Onderwijs

Vakbonden ‘verbaasd en verontrust’

De lokale vakbonden bij de TU Delft zeggen verbaasd en verontrust te zijn over de inhoud van het NRC-artikel van zaterdag 22 oktober en de reactie van het college van bestuur daarop.


De vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, AC-HOP en CMHF hebben het college van bestuur (cvb) een brief gestuurd waarin zij opheldering vragen over het ‘buitensporig hoge’ salaris van 3mE-decaan Marco Waas, waarover het NRC-artikel onder meer berichtte.


In de brief, waarvan Delta slechts delen mocht inzien, gaan de bonden uitgebreid in op de salariëring van decanen. “Tien jaar geleden [..] zijn alle functies in de universiteiten gewogen en schalen vastgesteld. De vastgestelde schaal voor decaan 1 is schaal 18.”


De vakbonden stellen vast dat dat een maandsalaris oplevert van 8622 euro. Op jaarbasis komt dat inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering neer op iets meer dan 120 duizend euro. “In zoverre dat duidelijk is uit het NRC-artikel en uw

verweer dat het salaris van prof. Waas 186.302 euro is (de Balkenendenorm), verdient hij dus 55 procent meer dan schaal/periodiek toelaat. Dit impliceert dat zijn structurele salaris beduidend boven het [..] vastgestelde salaris ligt voor deze onder de CAO NU vallende functie”, schrijven de bonden aan het cvb.


De vakbonden noemen het ‘een slechte zaak’ dat een dergelijk hoog salaris wordt uitgekeerd ‘in tijden dat het personeel zwaar onder druk staat door vergaande reorganisaties met gedwongen ontslagen’. Ze vinden dat bestuurders juist nu ‘het goede voorbeeld zouden moeten geven’.


De bonden vragen zich af of er meer medewerkers zijn ‘vallende onder de CAO-NU’ die dit jaar meer krijgen dan hun schaal toelaat en op grond waarvan. Ze willen ook weten onder welke schalen deze medewerkers – als ze er zijn – vallen. En hoeveel procent van de totale loonsom deze ‘betalingen boven cao-schaal’ bedragen.   


Alleen dat onderwerp valt volgens de bonden onder hun mandaat. En dus niet de berichten over de vaste maandelijkse onkostenvergoedingen en auto’s met chauffeur van collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg en rector magnificus Karel Luyben en het door de TU betaalde Delftse appartement van cvb-lid Paul Rullmann. Dat komt volgens Saskia Marsman van CNV Publieke Zaak doordat de leden van het college van bestuur niet onder de cao vallen. “Maar wij vinden dit natuurlijk belachelijk.”


Uitgebreid verweer van Dirk Jan van den Berg:

‘Er gaat altijd wel een keer iets mis’


3mE-decaan Marco Waas kwam, ook via de NRC, al in juni in opspraak:

Marco Waas in opspraak

Waas blijft decaan

Kort vooronderzoek van de inspectie op basis van signalen uit de media heeft volgens Zijlstra uitgewezen dat er mogelijk iets mis is met ‘de aanbesteding van te leveren diensten’, met ‘private activiteiten van de hogeschool’ en met de arbeidsvoorwaarden van huidige en voormalige bestuurders. Onder hen de opgestapte collegevoorzitter Geert Dales en diens voorganger Jos Elbers. Verder zal de inspectie controleren of het interne financiële toezicht van Inholland wellicht tekortschiet.

Beerput
Het brede onderzoek zal pas in juni klaar zijn, zei de staatssecretaris donderdag tegen de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Het geschrokken CDA-kamerlid Sander de Rouwe (“Ik ruik een beerput in potentie”) verzekerde hij dat hij de situatie in controle heeft, al kent hij de afloop van het onderzoek niet.

Procedures
Een parlementaire hoorzitting over de oplopende hoeveelheid affaires – bepleit door SP en PvdA – raadde hij af, uit angst voor een ‘rare vermenging’ van procedures. Ondanks het bezwaar dat het onderzoek erg lang gaat duren en tot veel onrust zal leiden, hield Zijlstra vol dat hij geen andere mogelijkheid ziet. Overigens zal het inspectieonderzoek naar de frauduleuze afstudeertrajecten voor langstudeerders van Inholland in februari openbaar worden en het hbo-brede onderzoek naar zulke trajecten in april.

Accreditatieregels
Dan moet volgens de bewindsman ook duidelijk zijn of de verscherpte accreditatieregels, de verlaagde diplomabonus en de nieuwe besturingsregels hun vruchten hebben afgeworpen. “Mochten er toch nog hiaten zijn, dan zal ik kijken of de overheid meer instrumenten moet krijgen om te kunnen ingrijpen bij instellingen.”

Grondwet
Zo’n beslissing raakt echter aan artikel 23 van de Grondwet. De Wet op het hoger onderwijs (WHW) bepaalt nu dat raden van toezicht van de tien openbare universiteiten kunnen worden ontslagen en die van ‘bijzondere’ onderwijsinstellingen – vrijwel alle hogescholen – niet.

Vraagtekens
Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemt dat onderscheid raar, zeker in het hoger onderwijs. Zijn collega Lucas (VVD) heeft er ook vraagtekens bij en zelfs voor CDA’ er De Rouwe is een aanpassing van de WHW op dit punt bespreekbaar. Maar alleen als uit de onderzoeken blijkt dat sterker overheidsingrijpen onvermijdelijk is.

Zijlstra zei blij te zijn met deze open houding. In afwachting van het onderzoek gaat hij vast nadenken hoe hij de bestuurlijke checks and balances zou willen aanpassen. Dan ook zal hij de Kamer informeren of er laat in de opleiding een negatief bindend studieadvies moet komen voor trage studenten.

Intrekken diploma’s
Het intrekken van onterecht verleende diploma’s is volgens de staatssecretaris een zaak van de examencommissie van de opleiding die in de fout ging. Volgens hem kan dat alleen als studenten zelf medeverantwoordelijk waren voor de gang van zaken. In alle andere gevallen zouden gedupeerde afgestudeerden een aanvullend onderwijsprogramma moeten krijgen van hun opleiding, zodat hun diploma weer op niveau komt. Zo’n aanvullend programma is volgens de staatssecretaris opeisbaar via de rechter.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.