Onderwijs

Uitbater van Hal 2 moet alsnog huurschuld betalen

De uitbater van het restaurant Hal 2, tot vorig jaar september in het Techniek Museum gevestigd, moet alsnog zijn huurschuld betalen en opdraaien voor de kosten die gemaakt zijn in een rechtszaak die hij tegen de TU heeft aangespannen.

br />
De rechter verklaarde de eigenaar van Hal 2 afgelopen donderdag tot ‘kwaad opposant’. Hiermee werd het beroep verworpen dat hij had aangetekend tegen een vonnis dat vorig jaar op 17 augustus was bepaald.

In dat vonnis werd de huurovereenkomst met P. van der Helm ‘wegens nalatigheid in de betaling’ formeel ontbonden. De huurschuld bedroeg toen ongveer 30.000 gulden.

Ook bepaalde de rechter dat de universiteit de uitbater geen schadevergoeding hoeft te betalen omdat het restaurant inkomsten zou hebben misgelopen wegens tegenvallende bezoekersaantallen.

Over de definitieve horeca-functie in het Techniek Museum is overigens nog steeds geen besluit genomen. Op dit moment zorgt de restauratieve dienst per gelegenheid voor de catering in het museum. Interim-directeur Blom wil de keus aan ‘de nieuwe ploeg’ laten. Met de aanstelling van de nieuwe directeur die op 1 maart begint en een medewerkster voor pr en vormgeving die in december is aangesteld, heeft de museumstaf een andere samenstelling gekregen.

In de opvatting van het bestuur van de Stichting TMD mag de museumfunctie in elk geval niet meer ,,ondergeschikt worden aan flankerende respectievelijk ondersteunende activiteiten, zoals party-achtige activiteiten en muzikale evenementen”, aldus een voortgangsrapportage.

In de commissie financiën en planning van de universiteitsraad is onlangs met zorg gereageerd op de begroting van het museum. De kostenraming zou een tekort van bijna vijf ton vertonen. Volgens Blom gaat het hier om ’technische vragen’, die beantwoord zullen worden. (H.O.)

Henk Orsel

De uitbater van het restaurant Hal 2, tot vorig jaar september in het Techniek Museum gevestigd, moet alsnog zijn huurschuld betalen en opdraaien voor de kosten die gemaakt zijn in een rechtszaak die hij tegen de TU heeft aangespannen.

De rechter verklaarde de eigenaar van Hal 2 afgelopen donderdag tot ‘kwaad opposant’. Hiermee werd het beroep verworpen dat hij had aangetekend tegen een vonnis dat vorig jaar op 17 augustus was bepaald.

In dat vonnis werd de huurovereenkomst met P. van der Helm ‘wegens nalatigheid in de betaling’ formeel ontbonden. De huurschuld bedroeg toen ongveer 30.000 gulden.

Ook bepaalde de rechter dat de universiteit de uitbater geen schadevergoeding hoeft te betalen omdat het restaurant inkomsten zou hebben misgelopen wegens tegenvallende bezoekersaantallen.

Over de definitieve horeca-functie in het Techniek Museum is overigens nog steeds geen besluit genomen. Op dit moment zorgt de restauratieve dienst per gelegenheid voor de catering in het museum. Interim-directeur Blom wil de keus aan ‘de nieuwe ploeg’ laten. Met de aanstelling van de nieuwe directeur die op 1 maart begint en een medewerkster voor pr en vormgeving die in december is aangesteld, heeft de museumstaf een andere samenstelling gekregen.

In de opvatting van het bestuur van de Stichting TMD mag de museumfunctie in elk geval niet meer ,,ondergeschikt worden aan flankerende respectievelijk ondersteunende activiteiten, zoals party-achtige activiteiten en muzikale evenementen”, aldus een voortgangsrapportage.

In de commissie financiën en planning van de universiteitsraad is onlangs met zorg gereageerd op de begroting van het museum. De kostenraming zou een tekort van bijna vijf ton vertonen. Volgens Blom gaat het hier om ’technische vragen’, die beantwoord zullen worden. (H.O.)

Henk Orsel

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.