Onderwijs

Tweede Kamer stemt in met hoger collegegeld

Het collegegeld stijgt volgend studiejaar met 150 gulden naar 2400 gulden. De Tweede Kamer heeft dat dinsdagavond besloten. Vanaf september 1996 mogen universiteiten en hogescholen bovendien een nog hoger collegegeld vragen aan studenten die lang studeren.

br />
Op de verhoging van het collegegeld met 150 gulden had de Tweede Kamer onlangs nog de nodige kritiek. De afspraak met de minister was immers dat eerst de studeerbaarheid van de opleidingen voldoende moest zijn. Daarvoor bestaan echter geen harde bewijzen. Er is slechts een brief van de instellingen dat zij hun best zullen doen om het onderwijs, waar nodig, te verbeteren. De Kamer vond dat dinsdagavond bij nader inzien voldoende.

In de studiejaren 1997-’98 en 1998-’99 wil Ritzen het collegegeld nog eens met 175 gulden verhogen. Dat levert in totaal een bezuiniging op van 200 miljoen gulden. Deze is weer onderdeel van de bezuiniging van 500 miljoen gulden op het hoger onderwijs, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Bij de volgende twee verhogingen moet er wel een duidelijker bewijs zijn dat de studeerbaarheid in orde is, aldus de Kamer.

De Kamer debatteerde deze week ook over de verhoging van het collegegeld van trage studenten. Minister Ritzen wil universiteiten en hogescholen het recht geven om studenten die langer dan zeven jaar studeren meer collegegeld te vragen dan ‘gewone’ studenten. (Na zeven jaar eindigt het recht op studiefinanciering. Als in september 1996 de prestatiebeurs wordt ingevoerd krijgt een student nog vier jaar beurs en mag hij nog drie jaar lenen.) Door het collegegeld te verhogen kunnen de instellingen bezuiniging van 69 miljoen gulden compenseren. Er is geen limiet gesteld aan de verhoging.

PvdA, VVD en D66 hadden op onderdelen moeite met het voorstel. De drie paarse fracties vinden het oneerlijk dat ook studenten die wel recht hebben op studiefinanciering maar daar vrijwillig van afzien meer collegegeld zouden moeten gaan betalen. Ook pleitten zij ervoor om de streep niet na zeven jaar te trekken, maar na zes jaar. Immers, de prestatiebeurs hanteert dezelfde termijn. Wie na zes jaar niet is afgestudeerd moet zijn beurs dan terugbetalen. Een termijn van zeven jaar wekt de valse schijn dat studenten nog een jaar rek hebben. Het zet de instellingen er ook niet toe aan om het studietempo te verhogen, zei PvdA-kamerlid W. van Gelder.
(HOP/P.E.)

Pieter Evelein

Het collegegeld stijgt volgend studiejaar met 150 gulden naar 2400 gulden. De Tweede Kamer heeft dat dinsdagavond besloten. Vanaf september 1996 mogen universiteiten en hogescholen bovendien een nog hoger collegegeld vragen aan studenten die lang studeren.

Op de verhoging van het collegegeld met 150 gulden had de Tweede Kamer onlangs nog de nodige kritiek. De afspraak met de minister was immers dat eerst de studeerbaarheid van de opleidingen voldoende moest zijn. Daarvoor bestaan echter geen harde bewijzen. Er is slechts een brief van de instellingen dat zij hun best zullen doen om het onderwijs, waar nodig, te verbeteren. De Kamer vond dat dinsdagavond bij nader inzien voldoende.

In de studiejaren 1997-’98 en 1998-’99 wil Ritzen het collegegeld nog eens met 175 gulden verhogen. Dat levert in totaal een bezuiniging op van 200 miljoen gulden. Deze is weer onderdeel van de bezuiniging van 500 miljoen gulden op het hoger onderwijs, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Bij de volgende twee verhogingen moet er wel een duidelijker bewijs zijn dat de studeerbaarheid in orde is, aldus de Kamer.

De Kamer debatteerde deze week ook over de verhoging van het collegegeld van trage studenten. Minister Ritzen wil universiteiten en hogescholen het recht geven om studenten die langer dan zeven jaar studeren meer collegegeld te vragen dan ‘gewone’ studenten. (Na zeven jaar eindigt het recht op studiefinanciering. Als in september 1996 de prestatiebeurs wordt ingevoerd krijgt een student nog vier jaar beurs en mag hij nog drie jaar lenen.) Door het collegegeld te verhogen kunnen de instellingen bezuiniging van 69 miljoen gulden compenseren. Er is geen limiet gesteld aan de verhoging.

PvdA, VVD en D66 hadden op onderdelen moeite met het voorstel. De drie paarse fracties vinden het oneerlijk dat ook studenten die wel recht hebben op studiefinanciering maar daar vrijwillig van afzien meer collegegeld zouden moeten gaan betalen. Ook pleitten zij ervoor om de streep niet na zeven jaar te trekken, maar na zes jaar. Immers, de prestatiebeurs hanteert dezelfde termijn. Wie na zes jaar niet is afgestudeerd moet zijn beurs dan terugbetalen. Een termijn van zeven jaar wekt de valse schijn dat studenten nog een jaar rek hebben. Het zet de instellingen er ook niet toe aan om het studietempo te verhogen, zei PvdA-kamerlid W. van Gelder.
(HOP/P.E.)

Pieter Evelein

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.