Onderwijs

Universiteiten blijken duiventil voor buitenlanders

Maar liefst twintig procent van het wetenschappelijk personeel aan Nederlandse universiteiten komt uit het buitenland. Bij de drie technische universiteiten is zelfs meer dan de helft van alle promovendi afkomstig van over de grens.

Langer dan vijf jaar blijven ze hier gewoonlijk niet. Dat is zorgelijk, want ze zijn straks hard nodig als de babyboomers met pensioen gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Research voor Beleid in opdracht van de Nuffic. Het merendeel van de buitenlandse kenniswerkers is actief als oio, aio of Phd-student. Eindhoven scoort met 75 procent het hoogst.

Het leeuwendeel verdwijnt na promotie weer naar het buitenland. Hun contract is gewoonlijk tijdelijk. Nog geen kwart van hen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De meeste buitenlandse onderzoekers . ruim zestig procent – komen uit landen van de Europese Unie. Universiteiten uit de grensgebieden halen veel mensen uit Duitsland en België. In Maastricht is meer dan veertig procent van de kenniswerkers Belg. Opvallend is verder dat het aantal vrouwelijke onderzoekers onder de buitenlanders ongeveer gelijk is aan het aantal mannen. De totale populatie onderzoekers bestaat voor zeventig procent uit mannen.

De mobiliteitsdrift van buitenlandse kenniswerkers wordt een probleem als de komende jaren de pensioengolf op gang komt. Het Nuffic-rapport voorziet gaten in de bezetting van het hoger onderwijs, die vooralsnog alleen zullen kunnen worden opgevangen via de internationale transfermarkt. Maar daar is het toptalent schaars; er wordt van alle kanten aan getrokken en het laat zich alleen verleiden tegen hoge kosten op het gebied van arbeidsvoorwaarden en faciliteiten. Het is voor het hoger onderwijs en andere wetenschappelijke organisaties dus zaak dat ze de jonge talentvolle buitenlanders die ze ‘vanzelf’ binnen krijgen voor langere tijd aan zich binden.

De Nuffic hamert er in het rapport nog maar eens op dat internationalisering in het hoger onderwijs een eis is om het nog altijd hoge niveau van onderzoek en wetenschap te garanderen. Dat vergt echter niet alleen investeringen in het wetenschappelijk personeel. De studentenpopulatie en de curricula zullen net zo hard mee moeten in de internationaliseringsslag. (HOP)

Langer dan vijf jaar blijven ze hier gewoonlijk niet. Dat is zorgelijk, want ze zijn straks hard nodig als de babyboomers met pensioen gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Research voor Beleid in opdracht van de Nuffic. Het merendeel van de buitenlandse kenniswerkers is actief als oio, aio of Phd-student. Eindhoven scoort met 75 procent het hoogst.

Het leeuwendeel verdwijnt na promotie weer naar het buitenland. Hun contract is gewoonlijk tijdelijk. Nog geen kwart van hen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De meeste buitenlandse onderzoekers . ruim zestig procent – komen uit landen van de Europese Unie. Universiteiten uit de grensgebieden halen veel mensen uit Duitsland en België. In Maastricht is meer dan veertig procent van de kenniswerkers Belg. Opvallend is verder dat het aantal vrouwelijke onderzoekers onder de buitenlanders ongeveer gelijk is aan het aantal mannen. De totale populatie onderzoekers bestaat voor zeventig procent uit mannen.

De mobiliteitsdrift van buitenlandse kenniswerkers wordt een probleem als de komende jaren de pensioengolf op gang komt. Het Nuffic-rapport voorziet gaten in de bezetting van het hoger onderwijs, die vooralsnog alleen zullen kunnen worden opgevangen via de internationale transfermarkt. Maar daar is het toptalent schaars; er wordt van alle kanten aan getrokken en het laat zich alleen verleiden tegen hoge kosten op het gebied van arbeidsvoorwaarden en faciliteiten. Het is voor het hoger onderwijs en andere wetenschappelijke organisaties dus zaak dat ze de jonge talentvolle buitenlanders die ze ‘vanzelf’ binnen krijgen voor langere tijd aan zich binden.

De Nuffic hamert er in het rapport nog maar eens op dat internationalisering in het hoger onderwijs een eis is om het nog altijd hoge niveau van onderzoek en wetenschap te garanderen. Dat vergt echter niet alleen investeringen in het wetenschappelijk personeel. De studentenpopulatie en de curricula zullen net zo hard mee moeten in de internationaliseringsslag. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.