Onderwijs

Vakbonden schorten overleg met college op

De vakbonden en het college van bestuur van de TU praten voorlopig niet meer met elkaar. De bonden verlieten maandag het Overlegorgaan Personeelszaken, omdat collegelid drs.

M. Veenendaal niet op hun voorstellen wilde ingaan. De plannen om het Bureau van de universiteit op te splitsen en de ondersteunende diensten te stroomlijnen, zijn daarmee in zwaar weer terechtgekomen. Het cvb heeft zich al bereid verklaard het overleg te hervatten.

,,Het college van bestuur heeft met zoveel woorden gezegd dat niet de koers of de gekozen nieuwe structuur ter discussie kan staan. Alleen de personele gevolgen van hun plannen willen ze in het Overlegorgaan behandelen.” Vakbondswoordvoerders noemen dit de kern van het maandag uitgebroken conflict. Een woordvoerder van het cvb bevestigt deze visie.

Ing. F. Kok, die aan vakbondszijde het Overlegorgaan Personeelszaken voorzit, concludeert dat het cvb het sociaal statuut uitholt, waarin procedures rondom reorganisaties nog onlangs zijn vastgelegd. ,,En door hun houding tast het college de overlegpositie van de bonden aan.”

Kok: ,,Een paar weken geleden was er een druk bezochte personeelsvergadering, waar de centrales te horen kregen dat ze zich door het cvb aan het lijntje lieten houden. Wij hebben toen gewezen op de garanties die we hadden voor open en reëel overleg. Maar we moeten nu concluderen dat we onze achterban verkeerd hebben voorgelicht.” De bonden gaan nu dus terug naar hun leden: volgende week vrijdag houden zij, om kwart over twaalf, een ledenraadpleging in collegezaal B van de Aula.

Voor die tijd laten de bonden zich nog juridisch adviseren. Dat betreft dan vragen als: hoe bindend is het sociaal statuut eigenlijk voor de werkgever, en hoe sterk staan de bonden met de wet op het hoger onderwijs. Daarin komt een passage voor die zegt dat er overleg met de vakbonden moet worden gevoerd over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van het personeel.

Afgelopen maandag hebben de centrales onderstreept dat de kernpunten van het beleid van het college van bestuur door hen gesteund worden. Kok: ,,Ook wij erkennnen dat de ondersteunende diensten efficiënter en goedkoper kunnen, ook wij achten het vormen van een kleine staf rond het college bespreekbaar, ook wij zijn voor het verminderen van het totaal aantal beheerseenheden en dus voor het clusteren van faculteiten. Maar mogen we dan ook meepraten over het hoe?”

En op dat punt ging het dus mis. De bonden vonden het plan voor de opsplitsing van het Bureau onaanvaardbaar, omdat het slechts helderheid verschafte over vijftig functies. Voor de overige medewerkers en functies was die er niet. Bovendien misten de bonden de relatie tussen de Bureau-reorganisatie en die van de ondersteunende diensten elders in de TU-beheerseenheden. De bonden kunnen zich vinden in het adviesdat de medezeggenschapscommissie van het Bureau al eerder heeft uitgebracht (zie overige berichtgeving).
Onderzoek

De gedachte van het cvb om drie servicecentra op te richten (voor diensten aan studenten, bedrijven en universitaire beheerseenheden) willen de vakbonden nader laten onderzoeken. Zij twijfelen aan de haalbaarheid van deze opsplitsing, en vragen zich af of er niet veel onduidelijkheid ontstaat in verantwoordelijkheden. De bonden deden daarom het voorstel om een extern adviesbureau hier naar te laten kijken.

Dat onderzoek zou ook een alternatief van de bonden zelf moeten bekijken. Kok: ,,Denk eens aan het ‘bibliotheekmodel’. Daar zijn ondersteunende taken op één niveau gebundeld, terwijl de uitvoering in dependances op de beheerseenheden wordt gedaan. Dat zou ook kunnen met bijvoorbeeld personeelszaken en financieel beheer. Dat zou dan een eenduidige aansturing opleveren, terwijl de medewerkers niet met vele reorganisaties naast elkaar worden opgescheept.”

Collegelid Veenendaal vond dit echter niet wenselijk. Zij was van mening dat het alleen maar tot vertraging, en dus tot onzekerheid vor de individuele medewerkers, zou leiden. De vakbondsvertegenwoordigers pakten vervolgens hun tassen in en verlieten de vergadering. De mammoetreorganisatie ligt wat hen betreft even stil. (R.M.)

