Onderwijs

Uitzetting afgestudeerden dreigt

De bewonersorganisatie Abo dreigt met een rechtszaak tegen de woningcorporatie Duwo om huisuitzettingen te voorkomen.De Delftse woningbouwvereniging Duurzaam Wonen heeft afgelopen zomer de nieuwe bewoners van het complex Westplantsoen een contract laten tekenen waarin staat dat zij na afstuderen binnen zes maanden moeten verhuizen.

Bij een recente controle in oktober bleek dat een dozijn personen daarvoor in aanmerking zou komen.

De melding dat ze niet ingeschreven staan aan de TU is begin december aan de betrokkenen verstuurd. De gegevens van de corporatie moeten worden weerlegd door de bewoner. Tijdelijk utgeschrevenen bij de universiteit hoeven niet weg. Eenzelfde probleem rijst voor tientallen bewoners van het complex aan de Balthasar van der Polweg, aangezien die hetzelfde contract hebben.

De bewonersorganisatie Abo denkt erover een rechtszaak aan te spannen tegen de corporatie. Zij twijfelt aan de rechtsgeldigheid van de voorwaarde in het huurcontract en heeft de zaak voorgelegd aan enkele advocaten. ,,Je kunt toch geen mensen op straat zetten als zij nog geen andere woonruimte hebben?”, stelt Abo-penningmeester H. Zwebe.

De wonincorporatie heeft de contracten opgesteld zonder de bewonersorganisatie te raadplegen, hoewel de Abo adviesrecht heeft. Daarom heeft de Abo achteraf een eigen voorstel ingediend waarin een veel langere termijn van anderhalf jaar is opgenomen voor het zoeken naar andere woonruimte. ,,We zijn niet tegen een inspanningsverplichting, maar het moet wel redelijk zijn. Binnen zes maanden kun je in Delft niet aan geschikte woonruimte komen”, stelt Zwebe.

,,Wij zetten niemand op straat,” verzekert Duwo-directeur mr. J. Benschop. ,,We zijn nog in overleg met de Abo, en voordat dat overleg is afgesloten, ondernemen wij geen enkele actie. Aanstaande maandag hebben wij weer een gesprek met de Abo. Mocht dat onverhoopt niets opleveren, dan gaat daarna de tweede brief de deur uit.” In de tweede brief wordt ervan uitgegaan dat de gegevens van de corporatie over de inschrijving kloppen. ,,Dan begint de teller van zes maanden te lopen”, aldus Benschop.

De bewonersorganisatie Abo dreigt met een rechtszaak tegen de woningcorporatie Duwo om huisuitzettingen te voorkomen.

De Delftse woningbouwvereniging Duurzaam Wonen heeft afgelopen zomer de nieuwe bewoners van het complex Westplantsoen een contract laten tekenen waarin staat dat zij na afstuderen binnen zes maanden moeten verhuizen. Bij een recente controle in oktober bleek dat een dozijn personen daarvoor in aanmerking zou komen.

De melding dat ze niet ingeschreven staan aan de TU is begin december aan de betrokkenen verstuurd. De gegevens van de corporatie moeten worden weerlegd door de bewoner. Tijdelijk utgeschrevenen bij de universiteit hoeven niet weg. Eenzelfde probleem rijst voor tientallen bewoners van het complex aan de Balthasar van der Polweg, aangezien die hetzelfde contract hebben.

De bewonersorganisatie Abo denkt erover een rechtszaak aan te spannen tegen de corporatie. Zij twijfelt aan de rechtsgeldigheid van de voorwaarde in het huurcontract en heeft de zaak voorgelegd aan enkele advocaten. ,,Je kunt toch geen mensen op straat zetten als zij nog geen andere woonruimte hebben?”, stelt Abo-penningmeester H. Zwebe.

De wonincorporatie heeft de contracten opgesteld zonder de bewonersorganisatie te raadplegen, hoewel de Abo adviesrecht heeft. Daarom heeft de Abo achteraf een eigen voorstel ingediend waarin een veel langere termijn van anderhalf jaar is opgenomen voor het zoeken naar andere woonruimte. ,,We zijn niet tegen een inspanningsverplichting, maar het moet wel redelijk zijn. Binnen zes maanden kun je in Delft niet aan geschikte woonruimte komen”, stelt Zwebe.

,,Wij zetten niemand op straat,” verzekert Duwo-directeur mr. J. Benschop. ,,We zijn nog in overleg met de Abo, en voordat dat overleg is afgesloten, ondernemen wij geen enkele actie. Aanstaande maandag hebben wij weer een gesprek met de Abo. Mocht dat onverhoopt niets opleveren, dan gaat daarna de tweede brief de deur uit.” In de tweede brief wordt ervan uitgegaan dat de gegevens van de corporatie over de inschrijving kloppen. ,,Dan begint de teller van zes maanden te lopen”, aldus Benschop.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.