Onderwijs

“UvA pakt kwestie collegegeld goed aan”

Staatssecretaris Zijlstra bemoeit zich niet met het conflict aan de Universiteit van Amsterdam over de naheffing van collegegeld. De UvA pakt het probleem nu adequaat aan, vindt hij.


Eind januari kregen ten minste 49 studenten van de UvA een brief waarin stond dat ze bij nader inzien niet het gewone collegegeld hadden moeten betalen, maar het hoge tarief van enkele duizenden euro’s.


De universiteit had het lage bedrag geïncasseerd. Een foutje, zo bleek. De studenten volgden na een eerste studie nog een tweede en waren daarin uitgelopen. Ze hadden daardoor geen recht meer op het lage tarief. De studenten claimden echter dat zij verkeerd waren voorgelicht.


Staatssecretaris Zijlstra ‘betreurt het zeer’ dat er een gevoel van onzekerheid bij de studenten is ontstaan, maar voelt zich niet geroepen om de UvA tot de orde te roepen. De instelling heeft namelijk toegezegd dat ze het hoge tarief niet hoeven te betalen als ze kunnen aantonen dat ze verkeerd zijn voorgelicht, antwoordt de bewindsman  op Kamervragen van de PvdA. Bovendien hebben de studenten in zijn ogen voldoende beroepsmogelijkheden.


 


 

Topstudenten die in het buitenland verder willen studeren, kunnen vanaf 2012 geen Huygensbeurs meer aanvragen. Jaarlijks gaan enkele tientallen studenten met de prestigieuze beurs naar het buitenland om maximaal twee jaar aan een gerenommeerde instelling te studeren. De regeling wordt geschrapt “vanwege het beperkte aantal bursalen”, schrijven minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer.

Ook het Libertas Noodfonds, dat in 2006 werd ingesteld door Mark Rutte, destijds staatssecretaris van hoger onderwijs, wordt opgeheven. Buitenlanders die vanwege hun politieke ideeën of activiteiten niet in eigen land kunnen studeren, kunnen daarmee in Nederland hun studie afronden. Op dit moment maken 42 studenten gebruik van deze regeling.

Het afschaffen van deze beurzenprogramma’s levert samen 11,3 miljoen euro per jaar op. Toch worden niet alle subsidies voor internationalisering stopgezet. Zo blijven de Erasmus- en Socratesbeurzen bestaan, omdat studenten moeten worden voorbereid “op een meer internationale arbeidsmarkt”. Maar volgens het kabinet zijn de instellingen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor internationalisering.

Ook het zogeheten ‘doelgroepenbeleid’ moet eraan geloven. De universiteiten en hogescholen verliezen de twintig miljoen euro subsidie voor het verbeteren van het studierendement van studenten met een niet-westerse achtergrond. Ook het landelijke expertisebureau voor vrouwen en techniek moet het zonder subsidie stellen.

Het kabinet bezuinigt ook op wetenschap, bijvoorbeeld op het NWO-programma ‘Toptalent’, waarin pas afgestudeerden subsidie krijgen om te promoveren op een onderwerp naar keuze. Op deze regeling wordt dit jaar al 2,8 miljoen euro bezuinigd, maar vanaf volgend jaar verdwijnt ook de resterende 1,2 miljoen euro. “Het besluit van OCW betekent niet dat NWO het programma Toptalent nu stopzet”, reageert algemeen directeur Cees de Visser, die de bezuiniging betreurt. “In de komende maanden zal het algemeen bestuur besluiten of en hoe Toptalent deel kan blijven uitmaken van de talentlijn van NWO.”

Daarnaast vervalt in totaal één miljoen euro subsidie aan Nederlandse wetenschappelijke instituten in het buitenland. De Frans-Nederlandse Academie verliest haar subsidie van ruim een ton en ook het Duitsland Instituut Amsterdam krijgt minder geld.

Het kabinet wil subsidies minder structureel maken. Specifiek beleid “is in principe tijdelijk en wordt periodiek geëvalueerd op effectiviteit en doelmatigheid”.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.