Richard Meijer

De vakbonden en het college van bestuur van de TU praten voorlopig niet meer met elkaar. De bonden verlieten maandag het Overlegorgaan Personeelszaken, omdat collegelid drs. M. Veenendaal niet op hun voorstellen wilde ingaan. De plannen om het Bureau van de universiteit op te splitsen en de ondersteunende diensten te stroomlijnen, zijn daarmee in zwaar weer terechtgekomen. Het cvb heeft zich al bereid verklaard het overleg te hervatten.

,,Het college van bestuur heeft met zoveel woorden gezegd dat niet de koers of de gekozen nieuwe structuur ter discussie kan staan. Alleen de personele gevolgen van hun plannen willen ze in het Overlegorgaan behandelen.” Vakbondswoordvoerders noemen dit de kern van het maandag uitgebroken conflict. Een woordvoerder van het cvb bevestigt deze visie.

Ing. F. Kok, die aan vakbondszijde het Overlegorgaan Personeelszaken voorzit, concludeert dat het cvb het sociaal statuut uitholt, waarin procedures rondom reorganisaties nog onlangs zijn vastgelegd. ,,En door hun houding tast het college de overlegpositie van de bonden aan.”

Kok: ,,Een paar weken geleden was er een druk bezochte personeelsvergadering, waar de centrales te horen kregen dat ze zich door het cvb aan het lijntje lieten houden. Wij hebben toen gewezen op de garanties die we hadden voor open en reëel overleg. Maar we moeten nu concluderen dat we onze achterban verkeerd hebben voorgelicht.” De bonden gaan nu dus terug naar hun leden: volgende week vrijdag houden zij, om kwart over twaalf, een ledenraadpleging in collegezaal B van de Aula.

Voor die tijd laten de bonden zich nog juridisch adviseren. Dat betreft dan vragen als: hoe bindend is het sociaal statuut eigenlijk voor de werkgever, en hoe sterk staan de bonden met de wet op het hoger onderwijs. Daarin komt een passage voor die zegt dat er overleg met de vakbonden moet worden gevoerd over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van het personeel.

Afgelopen maandag hebben de centrales onderstreept dat de kernpunten van het beleid van het college van bestuur door hen gesteund worden. Kok: ,,Ook wij erkennnen dat de ondersteunende diensten efficiënter en goedkoper kunnen, ook wij achten het vormen van een kleine staf rond het college bespreekbaar, ook wij zijn voor het verminderen van het totaal aantal beheerseenheden en dus voor het clusteren van faculteiten. Maar mogen we dan ook meepraten over het hoe?”

En op dat punt ging het dus mis. De bonden vonden het plan voor de opsplitsing van het Bureau onaanvaardbaar, omdat het slechts helderheid verschafte over vijftig functies. Voor de overige medewerkers en functies was die er niet. Bovendien misten de bonden de relatie tussen de Bureau-reorganisatie en die van de ondersteunende diensten elders in de TU-beheerseenheden. De bonden kunnen zich vinden in het adviesdat de medezeggenschapscommissie van het Bureau al eerder heeft uitgebracht (zie overige berichtgeving).
Onderzoek

De gedachte van het cvb om drie servicecentra op te richten (voor diensten aan studenten, bedrijven en universitaire beheerseenheden) willen de vakbonden nader laten onderzoeken. Zij twijfelen aan de haalbaarheid van deze opsplitsing, en vragen zich af of er niet veel onduidelijkheid ontstaat in verantwoordelijkheden. De bonden deden daarom het voorstel om een extern adviesbureau hier naar te laten kijken.

Dat onderzoek zou ook een alternatief van de bonden zelf moeten bekijken. Kok: ,,Denk eens aan het ‘bibliotheekmodel’. Daar zijn ondersteunende taken op één niveau gebundeld, terwijl de uitvoering in dependances op de beheerseenheden wordt gedaan. Dat zou ook kunnen met bijvoorbeeld personeelszaken en financieel beheer. Dat zou dan een eenduidige aansturing opleveren, terwijl de medewerkers niet met vele reorganisaties naast elkaar worden opgescheept.”

Collegelid Veenendaal vond dit echter niet wenselijk. Zij was van mening dat het alleen maar tot vertraging, en dus tot onzekerheid vor de individuele medewerkers, zou leiden. De vakbondsvertegenwoordigers pakten vervolgens hun tassen in en verlieten de vergadering. De mammoetreorganisatie ligt wat hen betreft even stil. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.