Onderwijs

U-raad gispt college over reorganisaties

De universiteitsraad heeft in een motie aan het college van bestuur meer duidelijkheid gevraagd over de diverse reorganisaties. De partijen zijn bang voor een verlies van draagvlak.

Een u-raadslid karakteriseerde de omgang van het cvb met het personeel zelfs als ‘onfatsoenlijk’.

Studentenpartij Aag stelde in de motie, die met slechts één stem tegen werd aangenomen, dat voor goede besluitvorming meer informatie nodig is. Hiermee doelde de partij op de clustering van faculteiten en de daarmee samenhangende modernisering ondersteunende diensten (MOD), de herhuisvesting en de invoering van een management informatie systeem (MIS). Carin de Hoog waarschuwde voor ,,het achter de feiten aan hobbelen” en riep het cvb op tot meer openheid in de plannen.

Voor ir. A. Slavenburg, voorzitter van de DB-personeelsfractie, ging dat nog niet ver genoeg. Hij meende dat de uitgangspunten en doelstellingen van de clustering nog ter discussie staan. De DB-er daagde het cvb uit om met de u-raad te overleggen in de daarvoor aangewezen klankbordgroep: ,,Spreekt cvb, opdat u in de weerklank van dat klankbord uw eigen wanklank hoort.”

Ook zijn fractiegenoot ir. B.C. van Zomeren vroeg zich af waarom de reorganisaties nodig zijn. Hij stelde dat het OP (Overlegorgaan Personeelszaken) de MOD vanaf het begin heeft gesteund, maar dat de relatie met het cvb nu afbrokkelt. ,,Het cvb komt zijn afspraken slecht na”, aldus Van Zomeren, die dit gedrag ‘onfatsoenlijk’ vond. ,,Het college gedraagt zich als een olifant in de porseleinkast van de personele verhoudingen.”
Klokken gelijk

De buitenuniversitaire leden, tot nu toe altijd eensgezind met het college over dit onderwerp, uitten eveneens hun bezorgdheid over het afbrokkelende draagvlak. Hoewel nog steeds voorstander van de reorganisaties adviseerde dr.ir B.G. Linssen om naar iedereen te blijven luisteren en eventuele vertraging voor lief te nemen. ,,In dit onomkeerbare proces moet je af en toe een rustpunt creëren en de klokken gelijk zetten.”

Dr. N. de Voogd stelde namens het cvb dat het moeilijk is om een rigide stappenplan te maken. ,,Het eerder gepubliceerde scenario lijkt langer te gaan duren dan gepland, maar stap voor stap worden onzekerheden weggenomen.” De unieke aanpak van de reorganisatie is volgens hem de reden voor de huidige stand van zaken. ,,Eerst is er gepraat met de werkvloer en langzamerhand ontstaat er dan een plan. Het is dus moeilijk om al klankbordrondes over dat plan te organiseren.” Hij wil de suggesties in de motie overnemen, maar waarschuwde voor een te grote gedetailleerdheid van plannen: ,,Er zijn nog veel onzekerheden.” (O.R.)

Occo Roelofsen

De universiteitsraad heeft in een motie aan het college van bestuur meer duidelijkheid gevraagd over de diverse reorganisaties. De partijen zijn bang voor een verlies van draagvlak. Een u-raadslid karakteriseerde de omgang van het cvb met het personeel zelfs als ‘onfatsoenlijk’.

Studentenpartij Aag stelde in de motie, die met slechts één stem tegen werd aangenomen, dat voor goede besluitvorming meer informatie nodig is. Hiermee doelde de partij op de clustering van faculteiten en de daarmee samenhangende modernisering ondersteunende diensten (MOD), de herhuisvesting en de invoering van een management informatie systeem (MIS). Carin de Hoog waarschuwde voor ,,het achter de feiten aan hobbelen” en riep het cvb op tot meer openheid in de plannen.

Voor ir. A. Slavenburg, voorzitter van de DB-personeelsfractie, ging dat nog niet ver genoeg. Hij meende dat de uitgangspunten en doelstellingen van de clustering nog ter discussie staan. De DB-er daagde het cvb uit om met de u-raad te overleggen in de daarvoor aangewezen klankbordgroep: ,,Spreekt cvb, opdat u in de weerklank van dat klankbord uw eigen wanklank hoort.”

Ook zijn fractiegenoot ir. B.C. van Zomeren vroeg zich af waarom de reorganisaties nodig zijn. Hij stelde dat het OP (Overlegorgaan Personeelszaken) de MOD vanaf het begin heeft gesteund, maar dat de relatie met het cvb nu afbrokkelt. ,,Het cvb komt zijn afspraken slecht na”, aldus Van Zomeren, die dit gedrag ‘onfatsoenlijk’ vond. ,,Het college gedraagt zich als een olifant in de porseleinkast van de personele verhoudingen.”
Klokken gelijk

De buitenuniversitaire leden, tot nu toe altijd eensgezind met het college over dit onderwerp, uitten eveneens hun bezorgdheid over het afbrokkelende draagvlak. Hoewel nog steeds voorstander van de reorganisaties adviseerde dr.ir B.G. Linssen om naar iedereen te blijven luisteren en eventuele vertraging voor lief te nemen. ,,In dit onomkeerbare proces moet je af en toe een rustpunt creëren en de klokken gelijk zetten.”

Dr. N. de Voogd stelde namens het cvb dat het moeilijk is om een rigide stappenplan te maken. ,,Het eerder gepubliceerde scenario lijkt langer te gaan duren dan gepland, maar stap voor stap worden onzekerheden weggenomen.” De unieke aanpak van de reorganisatie is volgens hem de reden voor de huidige stand van zaken. ,,Eerst is er gepraat met de werkvloer en langzamerhand ontstaat er dan een plan. Het is dus moeilijk om al klankbordrondes over dat plan te organiseren.” Hij wil de suggesties in de motie overnemen, maar waarschuwde voor een te grote gedetailleerdheid van plannen: ,,Er zijn nog veel onzekerheden.” (O.R.)

Occo Roelofsen

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.