Opinie

Tweederangs studenten

Soms gebruikt men woorden zonder echt stil te staan bij de juiste betekenis ervan. En soms krijgen woorden vanzelf een gradatie. Neem nu internationaal.

Vaak kun je internationaal eenvoudigweg vervangen door Europees zonder dat de inhoud verandert. Deze stilzwijgende ontwikkeling gaat zo ver, dat het er expliciet bij vermeld wordt als men de oorspronkelijke betekenis van het woord bedoelt. ‘Internationale samenwerking: Europees én mondiaal’.

Deze dubbele betekenis manifesteert zich ook in het hoger onderwijs. Men wil de onderwijsinstellingen internationaliseren, maar als je de mate van toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten voor studenten van alle windstreken met elkaar vergelijkt, kom je achter de ontwikkelde betekenis van het woord ‘internationaal’ en de gradaties ervan.

Onlangs bleek ook de internationalisering van de universiteiten te zijn getroffen door de orkaan van bezuinigingen die momenteel door Nederland trekt. Eerst leek het erop dat het hoger onderwijs de dans was ontsprongen, maar snel genoeg werd duidelijk dat deze orkaan ook op het departement van onderwijs ernstige schade heeft aangericht. En gek genoeg is de schade niet aan de kant van de topambtenaren, die elkaar extraatjes en flinke bonussen hebben toegeschoven . ook fraude heeft een taalontwikkeling ondergaan, de verantwoordelijke minister spreekt van juridische onvolkomenheden ., maar de vergoeding van het collegegeld van studenten van buiten de EU is gesneuveld.

Dat zou kunnen leiden tot een aanzienlijk lagere instroom van studenten van buiten Europa, met name de Aziatische landen. En dan te bedenken dat studenten uit ‘non-EU-landen’, zoals ons

inschrijvingsboekje deze groep noemt, nu al het vijfvoudige van het reguliere tarief betalen.

Of ze mogen helemaal wegblijven van staatssecretaris Rutte, want deze groep moet straks de werkelijk gemaakte kosten door een onderwijsinstelling geheel zelf vergoeden. Collegegelden die kunnen oplopen tot vijftienduizend euro zijn niet ondenkbaar. Ze moeten ook nog een paar behoorlijke hobbels nemen voordat ze daadwerkelijk hier mogen beginnen. Denk aan een visum en de steeds moeilijker wordende eisen van de immigratiedienst. En het collegegeld is niet alles wat ze hier moeten betalen. Huur, onderhoudskosten en de absurd hoge kosten die de IND vraagt voor de verstrekking en verlenging van een verblijfsdocument. Studenten van buiten de EU zijn bij deze verklaard tot tweederangs studenten.

Het warme pleidooi van het college van bestuur van de TU Delft over de noodzaak van aanwezigheid van deze groep studenten in Delft is op zich sympathiek en lovenswaardig. Maar was het niet dezelfde TU die dit jaar het collegegeld voor deze groep met ruim tweeduizend euro heeft verhoogd? Het resultaat was een aanzienlijke daling van de instroom. En voor volgend jaar voorziet het college een nóg hoger collegegeld omdat de rijksbijdrage wegvalt.

Ik hoop dat het college van bestuur de daad bij het woord voegt en het goede voorbeeld geeft door het collegegeld in het komend jaar niet tot astronomische bedragen te laten stijgen. Want anders blijven de poorten van de universiteit alleen nog maar symbolisch open voor de ‘non-EU-studenten’.

Behnam Taebi studeert materiaalkunde aan de TU en is fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Delft.

Soms gebruikt men woorden zonder echt stil te staan bij de juiste betekenis ervan. En soms krijgen woorden vanzelf een gradatie. Neem nu internationaal. Vaak kun je internationaal eenvoudigweg vervangen door Europees zonder dat de inhoud verandert. Deze stilzwijgende ontwikkeling gaat zo ver, dat het er expliciet bij vermeld wordt als men de oorspronkelijke betekenis van het woord bedoelt. ‘Internationale samenwerking: Europees én mondiaal’.

Deze dubbele betekenis manifesteert zich ook in het hoger onderwijs. Men wil de onderwijsinstellingen internationaliseren, maar als je de mate van toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten voor studenten van alle windstreken met elkaar vergelijkt, kom je achter de ontwikkelde betekenis van het woord ‘internationaal’ en de gradaties ervan.

Onlangs bleek ook de internationalisering van de universiteiten te zijn getroffen door de orkaan van bezuinigingen die momenteel door Nederland trekt. Eerst leek het erop dat het hoger onderwijs de dans was ontsprongen, maar snel genoeg werd duidelijk dat deze orkaan ook op het departement van onderwijs ernstige schade heeft aangericht. En gek genoeg is de schade niet aan de kant van de topambtenaren, die elkaar extraatjes en flinke bonussen hebben toegeschoven . ook fraude heeft een taalontwikkeling ondergaan, de verantwoordelijke minister spreekt van juridische onvolkomenheden ., maar de vergoeding van het collegegeld van studenten van buiten de EU is gesneuveld.

Dat zou kunnen leiden tot een aanzienlijk lagere instroom van studenten van buiten Europa, met name de Aziatische landen. En dan te bedenken dat studenten uit ‘non-EU-landen’, zoals ons

inschrijvingsboekje deze groep noemt, nu al het vijfvoudige van het reguliere tarief betalen.

Of ze mogen helemaal wegblijven van staatssecretaris Rutte, want deze groep moet straks de werkelijk gemaakte kosten door een onderwijsinstelling geheel zelf vergoeden. Collegegelden die kunnen oplopen tot vijftienduizend euro zijn niet ondenkbaar. Ze moeten ook nog een paar behoorlijke hobbels nemen voordat ze daadwerkelijk hier mogen beginnen. Denk aan een visum en de steeds moeilijker wordende eisen van de immigratiedienst. En het collegegeld is niet alles wat ze hier moeten betalen. Huur, onderhoudskosten en de absurd hoge kosten die de IND vraagt voor de verstrekking en verlenging van een verblijfsdocument. Studenten van buiten de EU zijn bij deze verklaard tot tweederangs studenten.

Het warme pleidooi van het college van bestuur van de TU Delft over de noodzaak van aanwezigheid van deze groep studenten in Delft is op zich sympathiek en lovenswaardig. Maar was het niet dezelfde TU die dit jaar het collegegeld voor deze groep met ruim tweeduizend euro heeft verhoogd? Het resultaat was een aanzienlijke daling van de instroom. En voor volgend jaar voorziet het college een nóg hoger collegegeld omdat de rijksbijdrage wegvalt.

Ik hoop dat het college van bestuur de daad bij het woord voegt en het goede voorbeeld geeft door het collegegeld in het komend jaar niet tot astronomische bedragen te laten stijgen. Want anders blijven de poorten van de universiteit alleen nog maar symbolisch open voor de ‘non-EU-studenten’.

Behnam Taebi studeert materiaalkunde aan de TU en is fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Delft.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.