Onderwijs

U-raadscommissie krijgt spoorboekje reorganisatie

De commissie voor personeelszaken van de u-raad wil opheldering over de uitvoering van de TU-brede reorganisatie. Maar in beginsel staat zij er niet afwijzend tegenover.

De commissie heeft gevraagd om een ‘spoorboekje’, dat onder meer duidelijk maakt op welke momenten de u-raad of de u-raadscommissies informatie krijgen.

Omdat de reorganisatie bij het Bureau en de ondersteunende diensten ingrijpt in de hele TU-organisatie zoeken de fracties naar een mogelijkheid om mede-verantwoordelijkheid dragen. Dat kan volgens hen alleen wanneer ze tijdig op de hoogte zijn van de plannen van het cvb. ,,We willen weten welke rol de u-raad kan spelen. Het cvb moet beslispunten aandragen, en die moeten op de agenda van de u-raad komen. Als de hele u-raad achter een besluit staat kan hij dat ook naar buiten toe verdedigen”, aldus Occo Roelofsen van studentenpartij Oras.

Het spoorboekje moet aangeven wanneer overleg met de u-raad of met commissies geboden is. Daarover bestaat nog onduidelijkheid, omdat reorganisaties in feite buiten de bevoegdheden van de u-raad vallen. Ook personeelspartij THA drong erop aan dat ingrijpende beslissingen ditmaal wel op de agenda van de u-raad komen. THA-woordvoerder Higler vond: ,,Nu komen deze dingen alleen als mededeling naar de u-raad. Dan kun je er wel over babbelen, maar er vindt geen besluitvorming plaats.” Maar voorzitter Gorissen van de commissie betwijfelde na de commissievergadering of agendering in de u-raad noodzakelijk is. Ook overleg in commissies is volgens hem mogelijk, ,,ervan uitgaande dat dit constructief gebeurt”.
Niet helder

Hoewel de commissieleden zich kunnen vinden in verschillende losse onderdelen van het reorganisatieplan, noemden ze de ‘rode draad’ nog niet helder. Ze willen dat het cvb in het spoorboekje eveneens aangeeft hoe de onderdelen zich tot elkaar verhouden. De commissie beseft dat niet alle gevolgen van de complexe reorganisatie al in kaart te brengen zijn. ,,We vragen geen kant en klaar recept, maar een grote lijn. In een spoorboekje kan de dienstregeling ook regelmatig worden bijgesteld”, aldus buiten-univeristair lid Aalbers.

Inhoudelijk plaatste de commissie enkele kanttekeningen bij het ‘Veranderplan Bureau van de universiteit’, waarin de contouren van de reorganisatie worden geschetst. Het lijkt erop alsof er door de instelling van drie servicecentra meer beheerseenheden gecreëerd worden, terwijl een inperking de bedoeling was, zeiden de commissieleden. Ook vroegen ze zich af wie de zeggenschap krijgt over werknemers in ondersteunende diensten: de faculteiten of de staf van het cvb. (A.d.J.)

De commissie voor personeelszaken van de u-raad wil opheldering over de uitvoering van de TU-brede reorganisatie. Maar in beginsel staat zij er niet afwijzend tegenover. De commissie heeft gevraagd om een ‘spoorboekje’, dat onder meer duidelijk maakt op welke momenten de u-raad of de u-raadscommissies informatie krijgen.

Omdat de reorganisatie bij het Bureau en de ondersteunende diensten ingrijpt in de hele TU-organisatie zoeken de fracties naar een mogelijkheid om mede-verantwoordelijkheid dragen. Dat kan volgens hen alleen wanneer ze tijdig op de hoogte zijn van de plannen van het cvb. ,,We willen weten welke rol de u-raad kan spelen. Het cvb moet beslispunten aandragen, en die moeten op de agenda van de u-raad komen. Als de hele u-raad achter een besluit staat kan hij dat ook naar buiten toe verdedigen”, aldus Occo Roelofsen van studentenpartij Oras.

Het spoorboekje moet aangeven wanneer overleg met de u-raad of met commissies geboden is. Daarover bestaat nog onduidelijkheid, omdat reorganisaties in feite buiten de bevoegdheden van de u-raad vallen. Ook personeelspartij THA drong erop aan dat ingrijpende beslissingen ditmaal wel op de agenda van de u-raad komen. THA-woordvoerder Higler vond: ,,Nu komen deze dingen alleen als mededeling naar de u-raad. Dan kun je er wel over babbelen, maar er vindt geen besluitvorming plaats.” Maar voorzitter Gorissen van de commissie betwijfelde na de commissievergadering of agendering in de u-raad noodzakelijk is. Ook overleg in commissies is volgens hem mogelijk, ,,ervan uitgaande dat dit constructief gebeurt”.
Niet helder

Hoewel de commissieleden zich kunnen vinden in verschillende losse onderdelen van het reorganisatieplan, noemden ze de ‘rode draad’ nog niet helder. Ze willen dat het cvb in het spoorboekje eveneens aangeeft hoe de onderdelen zich tot elkaar verhouden. De commissie beseft dat niet alle gevolgen van de complexe reorganisatie al in kaart te brengen zijn. ,,We vragen geen kant en klaar recept, maar een grote lijn. In een spoorboekje kan de dienstregeling ook regelmatig worden bijgesteld”, aldus buiten-univeristair lid Aalbers.

Inhoudelijk plaatste de commissie enkele kanttekeningen bij het ‘Veranderplan Bureau van de universiteit’, waarin de contouren van de reorganisatie worden geschetst. Het lijkt erop alsof er door de instelling van drie servicecentra meer beheerseenheden gecreëerd worden, terwijl een inperking de bedoeling was, zeiden de commissieleden. Ook vroegen ze zich af wie de zeggenschap krijgt over werknemers in ondersteunende diensten: de faculteiten of de staf van het cvb. (A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.