniversiteit moet beschikken over topfaciliteiten”, betoogde voorzitter Mieke De Schepper vorige week ten overstaan van rector Wakker. In de overlegvergadering met het college vroeg zij daarom structureel zestigduizend gulden extra per jaar voor het sportcentrum. ,,Dan hoeft er niet elke vier jaar opnieuw om geld gebedeld te worden.”

Het geld is nodig voor groot onderhoud, maar er zijn ook plannen voor nieuwbouw van onder meer squashbanen of een cardio-fitnesszaal. De inkomsten van het sportcentrum bedragen op dit moment ongeveer 1,15 miljoen gulden per jaar. Dat komt uit centrale gelden, de kaartverkoop en verhuur aan derden. Volgens De Schepper blijft er jaarlijks slechts anderhalve ton over voor het reguliere onderhoud. Er is daardoor te weinig geld voor vernieuwingen aan de sportvoorzieningen.

De Delftse Studenten Sport Federatie (DSSF) is gevraagd te onderzoeken of er extra geld gegenereerd kan worden door de prijs van de sportkaart te verhogen. Het blijkt echter dat de kaart landelijk gezien al ‘aan de dure kant’ is, aldus De Schepper, die bovendien vindt dat de vijfduizend sportende studenten hier niet voor mogen opdraaien.
Herstart

Eerder dit jaar richtte de studentenfractie Oras een werkgroep op die moest onderzoeken hoe de DSSF beter kan functioneren. De werkgroep constateert dat de DSSF niet leeft bij de leden en dat er te weinig overleg is met belanghebbenden. Op dit moment doet het bestuur niet veel meer dan post doorsturen en een keer per jaar de subsidie voor de verenigingen vaststellen. Door het haperende functioneren is de DSSF ook de bestuursvergoeding in de vorm van auditormaanden kwijtgeraakt.

In het rapport van de werkgroep, dat vorige week verscheen, wordt voorgesteld om het aantal bestuursleden uit te breiden van vier naar zes. Daarnaast is een nieuwe taakverdeling geformuleerd en vastgelegd met wie het bestuur praat over welke zaken. Er wordt een poging gedaan om weer op de lijst voor bestuursvergoedingen te komen en er wordt omgekeken naar een vaste bestuursruimte in het sportcentrum.

De voorstellen voor de herstart van de Delftse studentensport worden nog voorgelegd aan de leden van de DSSF, ongeveer veertig aangesloten studentensportverenigingen. Deze zijn opgeroepen om zich vanavond tijdens een algemene ledenvergadering uit te spreken over de plannen van de werkgroep.

Door de maatregelen hoopt de werkgroep in september een goedlopend bestuur op de rails te hebben, die snel aan de slag kan met de nieuwe directeur. Voormalig directeur Guyt is hoofd geworden van hetStudenten Service Centrum. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.